แม่แบบ:Infobox airport

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
{{{name}}}
{{{nativename}}}
{{{nativename-a}}}
{{{nativename-r}}}

[[Image:{{{image}}}|200px]]
{{{caption}}}

IATA: {{{IATA}}}ICAO: {{{ICAO}}}
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน {{{type}}}
เจ้าของ {{{owner}}}
ผู้ดำเนินงาน {{{operator}}}
พื้นที่บริการ {{{city-served}}}
สถานที่ตั้ง {{{location}}}
วันที่เปิดใช้งาน {{{opened}}}
ความสูง {{{elevation-f}}} ฟุต / {{{elevation-m}}} เมตร
พิกัด {{{coordinates}}}
เว็บไซต์ {{{website}}}
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
{{{r1-number}}} {{{r1-length-f}}} {{{r1-length-m}}} {{{r1-surface}}}
{{{r2-number}}} {{{r2-length-f}}} {{{r2-length-m}}} {{{r2-surface}}}
Helipads
Number Length Surface
ft m
{{{h1-number}}} {{{h1-length-f}}} {{{h1-length-m}}} {{{h1-surface}}}
{{{h2-number}}} {{{h2-length-f}}} {{{h2-length-m}}} {{{h2-surface}}}
สถิติ ({{{stat-year}}})
{{{stat1-header}}} {{{stat1-data}}}
{{{stat2-header}}} {{{stat2-data}}}
{{{footnotes}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

The following blank template includes all of the available parameter names, except for repeating names used for runways and statistics. All parameters except name are optional, however "IATA: none – ICAO: none" along with the heading "Summary" will always appear. Any unused parameters should be omitted, but can also be left blank if preferred. The use of flag icons with this infobox are discouraged.

{{Infobox airport
| name     =
| nativename  =
| nativename-a =
| nativename-r =
| image    =
| image-width = <!-- if less than 200 -->
| caption   =
| image2    =
| image2-width = <!-- if less than 200 -->
| caption2   =
| IATA     =
| ICAO     =
| FAA     =
| TC      =
| LID     =
| GPS     =
| WMO     =
| type     =
| owner-oper  =
| owner    =
| operator   =
| city-served =
| location   =
| opening   =
| hub     =
| built    = <!-- military airports -->
| used     = <!-- military airports -->
| commander  = <!-- military airports -->
| occupants  = <!-- military airports -->
| metric-elev =
| elevation-f =
| elevation-m =
| website   =
| coordinates =
| latd = | latm = | lats = | latNS = 
| longd= | longm= | longs= | longEW=
| coordinates_type    =
| coordinates_region   =
| coordinates_notitle  =
| image_map       =
| image_mapsize     =
| image_map_alt     =
| image_map_caption   =
| pushpin_map      =
| pushpin_label_position =
| pushpin_label     =
| pushpin_map_alt    =
| pushpin_mapsize    =
| pushpin_image     =
| pushpin_map_caption  =
| metric-rwy  =
| r1-number  =
| r1-length-f =
| r1-length-m =
| r1-surface  = <!-- up to r8 -->
| h1-number  =
| h1-length-f =
| h1-length-m =
| h1-surface  = <!-- up to h12 -->
| stat-year  =
| stat1-header =
| stat1-data  = <!-- up to stat4 -->
| footnotes  =
}}

Parameters[แก้]

All parameters except name are optional.

Airport name[แก้]

These parameters specify the airport name which is displayed at the top of the infobox.

name
ชื่อท่าอากาศยานในภาษาไทย เช้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจวซินเจิ้ง
nativename
ชื่อท่าอากาศยานในภาษาอังกฤษ เช่น Suvarnbhumi Airport หรือ Zhengzhou Xinzheng International Airport
nativename-a
ชื่อท่าอากาศยานในภาษาถิ่นของท่าอากาศยาน เช่น 郑州新郑国际机场
nativename-r
ใช้คู่กับชื่อภาษาถิ่นเดิมของท่าอากาศยาน เช่น Zhèngzhōu Xīnzhèng Guójì Jīchǎng

Airport image[แก้]

These parameters specify an airport photograph or logo which is displayed below the title. A second image can also be displayed below the first image by using the parameter names ending with a "2".

image
image2
The name of image file, i.e. airport.png or logo.gif, etc.
image-width
image-width2
The image width in pixels, i.e. 175 (defaults to 200 if not specified). This parameter should only be used for small images that appear distorted when expanded to a width of 200 pixels.
caption
caption2
Text displayed beneath the image. This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for aerial photographs or airport logos.

