กีฬาคาราเต้โดในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กีฬาคาราเต้โด้
ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
Karate pictogram.svg
สนามโรงเรียนสงวนหญิง
วันที่5–9 มกราคม พ.ศ. 2557

กีฬาคาราเต้โด้ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 จัดแข่งขันที่โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 มกราคม พ.ศ. 2557 มีการชิงชัยทั้งหมด 18 เหรียญทอง

สรุปเหรียญรางวัล[แก้]

      สุพรรณบุรี (เจ้าภาพ)
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สุพรรณบุรี 12 2 1 15
2 กระบี่ 2 2 3 7
3 กรุงเทพมหานคร 1 5 6 12
4 สระบุรี 1 1 0 2
5 ร้อยเอ็ด 1 0 3 4
5 นครศรีธรรมราช 1 0 1 2
7 นนทบุรี 0 2 4 6
8 กาญจนบุรี 0 1 3 4
ภูเก็ต 0 1 3 4
10 นครสวรรค์ 0 1 1 2
11 อุดรธานี 0 1 0 1
ขอนแก่น 0 1 0 1
เชียงราย 0 1 0 1
14 เลย 0 0 4 4
15 อุบลราชธานี 0 0 3 3
16 ระยอง 0 0 2 2
อำนาจเจริญ 0 0 2 2
รวม 18 18 36 72

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

ประเภทชาย[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ท่าต่อสู้ (Kumite) ทีม(5+2) กระบี่
ภาณุชิต จันทร์แก้ว
ทรงวุฒิ หมุนแทน
กฤษฎา พรหมมา
อนันต์ ผิวดี
วรพล เกื้อผล
สุพรรณบุรี
วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
ปิยังกูร สว่างศรี
สุทธิชัย ตาเขียว
พนา เลิศเชิดชูพงศ์
สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
ภูเก็ต
วุฒิพงศ์ ศรีสรณ์
ปรีชา ใจมา
ปริญญา ดอนอุบล
กรุงเทพมหานคร
วัชระ เจริญพาโชค
ทวีลาภ งามพึงพิศ
ศุภ งามพึงพิศ
ไทยคม ทรงอยู่
คมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์
ท่ารำ ทีม สุพรรณบุรี
พนา เลิศเชิดชูพงศ์
วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
กรุงเทพมหานคร
ทวีลาภ งามพึงพิศ
ทาคายูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศุภ งามพึงพิศ
อุบลราชธานี
ปุริศ ศรีเรือง
พงศกร ใจเก่งดี
วนิกสันต์ พิกุล
กาญจนบุรี
วัชระพงษ์ หินแก้ว
อลงกรณ์ หินแก้ว
อำนาจ พิศมัย
ท่ารำ บุคคล สุพรรณบุรี
สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
กาญจนบุรี
อำนาจ พิศมัย
ภูเก็ต
ปริญญา ดอนอุบล
กรุงเทพมหานคร
ทาคายูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
ปิยังกูร สว่างศรี
กรุงเทพมหานคร
ศิขรินทร์ กลัดเข็ม
ร้อยเอ็ด
พงษ์ประพัฒน์ ศรีคำแซง
นนทบุรี
บรรณวัฒน์ สัทธินทรีย์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
อานุวัฒน์ ดำรงวีระวิทย์
กรุงเทพมหานคร
ไทยคม ทรงอยู่
สุพรรณบุรี
ณัฐวุฒิ อยู่สุข
นนทบุรี
เอกชัย เลิศศิริอำนวยพร
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
พลวศิน สารธรรม
กระบี่
ภาณุชิต จันทร์แก้ว
นครศรีธรรมราช
นคฤทธิ์ หมื่นละม้าย
กาญจนบุรี
อลงกรณ์ หินแก้ว
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม กรุงเทพมหานคร
ศุภ งามพึงพิศ
กระบี่
วรพล เกื้อผล
อำนาจเจริญ
ยุทธนา ศรีประพันธ์
นนทบุรี
สัตยา พลัดบุญทอง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม กระบี่
ทรงวุฒิ หมุนแทน
อุดรธานี
ปิยวัฒน์ ไชยะบุตร
ภูเก็ต
ปรีชา ใจมา
อุบลราชธานี
วสินธ์ วิเศษแก้ว
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม ร้อยเอ็ด
ธีรวัฒน์ ลีลาบุตร
สุพรรณบุรี
สุทธิชัย ตาเขียว
กรุงเทพมหานคร
วัชระ เจริญพาโชค
กาญจนบุรี
ยุทธนา กล่ำพระบุตร
รุ่นน้ำหนัก 84 กิโลกรัม ขึ้นไป สุพรรณบุรี
ณัฐภาส ภู่สว่าง
นนทบุรี
เอกลักษณ์ เอี่ยมปราณีต
ระยอง
ณรงค์ ขาวล้วน
ร้อยเอ็ด
ธวัชชัย ผิวหอม

ประเภทหญิง[แก้]

รุ่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ท่าต่อสู้ (Kumite) ทีม(3+1) สุพรรณบุรี
ทิพวัลย์ คำศรี
กนกพร ทิพย์นาวา
นครสวรรค์
วิมลรัตน์ โพธิ์คำ
พุทธรัตน์ อุดมเศรษฐ์
กระบี่
ผกากรอง เหมทานนท์
ปาหนัน ประจำน้อย
สุรีย์วัลย์ ชูรักษ์
กรุงเทพมหานคร
รัตนวรรณ ลำลือไตรภพ
ณัฎฐา คงมี
ปวีณา รักษาชาติ
กรวรรณ ดีวาจา
ท่ารำ ทีม สุพรรณบุรี
กาหลง บัวนาค
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
เมทินี หมื่นละม้าย
นนทบุรี
ประดุจดาว สิทธิวงศ์
ประภัทสนันท์ นางาม
ปรายฟ้า สิทธิวงศ์
เลย
จริยา วรรณทอง
ณัฐกานต์ บัวระบัน
นฤมล จันทร์สม
อุบลราชธานี
ธิดารัตน์ ไชยงาม
นวลอนงค์ ปะตังเวสัง
นิสากร วงศ์คำ
ท่ารำ บุคคล สุพรรณบุรี
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
ภูเก็ต
เจนจิรา มุขพันธ์
เลย
นฤมล จันทร์สม
นนทบุรี
ปรายฟ้า สิทธิวงศ์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
ทิพวัลย์ คำศรี
กรุงเทพมหานคร
ปวีณา รักษาชาติ
กระบี่
สุรีย์วัลย์ ชูรักษ์
ระยอง
ชื่นกมล ตันสูงเนิน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
ญาณิศา ต่อรัตนวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
รัตนวรรณ ลำลือไตรภพ
เลย
นฤมล จันทร์สม
กระบี่
ผกากรอง เหมทานนท์
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
อาร์ม สุขเขียว
สระบุรี
พอริยา โหสกุล
นครสวรรค์
พุทธรัตน์ อุดมเศรษฐ์
เลย
จริยา วรรณทอง
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัม สุพรรณบุรี
กนกพร ทิพย์นาวา
เชียงราย
กีฬารักษ์ ใจกล้า
ร้อยเอ็ด
จิราภรณ์ จันทราภรณ์
กรุงเทพมหานคร
ณัฎฐา คงมี
รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม ขึ้นไป สระบุรี
ภัทนีย์ ภูมิเหล่าแจ้ง
ขอนแก่น
ศรัญพร บุราณ
กรุงเทพมหานคร
ภัทรวดี เทพวรรณ
อำนาจเจริญ
วรฤทัย ชูน้ำ

อ้างอิง[แก้]