แม่แบบ:กล่องข้อมูล อาสนวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

This infobox is for providing general information about a Christian church, including its history, architecture and staff. To provide information solely about the architectural details of a church building, use {{Infobox religious building}}.

Churches vary from small chapels to large cathedrals; from corrugated iron sheds to architectural masterpieces of international importance. This template has to be adaptable to the worship locations of all religious denominations and as a consequence, it has many parameters. It is therefore important that editors exercise discretion in selecting an appropriate number of parameters. If the infobox for a particular church becomes excessive WP:BOLD applies and less significant parameters should be removed.

การใช้งาน[แก้]

The full template for this infobox is set out below. Apart from the parameters indicated as mandatory and other instructions in the "Parameters" table below, all parameters are optional and may be left out to simplify the template. An example of the infobox in use is shown at the bottom of this page.

{{{name}}}
{{{fullname}}}
{{{other name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
{{{pushpin map alt}}}
{{{pushpin map alt}}}
{{{name}}}
{{{map caption}}}
0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
OS grid reference{{{osgridref}}}
OS grid reference{{{osgraw}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ประเทศ{{{country}}}
ภาษา{{{language(s)}}}
นิกาย{{{denomination}}}
นิกายเดิม{{{previous denomination}}}
จารีต{{{tradition}}}
นักบวชประจำ{{{religious institute}}}
Churchmanship{{{churchmanship}}}
สมาชิกภาพ{{{membership}}}
การเข้าร่วมรายสัปดาห์{{{attendance}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
ประวัติ
ชื่อเดิม{{{former names}}}
Authorising papal bull{{{bull date}}}
สถานะ{{{status}}}
ก่อตั้ง{{{founded date}}}
ผู้ก่อตั้ง{{{founder}}}
อุทิศแก่{{{dedication}}}
วันอุทิศ{{{dedicated date}}}
เดิมอุทิศแก่{{{earlydedication}}}
อุทิศอื่น ๆ{{{otherdedication}}}
เสกเมื่อ{{{consecrated date}}}
Cult(s) present{{{cult}}}
Relics held{{{relics}}}
สถาปัตยกรรม
อดีตมุขนายก{{{past bishop}}}
บุคคลที่เกี่ยวข้อง{{{people}}}
สถานะการใช้งาน{{{functional status}}}
การขึ้นทะเบียน{{{heritage designation}}}
ขึ้นทะเบียนเมื่อ{{{designated date}}}
Previous cathedrals{{{previous cathedrals}}}
สถาปนิก{{{architect}}}
ประเภทสถาปัตย์{{{architectural type}}}
รูปแบบสถาปัตย์{{{style}}}
ปีสร้าง{{{years built}}}
งานฐานราก{{{groundbreaking}}}
แล้วเสร็จ{{{completed date}}}
งบประมาณ{{{construction cost}}}
โครงสร้าง
รื้อถอนเมื่อ{{{demolished date}}}
ความจุ{{{capacity}}}
อาคารยาว{{{length}}}
เนฟยาว{{{length nave}}}
Choir length{{{length choir}}}
อาคารกว้าง{{{width}}}
เนฟกว้าง{{{width nave}}}
Width across transepts{{{width transepts}}}
ความสูงอาคาร{{{height}}}
เนฟสูง{{{height nave}}}
Choir height{{{height choir}}}
เส้นผ่าศูนย์กลาง{{{diameter}}}
ขนาดอื่น ๆ{{{other dimensions}}}