Airport codes[แก้]

These parameters specify airport location identifiers which are displayed below the image (or below title if there is no image):

IATA
The airport's three character IATA location identifier. If omitted or left blank it will display as IATA: none.
ICAO
The airport's four character ICAO location identifier. If omitted or left blank it will display as ICAO: none.
FAA
The three or four character FAA location identifier for airports in the United States. If omitted or left blank, nothing is displayed.
TC
The three or four character Transport Canada location identifier for airports in Canada. If omitted or left blank, nothing is displayed.
LID
A location identifier for airports outside the US or Canada, if different than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
GPS
A Global Positioning System code for the airport, if different than ICAO or IATA codes. If omitted or left blank, nothing is displayed.
WMO
The World Meteorological Organization five digit code for the weather station at the airport. If omitted or left blank, nothing is displayed.

Airport summary[แก้]

These parameters specify airport details for the "Summary" section displayed below the airport codes.

type
Airport type should be one of the following: สาธารณะ, ส่วนบุคคค, ทหาร or ทหาร/สาธารณะ. Do not use พาณิชย์, ทั่วไป or พลเรือน.
owner
Name of the airport owner.
operator
Name of the airport operator, if different than the owner.
owner-oper
If the airport is owned and operated by the same entity, use this in place of owner and operator.
city-served
If the airport is associated with a major city but actually located in a smaller town, list the major city here and the smaller town under location. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: city-served = [[Paris]]
Result: Paris
location
Name of the town or city where the airport is located. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: location = [[Orly]], [[France]]
Result: Orly, France
opening
วันเปิดใช้งานท่าอากาศยาน เช่น 29 กันยายน พ.ศ. 2549
hub
If the airport serves as an hub list the airlines here. This is not automatically linked, in order to allow multiple links if needed.
Example: *[[British Airways]] *[[BMI (airline)|BMI]] *[[Virgin Atlantic Airways]]
Result:
elevation-f
Height above mean sea level, in feet.
elevation-m
Height above mean sea level, in metres.
website
External link to the airport's official website. See Wikipedia: External links#How to link for more information.
Example: website = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
Result: www.dfwairport.com

Geographic coordinates[แก้]

This template allows for the insertion of geographic coordinates in two different ways: you can either provide a complete {{Coord}} template in the coordinates parameter, or you can provide the individual coordinate components (degrees, minutes, seconds, etc.) in the separate parameters described below. The latter method also allows you to insert a pushpin map with an automatically-placed airport icon and label (see below).

If you use both methods, then the coordinates parameter will be used in the infobox.

coordinates
Latitude and Longitude of airport, specified using the {{Coord}} template. When entering the coordinates always ensure that the resultant map or image shows the airport. It is very easy to confuse "N" for "S" or "E" for "W". If used as shown below, this will also cause the airport to appear in Google Earth's Geographic Web Layer.
Example: coordinates = {{Coord|49|27|16|N|002|06|46|E|type:airport_region:FR|display=inline,title}}
Result: 49°27′16″N 002°06′46″E / 49.45444°N 2.11278°E / 49.45444; 2.11278
latd
Latitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
latm
Latitude minutes. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
lats
Latitude seconds. Omit or leave blank if latd has a decimal value.
latNS
Latitude North or South (enter N or S). Omit or leave blank if latd has a decimal value.
longd
Longitude degrees. Can also be used for decimal degrees.
longm
Longitude minutes. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
longs
Longitude seconds. Omit or leave blank if longd has a decimal value.
latNS
Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if longd has a decimal value.
coordinates_type
Set the type parameter for the coordinates. If this parameter is omitted or left blank, the type will be set to airport. It is unlikely that you would need to change this.
coordinates_region
Set the region parameter for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code. For example, the United Kingdom is GB, and Ontario, Canada is CA-ON.
coordinates_notitle
By default the coordinates will be displayed both in the infobox and in the title of the article. If this parameter is set to a non-empty value, the coordinates will be displayed only in the infobox.

