กลุ่มภาษาวิซายัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มภาษาวิซายันเป็นกลุ่มของภาษาในฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภาษาฟิลิปปินส์กลาง กลุ่มภาษานี้ส่วนใหญ่ใช้พูดในบริเวณวิซายา แต่ก็มีผู้ใช้ในบริเวณบิโกล (โดยเฉพาะซอร์ซอกอนและมัสบาเต) หมู่เกาะทางใต้ของลูซอน ทางเหนือและทางตะวันตกของมินดาเนา และในจังหวัดซูลูที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมินดาเนา ผู้อยู่ในเมโทร มะนิลาบางส่วนพูดภาษาในกลุ่มนี้ด้วย

สมาชิกของภาษาในกลุ่มนี้มีมากกว่า 30 ภาษา ภาษาทีมีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดคือภาษาเซบูมี 20 ล้านคน ในบริเวณวิซายากลาง ทางตะวันตกและทางเหนือของมินดาเนา อีก 2 ภาษาในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือภาษาฮิลิกายนอน มีผู้พูด 7 ล้านคนในวิซายาตะวันตก และภาษาวาราย-วาราย มีผู้พูด 3 ล้านคนในวิซายาตะวันออก

ระบบการเรียกชื่อ[แก้]

ผู้พูดกลุ่มภาษาวิซายันเป็นภาษาแม่ทั้งภาษาเซบู ภาษาฮิลิกายนอน และภาษาวาราย-วารายจะเรียกภาษาของตนว่าบีซายาหรือบินซายา แม้ว่าภาษาที่ต่างกันเหล่านี้จะฟังกันไม่เข้าใจก็ตาม สำหรับผู้พูดกลุ่มภาษานี้นอกวิซายาจะไม่ใช้คำว่าบีซายาอ้างถึงภาษาของตนเอง เช่นผู้พูดภาษาบูตัวนอน ภาษาซูริกานอน และภาษามัสบาเตนโย คำว่าวิซายาหมายถึงหมายถึงภาษาเซบู ในขณะที่ชาวเตาซุกที่เป็นมุสลิม คำว่าวิซายาหมายถึงชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์

การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์[แก้]

ภาษาในกลุ่มนี้แบ่งได้เป็น 5 กลุ่มย่อย ดังนี้

จำนวนผู้พูด[แก้]

ภาษา ISO 639
Lang Code
จำนวนผุ้พูด
ภาษาอากลานอน akl 394,545 (1990 census)
ภาษาอาตี ati 1,500 (1980 SIL)
ภาษาอาซี bno 200,000 (2002 SIL)
ภาษาบูตัวนอน btw 34,547 (1990 census)
ภาษากาลูยานอน clu 30,000 (1994 SIL)
ภาษากาปิซนอน cps 638,653 (2000)
ภาษาเซบู ceb 20,043,502 ในฟิลิปปินส์ (1995 census)
ภาษากูโยนอน cyo 123,384 (1990 census)
ภาษาฮิลิกายนอน hil 7,000,000 ในฟิลิปปินส์ (1995)
ภาษาออนฮัน loc 85,829 (2000 WCD)
ภาษากินารายอา krj 377,529 (1994 SIL)
ภาษามาลายนอน mlz 8,500 (1973 SIL)
ภาษามัสบาเตโญ msb 350,000 (2002 SIL)
ภาษาโปโรฮานอน prh 23,000
ภาษาราตักนอน btn 2 to 3 (2000 Wurm) (ใกล้ตาย)
ภาษารอมโบลมานอน rol 200,000 (1987 SIL)
Sorsogon, Masbate bks 85,000 (1975 census)
Sorsogon, Waray srv 185,000 (1975 census)
ภาษาซูริเกานอน sul 344,974 (1990 census)
ภาษาเตาซุก tsg 900,000 ในฟิลิปปินส์ (2000 SIL) (ทุกประเทศ: 1,022,000)
ภาษาวาราย-วาราย war 2,437,688 (1990 census)
ทั้งหมด 33,463,654