จำนวนชั้น{{{floor count}}}
พื้นที่ใช้สอย{{{floor area}}}
จำนวนโดม{{{dome quantity}}}
ความสูงโดม (ภายนอก){{{dome height outer}}}
ความสูงโดม (ภายใน){{{dome height inner}}}
โดมกว้าง (ภายนอก){{{dome dia outer}}}
โดมกว้าง (ภายใน){{{dome dia inner}}}
จำนวนหอคอย{{{tower quantity}}}
ความสูงหอคอย{{{tower height}}}
จำนวนยอดแหลม{{{spire quantity}}}
ความสูงยอดแหลม{{{spire height}}}
วัสดุ{{{materials}}}
การปกครอง
Tenor bell weight{{{bell weight}}}
แพริช{{{parish}}}
Benefice{{{benefice}}}
Deanery{{{deanery}}}
Archdeaconry{{{archdeaconry}}}
Episcopal area{{{episcopalarea}}}
อัครมุขมณฑล{{{archdiocese}}}
มหานคร{{{metropolis}}}
มุขมณฑล{{{diocese}}} (ตั้งแต่ {{{diocese start}}})
แขวง{{{province}}}
Presbytery{{{presbytery}}}
Synod{{{synod}}}
Circuit{{{circuit}}}
นักบวช
แผนก{{{division}}}
แผนกย่อย{{{subdivision}}}
อัครมุขนายก{{{archbishop}}}
มุขนายก{{{bishop}}}
มุขนายกผู้ช่วย{{{auxiliary bishop}}}
พระคาร์ดินัลผู้พิทักษ์{{{cardinal protector}}}
อธิการอาราม{{{abbot}}}
ไพรเออร์{{{prior}}}
Subprior{{{subprior}}}
Provost and rector{{{provost-rector}}}
Exarch(s){{{exarch}}}
Provost{{{provost}}}
Vice-provost{{{viceprovost}}}
Rector{{{rector}}}
Vicar(s){{{vicar}}}
เจ้าคณะ{{{dean}}}
รองเจ้าคณะ{{{subdean}}}
หัวหน้าบาทหลวง{{{archpriest}}}
ผู้นำสวด{{{precentor}}}
Succentor{{{succentor}}}
ผู้แทน{{{chancellor}}}
ผู้แทนประจำเขต{{{canonchancellor}}}
Canon(s){{{canon}}}
Canon ศิษยาภิบาล{{{canonpastor}}}
Canon Missioner{{{canonmissioner}}}
เหรัญญิกเขต{{{canontreasurer}}}
Prebendary{{{prebendary}}}
Priest in charge{{{priestincharge}}}
อธิการโบสถ์{{{priest}}}
ผู้ช่วยอธิการ{{{asstpriest}}}
Honorary priest(s){{{honpriest}}}
Curate(s){{{curate}}}
Asst Curate(s){{{asstcurate}}}
NSM(s){{{nonstipendiaryminister}}}
Minister(s){{{minister}}}
ผู้ช่วย{{{assistant}}}
ศิษยาภิบาลอาวุโส{{{seniorpastor}}}
ศิษยาภิบาล{{{pastor}}}
ฆราวาส
อัครพันธบริกร{{{archdeacon}}}
พันธบริกร{{{deacon}}}
Deaconess(es){{{deaconess}}}
Reader(s){{{reader}}}
Student intern{{{student intern}}}
ผู้เล่นออร์แกน/ผู้อำนวยการเพลง{{{organistdom}}}
ผู้อำนวยการเพลง{{{director}}}
นักออร์แกน{{{organist}}}
Organ scholar{{{organscholar}}}
Chapter clerk{{{chapterclerk}}}
Lay member(s) of chapter{{{laychapter}}}
Session clerk{{{sessionclerk}}}
Treasurer{{{treasurer}}}
Churchwarden(s){{{warden}}}
Verger{{{verger}}}
Business manager{{{businessmgr}}}
Liturgy coordinator{{{liturgycoord}}}
Religious education coordinator{{{reledu}}}
RCIA coordinator{{{rcia}}}
Youth ministry coordinator{{{youthmin}}}
Flower guild{{{flowerguild}}}
Music group(s){{{musicgroup}}}
Parish administrator{{{parishadmin}}}
Servers' guild{{{serversguild}}}
Sacristan{{{sacristan}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logosize}}}|alt={{{logoalt}}}|link={{{logolink}}}|{{{logoalt}}}]]
{{กล่องข้อมูล อาสนวิหาร
| name          = 
| fullname        = 
| other name       = 
| native_name      = 
| native_name_lang    = 
| image         = 
| image_size       = 
| alt          = 
| caption        = 

