ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่ง กรุงศรีอยุธยา
ปกครอง กรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติ ไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์
ประมุขพระองค์แรก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1ครั้งที่ 1 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1)
(ครั้งที่ 2 สมเด็จพระอินทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้าย สมเด็จพระมหินทราธิราช
ช่วงระยะเวลา 1913 - 2112
สถาปนา (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 1913)
(ครั้งที่ 2 พ.ศ. 1952)
สิ้นสุด (ครั้งที่ 1พ.ศ. 1931)
(ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2112)
ราชวงศ์ก่อนหน้า ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์ถัดไป ครั้งที่ 1 ราชวงศ์อู่ทอง
ครั้งที่ 2 ราชวงศ์สุโขทัย
    

ราชวงศ์สุพรรณภูมิ หรือ ราชวงศ์สุวรรณภูมิ เป็นราชวงศ์ที่ 2 ที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์นี้เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองเมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี)

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ[แก้]

ราชวงศ์สุพรรณภูมิประกอบด้วยพระมหากษัตริย์ 13 พระองค์ดังนี้

ลำดับ ตราแผ่นดิน พระนาม พระราชสมภพ เริ่มครองราชย์ สิ้นรัชกาล สวรรคต รวมปีครองราชย์
3 ขุนหลวงพะงั่ว.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงั่ว)
? พ.ศ. 1913 พ.ศ. 1931 18 ปี
4 พระเจ้าทองลัน.jpg สมเด็จพระเจ้าทองลัน
(เจ้าทองจันทร์)
? พ.ศ. 1931 7 วัน
6 สมเด็จพระนครอินทราชาธิราช.jpg สมเด็จพระอินทราชา
(เจ้านครอินทร์)
พ.ศ. 1902 พ.ศ. 1952 พ.ศ. 1967 15 ปี
7 พระเชษฐาธิราช.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
(เจ้าสามพระยา)
? พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 24 ปี
8 King Ay09 Trailoknat.jpg สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1974 พ.ศ. 1991 พ.ศ. 2031 40 ปี
9 สมเด็จพระบรมราชาที่ 3.jpg สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 ? พ.ศ. 2031 พ.ศ. 2034 3 ปี
10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2.jpg สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2015 พ.ศ. 2034 พ.ศ. 2072 38 ปี
11 ตราแผ่นดินสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(หน่อพุทธางกูร)
? พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2076 4 ปี
12 พระรัษฎาธิราช.jpg พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2072 พ.ศ. 2077 5 เดือน
13 พระไชยราชา.jpg สมเด็จพระไชยราชาธิราช ? พ.ศ. 2077 พ.ศ. 2089 13 ปี
14 พระแก้วฟ้า.jpg พระยอดฟ้า
(พระแก้วฟ้า)
พ.ศ. 2078 พ.ศ. 2089 พ.ศ. 2091 2 ปี
- ขุนวรวงศาธิราช.jpg ขุนวรวงศาธิราช ? พ.ศ. 2091 42 วัน
(ไม่ได้รับการยกย่อง)
15 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์.jpg สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พระเจ้าช้างเผือก)
พ.ศ. 2048 พ.ศ. 2091 พ.ศ. 2111 20 ปี
16 สมเด็จพระมหินทราธิราช.jpg สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2082 พ.ศ. 2111 7 สิงหาคม พ.ศ. 2112 1 ปี
เสียกรุงครั้งที่ 11913

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ถัดไป
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 1)

(พ.ศ. 1913 - พ.ศ. 1931)
2rightarrow.png ราชวงศ์อู่ทอง
ราชวงศ์อู่ทอง 2leftarrow.png ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(ครั้งที่ 2)

(พ.ศ. 1952 - พ.ศ. 2112)
2rightarrow.png ราชวงศ์สุโขทัย