ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Henry VIII of England)
พระเจ้าเฮนรีที่ 8
พระบรมสาทิสลักษณ์โดยฮันส์ ฮอลไบน์ ผู้ลูก
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
ครองราชย์22 เมษายน ค.ศ. 1509 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547
(37 ปี 281 วัน)
ราชาภิเษก24 มิถุนายน ค.ศ. 1509
ก่อนหน้าพระเจ้าเฮนรีที่ 7
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
พระราชสมภพ28 มิถุนายน ค.ศ. 1491
พระราชวังพลาเซนเชีย, กรีนิช, เคนต์
สวรรคต28 มกราคม ค.ศ. 1547(1547-01-28) (55 ปี)
พระราชวังไวต์ฮอล, ลอนดอน
ฝังพระบรมศพค.ศ. 1547[1]
โบสถ์น้อยเซนต์จอร์จ, บาร์กเชอร์
ชายา
พระราชบุตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ราชวงศ์ทิวเดอร์
พระราชบิดาพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดาเอลิซาเบธแห่งยอร์ก
ศาสนาแองกลิคัน (ค.ศ. 1534–1547)
ก่อนหน้า โรมันคาทอลิก (ค.ศ. 1491–1534)
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 (อังกฤษ: Henry VIII; 28 มิถุนายน ค.ศ. 1491 – 28 มกราคม ค.ศ. 1547) เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษ เสวยราชย์ต่อจากพระบิดา คือ พระเจ้าเฮนรีที่ 7 ใน ค.ศ. 1509 จนกระทั่งสวรรคตใน ค.ศ. 1547 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองจากราชวงศ์ทิวเดอร์

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นที่รู้จักจากการสมรสถึงหกครั้ง โดยเฉพาะความพยายามของพระองค์ที่จะให้การสมรสครั้งแรกกับพระนางกาตาลินาแห่งอารากอนตกเป็นโมฆะ พระองค์ยังขัดแย้งกับพระสันตะปาปาแห่งโรมในประเด็นความเป็นโมฆะของการสมรสดังกล่าว ทำให้พระองค์ริเริ่มการปฏิรูปอังกฤษเพื่อแยกคริสตจักรอังกฤษออกจากอำนาจของพระสันตะปาปา แล้วตั้งพระองค์เองเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรอังกฤษ และยุบเลิกสำนักชีและอารามต่าง ๆ เสีย เป็นเหตุให้พระองค์ถูกปัพพาชนียกรรมจากศาสนจักร

ว่าด้วยเรื่องในประเทศแล้ว พระองค์ยังเป็นที่รู้จักจากการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอังกฤษจนถึงรากฐาน แล้วเอาแนวคิดเรื่องเทวสิทธิ์ของกษัตริย์มาใช้ นอกจากจะอ้างอำนาจสูงสุดเหนือคริสตจักรอังกฤษในฐานะที่เป็นองค์อธิปัตย์ของประเทศแล้ว พระองค์ยังขยายพระอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้คัดค้านพระองค์ล้วนถูกปิดปากด้วยข้อหากบฏหรือประพฤตินอกรีต หลายคนถูกประหารชีวิตตามพระราชบัญญัติการริบทรัพย์กบฏ (bill of attainder) โดยไม่มีการไต่สวนอย่างเป็นกิจจะลักษณะเสียก่อน ผลงานของอัครมหาเสนาบดี (chief minister) ของพระองค์ยังช่วยให้พระองค์ได้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองหลายประการ แต่เสนาบดีหลายคนต้องถูกอัปเปหิหรือประหารชีวิตเมื่อไม่ทรงโปรดปรานอีก นักการเมืองที่โดดเด่นในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ ทอมัส วูลซี, ทอมัส มอร์, ทอมัส ครอมเวลล์, ทอมัส แครนเมอร์, และริชาร์ด ริช นอกจากนี้ พระองค์ยังใช้จ่ายราชทรัพย์อย่างสุรุ่ยสุร่าย ทรงแสวงหารายได้จากโภคทรัพย์ที่ได้มาจากการยุบเลิกอาราม และจากเงินที่เคยจ่ายให้แก่คริสตจักรโรมโดยเอาพระราชบัญญัติของรัฐสภาปฏิรูป (Reformation Parliament) มาแปรเงินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แม้การกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้ทรัพย์สินพอกพูนเข้าท้องพระคลัง แต่พระองค์ก็แทบสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่เป็นนิจ เพราะความฟุ้งเฟ้อส่วนพระองค์ ประกอบกับสงครามทางทวีป (continental war) ที่เกิดขึ้นหลายครั้งและกินค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสงครามที่ทรงก่อกับพระเจ้าฟร็องซัวที่ 1 แห่งฝรั่งเศส และจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออ้างสิทธิเหนือราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรฝรั่งเศส อนึ่ง รัชสมัยของพระองค์ยังมีการผนวกอังกฤษและเวลส์โดยอาศัยกฎหมายในพระราชบัญญัติเวลส์ ค.ศ. 1535 และ 1542 (Laws in Wales Acts 1535 and 1542) ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติพระมหากษัตริย์ไอรแลนด์ ค.ศ. 1542 (Crown of Ireland Act 1542) แล้ว พระองค์จึงได้เป็นพระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้ปกครองไอร์แลนด์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์

