UTC+09:00

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
UTC+09:00
เขตเวลา
แผนที่โลกพร้อมเขตเวลาที่เน้น
ออฟเซตเวลาสากลเชิงพิกัด
UTCUTC+09:00
เวลาปัจจุบัน
18:24, 28 กุมภาพันธ์ 2024 UTC+09:00 [รีเฟรช]
เส้นเมริเดียนกลาง
135 องศาตะวันออก
หมู่วันเวลา
I

UTC+9 เป็นเขตเวลาที่เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัด 9 ชั่วโมง ใช้ใน

เอเชียเหนือ
เอเชียตะวันออก
โอเชียเนีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้