| pushpin map      = 
| pushpin label position = 
| pushpin map alt    = 
| pushpin mapsize    = 
| relief         = 
| map caption      = 
| coordinates      = <!-- {{Coord}} -->
| osgridref       = <!-- {{gbmappingsmall| TEXT}} -->
| osgraw         = <!-- TEXT -->
| location        = 
| country        = [mandatory]

| language(s)      =
| denomination      = [mandatory]
| previous denomination = 
| tradition       =
| religious institute  = <!-- or | religious order = -->
| churchmanship     = 
| membership       = 
| attendance       = 
| website        = <!-- {{URL| example.com}} -->

| former name      = <!-- or | former names = -->
| bull date       = 
| status         = 
| founded date      = <!-- {{start date|YYYY|MM|DD|df=y}} - but see note below -->
| founder        = 
| dedication       = 
| dedicated date     = 
| earlydedication    =
| otherdedication    =
| consecrated date    = 
| cult          = 
| relics         = 
| events         = 
| past bishop      = 
| people         = 

| functional status   = 
| heritage designation  = 
| designated date    = 
| previous cathedrals  =
| architect       = 
| architectural type   = 
| style         = 
| years built      = 
| groundbreaking     = 
| completed date     = 
| construction cost   = 
| closed date      = 
| demolished date    = 

| capacity        = 
| length         = <!-- {{convert| }} -->
| length nave      =
| length choir      =
| width         = <!-- {{convert| }} -->
| width nave       = <!-- {{convert| }} -->
| width transepts    = 
| height         = <!-- {{convert| }} -->
| height nave      =
| height choir      =
| diameter        = <!-- {{convert| }} -->
| other dimensions    = 
| floor count      = 
| floor area       = <!-- {{convert| }} -->
| dome quantity     = 
| dome height outer   = <!-- {{convert| }} -->
| dome height inner   = <!-- {{convert| }} -->
| dome dia outer     = <!-- {{convert| }} -->
| dome dia inner     = <!-- {{convert| }} -->
| tower quantity     =
| tower height      =
| spire quantity     = 
| spire height      = <!-- {{convert| }} -->
| materials       = 
| bells         = <!-- or | bells hung = -->
| bell weight      = <!-- {{long ton|0| }} -->

| parish         = 
| benefice        =
| deanery        = 
| archdeaconry      = 
| episcopalarea     = 
| archdiocese      = 
| metropolis       = 
| diocese        = 
| diocese start     =
| province        = 
| presbytery       = 
| synod         = 
| circuit        = 
| district        = 
| division        = 
| subdivision      = 

| archbishop       = 
| bishop         = 
| auxiliary bishop    =
| cardinal protector   =
| abbot         = 
| prior         = 
| subprior        = 
| provost-rector     = 
| exarch         = 
| provost        = 
| viceprovost      = 
| rector         = 
| vicar         = 
| dean          = 
| subdean        = 
| archpriest       = 
| precentor       = 
| succentor       = 
| chancellor       = 
| canonchancellor    = 
| canon         = 
| canonpastor      = 
| canonmissioner     = 
| canontreasurer     = 
| prebendary       = 
| priestincharge     = 
| priest         = 
| asstpriest       = 
| honpriest       = 
| curate         = 
| asstcurate       = 
| nonstipendiaryminister =
| minister        = 
| assistant       = 
| seniorpastor      = 
| pastor         = 
| chaplain        = 
| archdeacon       = 
| deacon         = 
| deaconess       = 

| reader         = 
| student intern     = 
| organistdom      = 
| director        = 
| organist        = 
| organscholar      = 
| chapterclerk      = 
| laychapter       = 
| sessionclerk      =
| treasurer       =
| warden         = 
| verger         = 
| businessmgr      = 
| liturgycoord      = 
| reledu         = 
| rcia          = 
| youthmin        = 
| flowerguild      = 
| musicgroup       = 
| parishadmin      = 
| serversguild      = 
| sacristan       = 

| logo          = 
| logosize        = 
| logolink        = 
| logoalt        = 

| embedded        = 
}}

พารามิเตอร์[แก้]

พารามิเตอร์ คำอธิบาย
Name and image
name The common name of the church. If this is omitted, the article name is used.
fullname The full name of the church, if this is different from its common name. For instance, "Westminster Abbey" can be placed in the "name" parameter, and "The Collegiate Church of St Peter, Westminster" in the "fullname" parameter.
other name Significant nicknames; name in native language (using {{lang}}. Separate multiple values using {{Plainlist}}.
image
img
The name of an image file containing a photograph of the church. If the image is called "File:WesleyMethodistChurch-sepiapostcard.jpg", just type "WesleyMethodistChurch-sepiapostcard.jpg". Do not include "File:" or enclose the file name in double square brackets ("[[ ]]").
image_size
imagesize
img size
The width of the image in pixels (px). For example, if you wish the image to be 150px wide, type "150". Do not add "px" after the number. If no number is stated, the width defaults to 220px for an image for a portrait image (i.e., one the width of which is shorter than the height) and 300px for a landscape image (one the width of which is longer than the height).
alt
imagealt
Alt text for the image. For more information, see "Wikipedia:Alternative text for images".
caption
img capt
The caption for the image.
Pushpin map, coordinates and location
pushpin map The country name of a location map, e.g., "Indonesia", "Russia". See "Category:Location map templates by country" for a list of countries for which location maps are currently available. For information on creating new maps, see "Template:Location map#Creating new maps". The coordinate fields below position a pushpin coordinate marker and label on the location map automatically.
pushpin label position The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are "left", "right", "top", "bottom" and "none". If this parameter is not used or no value is specified, the default value is "right".
pushpin map alt Alt text for the pushpin map.
pushpin mapsize Must be entered only as a number – do not type "px" after it. The default value is 250.
map caption A caption for the pushpin map.
relief Any non-empty value will load a relief version of the location map if available, (instead of the default, blank administrative location map).
coordinates The latitude and longitude of the church. Use {{Coord}} with appropriate parameters.
osgridref As for |osgraw= below, but code as "{{gbmappingsmall | TQ 414 104}}". Note: use |osgraw= or |osgridref=, not both.
osgraw (Short for "OS grid reference raw".) To provide the geographic grid references of a church in Great Britain according to the British national grid reference system, code simply as the grid ref, for example, "TQ 414 104". Spaces are allowed.
location The city (and the province or state, if applicable) that the church is located in.
country The country in which the church is located. This must be stated. In accordance with "Wikipedia:Manual of Style/Icons#Avoid flag icons in infoboxes", do not insert an image of the flag of the country before the country name. In accordance with "Wikipedia:Manual of Style/Linking#What generally should not be linked", do not link the name of the country.
Affiliation, attendance and website
language(s) list of languages
denomination The denomination of the church; for example, "[[Anglicanism|Anglican]]", "[[Catholic Church|Catholic]]", "[[Interdenominationalism|Interdenominational]]", "[[Methodism|Methodist]]", "[[Non-denominational Christianity|Non-denominational]]", "[[Presbyterianism|Presbyterian]]". This must be stated. If possible, link the denomination to an appropriate article using double square brackets.