ผู้คนในสมัยเดียวกับพระองค์มองว่า พระองค์ในวัยหนุ่มเป็นกษัตริย์ที่มีเสน่ห์ มีการศึกษาดี และประสบความสำเร็จ พระองค์ได้รับการพรรณนาว่า เป็น "หนึ่งในผู้ปกครองที่มากบารมีที่สุดที่เคยครองราชสมบัติแห่งอังกฤษ"[2] พระองค์ยังเป็นนักประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง แต่เมื่อพระชันษาสูงขึ้น พระองค์กลับกลายเป็นคนอ้วนอุ้ยอ้าย พระพลานามัยย่ำแย่ นำไปสู่การสวรรคตใน ค.ศ. 1547 พระองค์ถูกกล่าวขวัญในช่วงบั้นปลายพระชนม์ว่า เป็นกษัตริย์ตัณหากลับ อัตตาสูง อารมณ์รุนแรงไม่มั่นคง[3] เมื่อสิ้นพระองค์แล้ว พระราชโอรส คือ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 สืบราชบัลลังก์ต่อ

พระชายาและพระราชบุตร

[แก้]
พระราชบุตรซึ่งเป็นที่รับรู้
พระนาม วันพระราชสมภพ/ประสูติ วันสวรรคต/สิ้นพระชนม์ หมายเหตุ
กับ: กาตาลินาแห่งอารากอน (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 11 มิถุนายน ค.ศ. 1509, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1533)
พระราชธิดาไม่ปรากฏพระนาม
31 มกราคม ค.ศ. 1510
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาล
เฮนรี ดยุกแห่งคอร์นวอลล์ 1 มกราคม ค.ศ. 1511 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1511 สิ้นพระชนม์เมื่อพระชนมายุราวสองเดือน
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
17 กันยายน ค.ศ. 1513
สิ้นพระชนม์ไม่นานหลังจากมีพระประสูติกาล
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
8 มกราคม ค.ศ. 1515
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาล
แมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1516 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 อภิเษกสมรสกับเฟลิเปที่ 2 แห่งสเปน เมื่อ ค.ศ. 1554, ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
พระราชธิดาไม่ปรากฏพระนามนาม
10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1518
สิ้นพระชนม์เมื่อมีพระประสูติกาลหลังจากอยู่ในพระครรภ์มาแปดเดือน[4] หรือหลังจากมีพระประสูติกาลแล้วหนึ่งสัปดาห์
กับ: เอลิซาเบธ เบลานต์ (ชายาลับ)
เฮนรี ฟิตซ์รอย 15 มิถุนายน ค.ศ. 1519 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1536 พระราชบุตรนอกสมรส, เฮนรีที่ 8 ยอมรับเป็นพระราชบุตรเมื่อ ค.ศ. 1525, ไม่มีพระราชบุตร
กับ: แอนน์ บุลิน (อภิเษกสมรส ณ เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ 25 มกราคม ค.ศ. 1533, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, แอนน์ถูกตัดพระเศียรเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1536
เอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ 7 กันยายน ค.ศ. 1533 24 มีนาคม ค.ศ. 1603 ไม่ได้อภิเษกสมรส, ไม่มีพระราชบุตร
พระราชโอรสไม่ปรากฏพระนาม
สิงหาคม/กันยายน ค.ศ. 1534
ตกพระโลหิต
พระราชบุตรไม่ปรากฏพระนาม
29 มกราคม ค.ศ. 1536
ตกพระโลหิตหลังอยู่ในพระครรโภทรได้สี่เดือน, เชื่อว่าเป็นพระราชโอรส[5]
กับ: เจน ซีมอร์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1536, สิ้นพระชนม์ ณ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1537)
เอ็ดเวิร์ดที่ 6 แห่งอังกฤษ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1537 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1553 ไม่ได้อภิเษกสมรส, ไม่มีพระราชบุตร
กับ: แอนน์แห่งคลีฟส์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังพลาเซนเชีย 6 มกราคม ค.ศ. 1540, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 1540)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
กับ: แคเทอริน เฮาเวิร์ด (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังโอตแลนส์ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1540, การอภิเษกสมรสเป็นโมฆะ ณ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1541, แคเทอรินถูกตัดพระเศียรเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1542)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน
กับ: แคเทอริน พาร์ (อภิเษกสมรส ณ พระราชวังแฮมป์ตันคอร์ต 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1543, การอภิเษกสมรสสิ้นสุดลงเพราะพระเจ้าเฮนรีที่ 8 สวรรคตเมื่อ 28 มกราคม ค.ศ. 1547)
ไม่มีพระราชบุตรด้วยกัน

อ้างอิง

[แก้]
  1. Westminsterabbey 2017.
  2. Guy 2000, p. 41.
  3. Ives 2006, pp. 28–36
  4. Starkey 2003, p. 160
  5. Starkey 2003, p. 553

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
ก่อนหน้า พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ถัดไป
เฮนรีที่ 7
พระมหากษัตริย์อังกฤษ
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1509–1547)
เอ็ดเวิร์ดที่ 6
เฮนรีที่ 7
เจ้าไอร์แลนด์
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1509–1547)
ไม่มี
ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
ไม่มี
พระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์
(ราชวงศ์ทิวดอร์)

(ค.ศ. 1541–1547)
เอ็ดเวิร์ดที่ 6