กีฬาฮอกกี้ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"ฮอกกี้" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

 • มีการชิงชัย 4 เหรียญทอง
  • ทีมชาย (Outdoor,Indoor)
  • ทีมหญิง (Outdoor,Indoor)
 • เริ่มแข่งขันวันที่ มกราคม 2557
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
  • สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
  • อาคารศิลปอาชา


สรุปเหรียญรางวัล ฮอกกี้[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 [[]]
2 [[]]
[[]]
4 [[]]
5 [[]]
6 [[]]
รวม

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
Outdoor ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>อภิรัตน์ โปราณานนท์<br\>ชัยโชติ ศรีวรขาน<br\>เสกสิทธิ์ เสมอใจ<br\>ศราวุฒิ พวงอินทร์<br\>สดากร วิมุตตานนท์<br\>สมภพ ฝอยฝน<br\>สันติ สอนดี<br\>ธีระพงษ์ ลิมบานเย็น<br\>ธีรพล เพิ่มผล<br\>สมโชค นวลศรี<br\>พยุง อินทร์แก้ว<br\>พิสิษฐ์ สุทธิพันธ์<br\>สุทัศน์ องอาจ<br\>พรหมเทพ โพธารส<br\>ยุทธนา สุตนพัฒน์<br\>อรรณพ สีหราช<br\>ณฐวรรธก์ วัดจินดา<br\>ศักดิ์ชัย บินกาศ สุพรรณบุรี<br\>วรุณ บุญเพี้ย<br\>วิทวัส พุ่มพฤกษ์<br\>ธนากร แก้วพิกุล<br\>ทศพร ทองธนสิน<br\>ชัชนันท์ หาญดี<br\>เทวกุล ไม้ประเสริฐ<br\>นภา ทองธรรมชาติ<br\>ภัทร ประดับทอง<br\>ลิขิต สิงห์เสือ<br\>ธนพ กำปั่นทอง<br\>อภิวัฒน์ ธารเพิ่ม<br\>สายชล สมฤทธิ์<br\>กฤษณะ สินค้า<br\>นิติกร ตุรงค์เรือง<br\>อนนท์ สุคนธรังสี<br\>ศุภนิมิตร ศรีวรพจน์<br\>ภานุพงศ์ ไชยโสม<br\>กฤษฎา แพทย์เจริญ ชลบุรี<br\>กานต์ชนก แสงมณี<br\>ธนายุต เนียมท้วม<br\>สาธิต โสธรจิตร<br\>ศุภณัฐ ศิริรัตนะ<br\>อนันต์สิทธิ์ ธรรมเนียม<br\>วัชรพล อ่อนสุข<br\>ณรงค์ศักดิ์ พึ่งพา<br\>เจตดิลก ตะเพียนทอง<br\>กรกฤษณ์ นักปราชญ์<br\>สมพร จันทร์เพ็ชร<br\>เจษฏา ศิริสวาท<br\>กฤษฎา นาคชลธี<br\>จักรพันธ์ โคตะมา<br\>วีระศักดิ์ พิมพา<br\>วิรัตน์ เข็มศรี<br\>สัตยา ภูสีน้อย<br\>อรรถชัย โส๊ะตรี<br\>เกริกฤทธิ์ บริบูรณ์
ขอนแก่น<br\>สุรัตน์ ขาวสะอาด<br\>อิสระ โสภา<br\>กชกร สีหาราช<br\>อรรถพล พวงอ้อยแก้ว<br\>ณิติวุฒิ ยศไกร<br\>จิรวัฒน์ พิมพะนิตย์<br\>วรากร ภู่หนู<br\>ศิรวัช พลเยี่ยม<br\>วทัญญู เล่ห์กัน<br\>อัฐพล ยศไกร<br\>ธรรมนูญ มาเวียง<br\>ธีระพล วิริยะพล<br\>ไพสิษฐ์ จันทร์โคตร
Outdoor ทีมหญิง ชลบุรี<br\> สระบุรี<br\> อุตรดิตถ์<br\>
บุรีรัมย์<br\>
Indoor ทีมชาย [[]]<br\> [[]]<br\> [[]]<br\>
[[]]<br\>
Indoor ทีมหญิง สุพรรณบุรี<br\> ชลบุรี<br\> สระบุรี<br\>
กรุงเทพมหานคร<br\>

อ้างอิง[แก้]