Military airports[แก้]

These optional parameters provide additional information for military airports. The parameter names are based on those used in Template:Infobox Military Structure. This allows the display of information from that template, without the need to include an additional infobox. For an example, see Davis-Monthan Air Force Base.

built
The date when the structure was built, usually given in years.
used
The period during which the structure was in active military use, usually given in years.
commander
The current commanding officer, for structures currently in military use.
occupants
Any notable military units which occupy the structure.

Maps[แก้]

This template provides two ways to include a map: as a simple image, or using {{Location map}} and the coordinate parameters described above to automatically place a pushpin coordinate marker and label on a map.

image_map
The name of an image to use as a map. Do not include the "File:" prefix.
image_mapsize
The width to display the image map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
image_map_alt
Alt text for the image map.
image_map_caption
Caption to display below the image map.
pushpin_map
The name of a location map as per Template:Location map (eg. Indonesia or Russia). The coordinate fields (eg. latd and longd) position a pushpin coordinate marker and label on the map automatically.
pushpin_label_position
The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are left, right, top, bottom, and none.
pushpin_label
The label to place next to the pushpin coordinate marker. Defaults to the value of the name parameter.
pushpin_mapsize
The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 220.
pushpin_map_alt
Alt text for the pushpin map.
pushpin_image
Alternative map image; see Template:Location map#Using Alternative Map for details.
pushpin_map_caption
Caption to display below the pushpin map.

Infobox control[แก้]

These parameters control how certain fields within the infobox are displayed.

metric-elev
Set to any value to display elevation in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. This can be seen in example 1.
metric-rwy
Set to any value to display runway length in metric units (metres) before imperial/US units (feet); leave blank to display imperial/US units first. Examples 1 and 2 below show the runway length with metres first; example 3 and 4 show it with feet before metres.

Runways[แก้]

These parameters specify details for each runway in the "Runways" section displayed below the summary. This can also be used to specify water landing areas for seaplanes (see Fairbanks International Airport). Parameters start with r1- for the first runway, r2- for the second runway, up to r8- for the eighth runway (if more are needed, leave a message on the talk page). Each airport should have at least one runway.

rn-number (r1-number, r2-number, ...)
The designation of the runway, normally two numbers like this → 02/20, 1st number is 18 lower than the 2nd. Where there are parallel runways an additional letter is added to each number, for example "L" for left, "R" for right and "C" for center. In certain cases a runway will only have one number when it can only be used in one direction. For airports in the United States the leading zero is not used and the designation should read 2/20.
rn-length-f (r1-length-f, r2-length-f, ...)
Runway length in feet.
rn-length-m (r1-length-m, r2-length-m, ...)
Runway length in metres.
rn-surface (r1-surface, r2-surface, ...)
Runway surface type, such as: Concrete, Asphalt, Gravel, Grass (or Turf), Dirt, Water, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Helipads[แก้]

These parameters specify details for each helipad in the "Helipads" section displayed below the runways. Parameters start with h1- for the first helipad, h2- for the second helipad, up to h12- for the twelfth helipad (if more are needed, leave a message on the talk page). This section is optional and only appears if the h1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

hn-number(h1-number, h2-number, ...)
The designation of the helipad. In the United States this is usually the letter "H" followed by a number, i.e. "H1", "H2", etc.
hn-length-f (h1-length-f, h2-length-f, ...)
Helipad length in feet.
hn-length-m (h1-length-m, h2-length-m, ...)
Helipad length in metres.
hn-surface (h1-surface, h2-surface, ...)
Helipad surface type, such as: Concrete, Asphalt, etc. Avoid the generic type "Paved" if possible.

Statistics[แก้]

These parameters specify details for an optional "Statistics" section displayed below the runways and helipads. Parameters start with stat1- for the first statistic, stat2- for the second statistic, etc. This section only appears if the stat1- parameters are specified. See example 1 and example 3 below.

stat-year
The calendar year for the statistics. This is displayed in parentheses after the word "Statistics" in the section header.
statn-header (stat1-header, stat2-header, ...)
A brief description of each statistic, such as Passengers or Aircraft operations.
statn-data (stat1-data, stat2-data, ...)
The data associated with the corresponding header.

