ภาษากินาไรอา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษากีนาไรอา
ประเทศที่มีการพูดฟิลิปปินส์
ภูมิภาคจังหวัดอีโลอีโลและจังหวัดอันตีเก ทางตะวันตกของเกาะปาไน
จำนวนผู้พูด1,051,968 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-2phi
ISO 639-3krj

ภาษากีนาไรอา อยู่ในตระกูลวิซายัน มีผู้พูดในจังหวัดอันตีเกและอีโลอีโล ประเทศฟิลิปปินส์ จากอิทธิพลของสื่อและพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน ผู้พูดภาษากีนาไรอาจะเข้าใจภาษาฮีลีไกโนนได้ แต่ภาษากีนาไรอาไม่ใช่สำเนียงของภาษาฮีลีไกโนน เป็นเพียงภาษาที่ใกล้เคียงกันเท่านั้น

ไวยากรณ์[แก้]

สรรพนาม[แก้]

บุรุษ การกสัมบูรณ์ (Absolutive-เน้น การกสัมบูรณ์ (Absolutive-ไม่เน้น การกสัมพันธ์ (Ergative-หลัง การกสัมพันธ์ (Ergative-ก่อน การกกรรมตรง (Oblique)
บุรษที่ 1 เอกพจน์ ako taken naken, ko aken kanaken
บุรษที่ 2 เอกพจน์ ikaw,kaw timo nimo,mo imo kanimo
บุรษที่ 3 เอกพจน์ - tana nana, na ana kanana, kana
บุรษที่ 1 พหูพจน์รวมผู้ฟัง kita taten naten, ta aten kanaten
บุรษที่ 1 พหูพจน์ไม่รวมผู้ฟัง kami tamen namen amen kanamen
บุรษที่ 2 พหูพจน์ kamo tinyo ninyo, nyo inyo kaninyo
บุรษที่ 3 พหูพจน์ sanda tanda nanda anda kananda

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]