พระเจ้าทาลุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าทาลุน
พระปรมาภิไธย พระเจ้าทาลุน
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งพม่า
ราชวงศ์ ตองอู
ครองราชย์ 2171-2191
ระยะครองราชย์ 20 ปี
รัชกาลก่อนหน้า อโนเพตลุน
รัชกาลถัดไป พินดาเล
พระบรมศพ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1648
พระราชวังอังวะ
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1584
สวรรคต 27 กันยายน ค.ศ. 1648 (64 ปี)
พระราชบิดา พระเจ้านยองยาน
โอรส/ธิดา พินดาเล
    

พระเจ้าทาลุน (พระเจ้าสิริสุธรรมราชามหาธิบดีตลุนมิน) เป็นพระอนุชาของ พระเจ้าอโนเพตลุน และเป็นพระโอรสของ พระเจ้าสีหสุธรรมราชา หรือ เจ้านยองยาน พระโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง กล่าวคือทั้งสองพระองค์เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าชนะสิบทิศบุเรงนอง

พระเจ้าสิริสุธรรมราชามหาธิบดี (พระเจ้าทาลุน) (พ.ศ. 2171-2191) ทรงครองราชย์ต่อจาก พระเจ้าอโนเพตลุน พระเชษฐา ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องมากองค์หนึ่งของพม่า โดยเฉพาะในด้านศาสนาและการปกครอง ทรงจัดสวัสดิการให้ประชาชน ปรับปรุงระเบียบการปกครอง ฟื้นฟูหลักพระธรรมศาสตร์ในสมัยพุกาม ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ได้รับการยกย่องเป็นธรรมราชา

ด้านการทหาร ทรงสามารถเกณฑ์ไพร่พลเพิ่มจาก 20,000 เป็น 400,000 ได้ และต้านทานการรุกรานจากจีนได้ในปี 2180 อาณาจักรของพระองค์ครอบคลุมพม่าในปัจจุบัน (ยกเว้นยะไข่) และล้านนาทั้งหมด (กล่าวกันว่ารวมถึงล้านช้างด้วย)

พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากหงสาวดีกลับไปอังวะ ในปี พ.ศ. 2178 เนื่องจากหงสาวดีทรุดโทรมมาก (จากผลของการศึกสมัยพระนเรศวร และถูกพวกยะไข่เผาด้วย) และต้องการกลับเป็นยังอังวะที่เป็นเมืองของคนพม่า (หงสาวดีของมอญ) และเป็นฐานอำนาจเดิมของพระบิดา และพระเชษฐา รัชสมัยของพระองค์เน้นการศาสนามาก จนละเลยหัวเมืองมอญ อันส่งผลให้หัวเมืองมอญกบฏในเวลาต่อมา และเมื่อปี พ.ศ. 2191 พระเจ้าทาลุนสิ้นพระชนม์ เหล่าขุนนางเลยอัญเชิญพระเจ้าพินดาเลพระราชโอรสของพระองค์ครองราชย์ต่อไป

อ้างอิง[แก้]

  • Hmannan Yazawin (ใน Burmese) 1–3 (2003 ed.). Yangon: Ministry of Information, Myanmar. 1829. 
ก่อนหน้า พระเจ้าทาลุน ถัดไป
พระเจ้าอโนเพตลุน
ราชวงศ์ตองอู
2leftarrow.png พระเจ้าทาลุน
ยุคนยองยาน

(2171)
2rightarrow.png พระเจ้าพินดาเล
ราชวงศ์ตองอู