Footnotes[แก้]

This parameter contains text for footnotes displayed at the bottom of the infobox.

footnotes
The most common use for this field is to give sources or references for the data displayed in the infobox. See the examples below.

Microformat[แก้]

button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


Examples[แก้]

Example 1[แก้]

Warsaw Frederic Chopin Airport
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina
Warszawa/Okęcie Airport
IATA: WAWICAO: EPWA
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน Military/Public
ผู้ดำเนินงาน Polish Airports State Enterprise (PPL)
พื้นที่บริการ Warsaw
สถานที่ตั้ง Okęcie district of Warsaw
ฐานการบิน LOT Polish Airlines, Wizz Air
ความสูง 110 เมตร / 362 ฟุต
เว็บไซต์ www.lotnisko-chopina.pl
แผนที่
WAW is located in Poland
WAW
WAW
Location in Poland
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
11/29 9,186 2,800 Asphalt
15/33 12,106 3,689 Asphalt
Helipads
Number Length Surface
ft m
H1 131 40 Concrete
สถิติ (2008)
Passengers 11,736,958
Movements 159,718
Statistics: Civil Aviation Office[1]
Sources: Polish AIP at EUROCONTROL[2]

Warsaw Frederic Chopin Airport

This example shows the appearance of the infobox without an image.

Note: helipad information added to illustrate function of metric-rwy parameter.

{{Infobox airport
| name     = Warsaw Frederic Chopin Airport
| nativename  = ''Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina''
| nativename-r = Warszawa/Okęcie Airport
| image    = <!--leave blank, this is demo without image-->
| IATA     = WAW
| ICAO     = EPWA
| type     = Military/Public
| operator   = Polish Airports State Enterprise (PPL)
| city-served = [[Warsaw]]
| location   = [[Okęcie]] district of [[Warsaw]]
| hub     = [[LOT Polish Airlines]], [[Wizz Air]]
| metric-elev = yes
| elevation-m = 110
| elevation-f = 362
| latd = 52 | latm = 09 | lats = 57 | latNS = N
| longd= 020 | longm= 58 | longs= 02 | longEW= E
| coordinates_region   = PL-MX
| website   = [http://www.lotnisko-chopina.pl/?lang=en www.lotnisko-chopina.pl]
| pushpin_map      = Poland
| pushpin_label     = WAW
| pushpin_map_caption  = Location in Poland
| metric-elev = yes
| r1-number  = 11/29
| r1-length-m = 2,800
| r1-length-f = 9,186
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 15/33
| r2-length-f = 12,106
| r2-length-m = 3,689
| r2-surface  = Asphalt
| h1-number  = H1
| h1-length-m = 40
| h1-length-f = 131
| h1-surface  = [[Concrete]]
| stat-year = 2008
| stat1-header = Passengers
| stat1-data = 11,736,958
| stat2-header = Movements
| stat2-data = 159,718
| stat
| footnotes  = Statistics: Civil Aviation Office<ref name="stats">[http://www.ulc.gov.pl/_download/regulacja_rynku/statystyki/liczba_obsl_pasazerow_przesylek_20042007_150208.pdf Data from The Civil Aviation Office of Poland (Urząd Lotnictwa Cywilnego)]. {{pl icon}}</ref><br>Sources: Polish [[Aeronautical Information Publication|AIP]] at [[European Organisation for the Safety of Air Navigation|EUROCONTROL]]<ref>[http://www.ead.eurocontrol.int/publicuser/protect/pu/main.jsp EAD Basic]</ref>
}}

Example 2[แก้]

Beijing Capital International Airport
北京首都国际机场
Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng

Beijing Capital Departure Hall.jpg
Beijing Capital Departure Hall

IATA: PEKICAO: ZBAA
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน Public
ผู้ดำเนินงาน Civil Aviation Administration of China
พื้นที่บริการ Beijing
สถานที่ตั้ง Chaoyang District, Beijing
ฐานการบิน Air China, China Southern Airlines
ความสูง 116 ฟุต / 35 เมตร
พิกัด 40°04′48″N 116°35′04″E / 40.08000°N 116.58444°E / 40.08000; 116.58444 (Beijing Capital International Airport)
เว็บไซต์ www.bcia.com.cn
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
เมตร
ฟุต
18L/36R 3,800 12,467 Asphalt
18R/36L 3,200 10,499 Asphalt

Beijing Capital International Airport

This example shows the appearance of the infobox with an image and a caption.

