กีฬาเทเบิลเทนนิสในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

"กีฬาซอฟท์เทนนิส" ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

  • มีการชิงชัย 7 เหรียญทอง ประกอบด้วย
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
  • ชายเดี่ยว
  • หญิงเดี่ยว
  • ชายคู่
  • หญิงคู่
  • คู่ผสม
  • เริ่มแข่งขันวันที่ 5-12 มกราคม 2557
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน : ศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี


สรุปเหรียญรางวัล กีฬาเทเบิลเทนนิส[แก้]

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 กรุงเทพมหานคร 5 3 2 10
2 ระนอง 2 0 1 3
3 นนทบุรี 0 2 2 4
พิจิตร 0 2 2 4
5 นครราชสีมา 0 0 3 3
6 ชลบุรี 0 0 2 2
7 เพชรบุรี 0 0 1 1
ราชบุรี 0 0 1 1
รวม 7 7 14 28

สรุปผลการแข่งขัน[แก้]

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย กรุงเทพมหานคร<br\>นิคม วงษ์ศิริ<br\>ศิรวิทย์ พวงทิพย์<br\>คมกริช แสงเป๋า พิจิตร<br\>ธนวันต์ รู้คงประเสริฐ<br\>ศตพร เจิมปลั่ง<br\>สุริยะ ประเสริฐศรี เพชรบุรี<br\>อวิรุทธิ์ กลิ่นประทุม<br\>วันเฉลิม พงษ์เถื่อน<br\>พุฒิพงศ์ ยอดเกตุ
นนทบุรี<br\>นภัทร พานิชเจริญ<br\>ชัยเดช ม่วงหวาน<br\>คชรักษ์ สุขประเสริฐ
ทีมหญิง กรุงเทพมหานคร<br\>อรวรรณ พาระนัง<br\>กรชนก สุขหอม<br\>อนิศรา เมืองสุข นนทบุรี<br\>ปิยพร ปานนาค<br\>พิสิฏฐา เมฆอัมพร<br\>นาจา เมฆอัมพร ราชบุรี<br\>พรรัตน์ รูปสูง<br\>วิวรรธณี พิณพงษ์<br\>ญาณิศา ปุนณ์สิทธิ์
ระนอง<br\>นทีกานต์ อธิมุตติกุล<br\>กนกวรรณ อธิมุตติกุล<br\>สุธาสินี เสวตรบุตร
ชายเดี่ยว กรุงเทพมหานคร<br\>นิคม วงษ์ศิริ พิจิตร<br\>สุริยะ ประเสริฐศรี ชลบุรี<br\>พีรพล คุณประเสริฐ
พิจิตร<br\>ศตพร เจิมปลั่ง
หญิงเดี่ยว ระนอง<br\>สุธาสินี เสวตรบุตร กรุงเทพมหานคร<br\>อนิศรา เมืองสุข นครราชสีมา<br\>พชรพร หมั่นเที่ยง
กรุงเทพมหานคร<br\>อรวรรณ พาระนัง
ชายคู่ กรุงเทพมหานคร<br\>นิคม วงษ์ศิริ<br\>ศิรวิทย์ พวงทิพย์ นนทบุรี<br\>ชัยเดช ม่วงหวาน<br\>คชรักษ์ สุขประเสริฐ ชลบุรี<br\>พีรพล คุณประเสริฐ<br\>ภัทรธร ภัสระ
พิจิตร<br\>ศตพร เจิมปลั่ง<br\>สุริยะ ประเสริฐศรี
หญิงคู่ ระนอง<br\>สุธาสินี เสวตรบุตร<br\>จิณห์นิภา เสวตรบุตร กรุงเทพมหานคร<br\>อรวรรณ พาระนัง<br\>อนิศรา เมืองสุข กรุงเทพมหานคร<br\>จรรยาพร วรภักดี<br\>กรชนก สุขหอม
นครราชสีมา<br\>พชรพร หมั่นเที่ยง<br\>อทิตยา สุวรรณติยะกุล
คู่ผสม กรุงเทพมหานคร<br\>นิคม วงษ์ศิริ<br\>อนิศรา เมืองสุข กรุงเทพมหานคร<br\>ศิรวิทย์ พวงทิพย์<br\>อรวรรณ พาระนัง นนทบุรี<br\>ปิยพร ปานนาค<br\>นภัทร พานิชเจริญ
นครราชสีมา<br\>นิธิพัฒน์ พิมพ์รัตน์<br\>อทิตยา สุวรรณติยะกุล

อ้างอิง[แก้]