กลุ่มภาษาบีซาโคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กลุ่มภาษาบีซาโคล
ภูมิภาคจังหวัดซอร์โซโกนและมัสบาเต
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

กลุ่มภาษาบีซาโคล (อังกฤษ: Bisakol) เป็นกลุ่มของภาษาพื้นเมืองในกลุ่มภาษาฟิลิปปินส์กลาง เกิดจากการผสมระหว่างกลุ่มภาษาวิซายันกับกลุ่มภาษาบีโคล โดยมากจัดให้อยู่ในกลุ่มภาษาวิซายันโดยถือวาเป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มภาษาบีโคลมาก ใช้พูดในบริเวณบีโคล ใกล้เคียงกับภาษาวาไร