It also uses both the nativename-a and nativename-r parameters.

{{Infobox airport
| name     = Beijing Capital International Airport
| nativename-a = 北京首都国际机场
| nativename-r = Běijīng Shǒudū Guójì Jīcháng
| image    = Beijing Capital Departure Hall.jpg
| caption   = Beijing Capital Departure Hall
| IATA     = PEK
| ICAO     = ZBAA
| type     = Public
| operator   = [[Civil Aviation Administration of China]]
| city-served = [[Beijing]]
| location   = [[Chaoyang District, Beijing]]
| hub     = [[Air China]], [[China Southern Airlines]]
| elevation-f = 116
| elevation-m = 35
| coordinates = {{Coord|40|04|48|N|116|35|04|E|type:airport_region:CN|display=inline,title|name=Beijing Capital International Airport}}
| website   = [http://www.bcia.com.cn/ www.bcia.com.cn]
| metric-rwy  = yes
| r1-number  = 18L/36R
| r1-length-m = 3,800
| r1-length-f = 12,467
| r1-surface  = [[Asphalt]]
| r2-number  = 18R/36L
| r2-length-m = 3,200
| r2-length-f = 10,499
| r2-surface  = Asphalt
}}

Example 3[แก้]

Dallas-Fort Worth International Airport

Dfw airport.jpg

IATA: DFWICAO: KDFW
FAA: DFW
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน Public
เจ้าของ City of Dallas

City of Fort Worth

ผู้ดำเนินงาน DFW Airport Board
พื้นที่บริการ Dallas/Fort Worth
ฐานการบิน American Airlines, American Eagle Airlines
ความสูง 607 ฟุต / 185 เมตร
เว็บไซต์ www.dfwairport.com
แผนที่
DFW is located in รัฐเท็กซัส
DFW
DFW
Location within Texas
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
13L/31R 9,000 2,743 Concrete
13R/31L 9,301 2,835 Concrete
17C/35C 13,401 4,085 Concrete
17L/35R 8,500 2,591 Concrete
17R/35L 13,401 4,085 Concrete
18L/36R 13,400 4,084 Concrete
18R/36L 13,400 4,084 Concrete
Helipads
Number Length Surface
ft m
H1 158 48 Concrete
สถิติ (2005)
Passengers 59,176,265
Aircraft operations 711,878
Metric tonnes of cargo 741,432
Sources: FAA[3], airport website[4].

Dallas-Fort Worth International Airport

{{Infobox airport
| name     = Dallas-Fort Worth International Airport
| image    = Dfw_airport.jpg
| IATA     = DFW
| ICAO     = KDFW
| FAA     = DFW
| type     = Public
| owner    = City of [[Dallas, Texas|Dallas]]
City of [[Fort Worth, Texas|Fort Worth]]
| operator   = DFW Airport Board
| city-served = [[Dallas/Fort Worth Metroplex|Dallas/Fort Worth]]
| hub     = [[American Airlines]], [[American Eagle Airlines]]
| elevation-f = 607
| elevation-m = 185
| latd = 32 | latm = 53 | lats = 49 | latNS = N
| longd= 097 | longm= 02 | longs= 17 | longEW= W
| coordinates_region   = US-TX
| website   = [http://www.dfwairport.com/ www.dfwairport.com]
| pushpin_map      = USA Texas
| pushpin_label     = DFW
| pushpin_map_caption  = Location within Texas
| metric-elev =
| metric-rwy  =
| r1-number  = 13L/31R
| r1-length-f = 9,000
| r1-length-m = 2,743
| r1-surface  = [[Concrete]]
| r2-number  = 13R/31L
| r2-length-f = 9,301
| r2-length-m = 2,835
| r2-surface  = Concrete
| r3-number  = 17C/35C
| r3-length-f = 13,401
| r3-length-m = 4,085
| r3-surface  = Concrete
| r4-number  = 17L/35R
| r4-length-f = 8,500
| r4-length-m = 2,591
| r4-surface  = Concrete
| r5-number  = 17R/35L
| r5-length-f = 13,401
| r5-length-m = 4,085
| r5-surface  = Concrete
| r6-number  = 18L/36R
| r6-length-f = 13,400
| r6-length-m = 4,084
| r6-surface  = Concrete
| r7-number  = 18R/36L
| r7-length-f = 13,400
| r7-length-m = 4,084
| r7-surface  = Concrete
| h1-number  = H1
| h1-length-f = 158
| h1-length-m = 48
| h1-surface  = Concrete
| stat-year  = 2005
| stat1-header = Passengers
| stat1-data  = 59,176,265
| stat2-header = Aircraft operations
| stat2-data  = 711,878
| stat3-header = Metric tonnes of cargo
| stat3-data  = 741,432
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=DFW|use=PU|own=PU|site=23710.6*A}}</ref>, airport website<ref>[http://www.dfwairport.com/ Dallas-Fort Worth International Airport], official web site</ref>.
}}

