กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาบริดจ์
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
Contract bridge pictogram.svg
สนามโรงยิม 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่7–13 มกราคม พ.ศ. 2557

กีฬาบริดจ์ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 จัดแข่งขันที่โรงยิม 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 7 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2557 มีการชิงชัยทั้งหมด 6 เหรียญทอง ได้แก่ คู่ผสม, ทีมผสม, หญิงคู่, ทีมหญิง, คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) และทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 5 2 0 7
2 กรุงเทพมหานคร 1 1 1 3
3 ชุมพร 0 1 1 2
4 สมุทรปราการ 0 1 0 1
สระบุรี 0 1 0 1
6 ราชบุรี 0 0 3 3
7 สมุทรสาคร 0 0 2 2
8 ขอนแก่น 0 0 1 1
ภูเก็ต 0 0 1 1
รวม 6 6 9 21

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
คู่ผสม กรุงเทพมหานคร
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
พินิจ ตันสกุล
สมุทรปราการ
สมชัย ใบสมุทร
ศิรดา เลิศพิมลชัย
ราชบุรี
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
วรรณา อมรเมศวรินทร์
ทีมผสม สุพรรณบุรี
วัลลภา สว่างโสภากุล
กนกพร เจนบรรจง
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
อัษฎางค์ เรียมศรี
กรุงเทพมหานคร
พรชัย วรสายัณห์
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
เจนสิริ พันธ์เกาะเลิ่ง
จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
พินิจ ตันสกุล
ชุมพร
ศิริพร ทองโคตร
จตุรงค์ ศศิบุตร
เกนหลง จารุศร
จิรวุฑฒิ์ โถทองคำ
ธนาพร ธัญญะเศรษฐ์
รวิศว์ สุขเกษม
ราชบุรี
แอน มาลากุล ณ อยุธยา
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
สงวน ลิ่มเจริญชาติ
สุภางค์ เมฆจรัส
วรรณา อมรเมศวรินทร์
เอกภัทร ภัทรธำรง
หญิงคู่ สุพรรณบุรี
กนกพร เจนบรรจง
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
สุพรรณบุรี
วัลลภา สว่างโสภากุล
ธฤตชลธร ชดช้อย
ราชบุรี
สุนิสา วัฒนสุข
เบ็ญจมาศ ภมรมนตรี
ทีมหญิง สุพรรณบุรี
ลานพิกุล ธงไชยฤทธิ์
อรยา สุริยา
วัลลภา สว่างโสภากุล
กนกพร เจนบรรจง
ธฤตชลธร ชดช้อย
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
สระบุรี
รัตติยา วงษ์คำสอน
ทรายแก้ว โสรัจธรรมกุล
กนกวรรณ หนูรูปงาม
ชัชภัช รัตน์นำใจชน
ณัฐวรัณ ลิ้มพงษ์
โศรดา ปันทะเลิศ
ภูเก็ต
ประภัสสร เสงี่ยม
พัชรินทร์ เทพมณี
สุธาสินี เลิศภัทรมนัส
ภัทรมน เพ็ชรแก้ว
จรินทร์ วิเศษจินดา
กัญญ์วรา เฟื่องฟู
กรุงเทพมหานคร
ชลดา กาญจนวริทธิ์
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
เจนสิริ พันธ์เกาะเลิ่ง
จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ
ดวงทิพย์ ศรีเฟื่องฟุ้ง
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) สุพรรณบุรี
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
สุพรรณบุรี
พรเทพ ลีลาสงวน
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
สมุทรสาคร
ปริชญ์ พงศ์มรกต
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) สุพรรณบุรี
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
ภัทร์นฤน กิจการ
พรเทพ ลีลาสงวน
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
ชุมพร
จตุรงค์ ศศิบุตร
สุรพล อริยประยูร
สุขพล สุโฆสิต
ธเนษฐ ชวาลสันตติ
จิรวุฑฒิ์ โถทองคำ
รวิศว์ สุขเกษม
สมุทรสาคร
ชาญณรงค์ วงศ์สินธุ์
ปริชญ์ พงศ์มรกต
พบสิทธิ์ กมลเวช
ชิโนรส ทองธรรมชาติ
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
ขอนแก่น
สมชาย รุ่งสถิต
ไพโรจน์ สิรวัฒนากุล
ศรีวิชัย พลอยรัตน์
ประทีป อนุกูลประเสริฐ
ณัฐพงศ์ คงประสานกาล
อรรณพ นิลพันธุ์

อ้างอิง[แก้]