ข้ามไปเนื้อหา

กฎผลรวมในการหาอนุพันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในแคลคูลัส กฎผลรวมในการหาอนุพันธ์ เป็นวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นผลรวมของฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ โดยกล่าวว่า

หรือเขียนเป็นสัญกรณ์ไลบ์นิซว่า

กฎนี้ยังใช้ได้กับผลลบ

หรือผลบวกของฟังก์ชันเกินกว่าสองตัว

การพิสูจน์

[แก้]

ให้ h(x) = f(x) + g(x) และ f(x) กับ g(x) หาอนุพันธ์ที่ x ได้ทั้งคู่ จากนิยามของอนุพันธ์จะได้ว่า