Example 4[แก้]

Wright-Patterson Air Force Base Air Force Materiel Command.png
Air Force Materiel Command

National Museum of the United States Air Force.jpg
National Museum of the United States Air Force

IATA: FFOICAO: KFFO
FAA: FFO
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งาน Military: Air Force Base
ผู้ดำเนินงาน United States Air Force
สถานที่ตั้ง Dayton, Ohio
ปีที่ใช้งาน 1948 - present
ผู้บัญชาการ
ความสูง 823 ฟุต / 251 เมตร
เว็บไซต์ www.wpafb.af.mil
แผนที่
Wright-Patterson AFB is located in รัฐโอไฮโอ
Wright-Patterson AFB
Wright-Patterson AFB
Location within Ohio
ทางวิ่ง
ทิศทาง
ความยาว
พื้นผิว
ฟุต
เมตร
5L/23R 12,601 3,841 PEM
5R/23L 7,000 2,134 Asphalt
Sources: FAA[5], official website[6].

Wright-Patterson Air Force Base

The infobox shows the use of an image and linked text over the blue background in title area. It also makes use of some of the fields used for military airports.

{{Infobox airport
| name     = Wright-Patterson Air Force Base
[[Image:Air Force Materiel Command.png|100px]]<br/>{{smaller|[[Air Force Materiel Command]]}}
| image    = National Museum of the United States Air Force.jpg
| image-width = 250
| caption   = [[National Museum of the United States Air Force]]
| IATA     = FFO
| ICAO     = KFFO
| FAA     = FFO
| type     = Military: [[Air Force Base]]
| operator   = [[United States Air Force]]
| location   = [[Dayton, Ohio]]
| built    = <!--1948-->
| used     = 1948 - present
| commander  = <div>
* [[General (United States)|Gen.]] Bruce Carlson - [[Air Force Materiel Command]]
* [[General (United States)|Brig. Gen.]] Bruce E. Davis - [[445th Airlift Wing]]
* [[Colonel (United States)|Col.]] Colleen M. Ryan - [[88th Air Base Wing]] and Installation Commander
</div>
| occupants  =
| elevation-f = 823
| elevation-m = 251
| latd = 39 | latm = 49 | lats = 34 | latNS = N
| longd= 084 | longm= 02 | longs= 54 | longEW= W
| coordinates_region   = US-OH
| website   = [http://www.wpafb.af.mil/ www.wpafb.af.mil]
| pushpin_map      = USA Ohio
| pushpin_label     = Wright-Patterson AFB
| pushpin_map_caption  = Location within Ohio
| r1-number  = 5L/23R
| r1-length-f = 12,601
| r1-length-m = 3,841
| r1-surface  = [[Porous European Mix|PEM]]
| r2-number  = 5R/23L
| r2-length-f = 7,000
| r2-length-m = 2,134
| r2-surface  = [[Asphalt]]
| footnotes  = Sources: FAA<ref>{{FAA-airport|ID=FFO|use=PR|own=MA|site=17827.*A}}</ref>, official website<ref>[http://www.wpafb.af.mil/ Wright-Patterson Air Force Base] (official site)</ref>.
}}

References for examples[แก้]