The background colour of the template headings is specified for certain denominations; to view these colours, see "Template:Infobox church/denomination" and "Template:Infobox church/font color". Before changing the colours, or inserting new denominations and colours, please discuss the matter with other editors at "Template talk:Infobox church".

previous denomination Insert any previous denomination(s) here.
tradition Christian tradition of the church.
religious institute/religious order One or the other can be used to specify the institute or order with which the church is affiliated, e.g. Society of Jesus
churchmanship The form of churchmanship of the church, for example, "[[High church]]", "[[Low church]]", "[[Evangelicalism|Evangelical]]".
membership The number of members. Indicate the year in parentheses after the number, for example, "5,025 (2008)".
attendance The average weekly attendance at services. Indicate the date, and if necessary the particular service, in parentheses after each number, for example, "4,346 (as on 20–21 December 2008)", "867 (9:30 am service), 773 (11:30 am) (as on 21 December 2008)".
website The website address of the church, using {{URL}}, thus: "{{URL|example.com}}".
History
former name The former name(s) of the church, if any.
bull date The date of the papal bull authorizing the establishment of the church.
status The church's current ecclesiastical status or, if presently unused, its last previous status, for example, "[[Basilica]]", "[[Cathedral]]", "[[Church (building)|Church]]", "[[Oratory]]", "[[Parish church]]".
founded date The date when the church was founded. For Gregorian dates (that is, after about 1750), use the template {{start date}}. Add the parameter "df=yes" if full dates in the article are set out with the day before the month, as follows: "{{start date|1885|2|6|df=yes}}".
founder The name(s) of the founder(s) of the church.
dedication The name of the saint to which the church is dedicated, for example, "[[Mary Magdalene]]".
dedicated date The date when the church was dedicated and/or consecrated. The starting and ending years or dates of a time period should be separated by an en dash, like this: "1907–1908"; "January 12, 1906 – July 31, 1907". To insert an en dash, either type "&ndash;" or click on the appropriate symbol in the character insertion table under the edit window.
consecrated date
cult The name of the saint that the church is a cult centre of.
relics Significant relics held by the church.
events Significant historical events in the life of the church, for example, accidental or deliberate burnings, attacks, and major building extensions.
past bishop The name(s) of significant former bishop(s) of a cathedral.
people Significant non-clerical people who played an important part in the church's history, for example, a person responsible for the restoration or destruction of the building.
Architecture
functional status The current function of the church, for example, "Abandoned", "Active", "[[Museum]]", "Preserved".
heritage designation Any heritage designation that has been given to the church.
designated date The date when the church was given its heritage designation.
previous cathedrals Previous cathedrals at the site.
architect The name(s) of the architect(s) of the church.
architectural type A description of the original function of the building, for example, "[[Basilica]]", "[[Cathedral]]", "[[Chapel]]".
style The architectural style of the church. If possible, link the style to an appropriate article using double square brackets, for example, "[[Baroque architecture|Baroque]]", "[[Gothic architecture|Gothic]]", "[[Gothic Revival architecture|Gothic Revival]]", "[[Medieval architecture|Medieval]]", "[[Modern architecture|Modern]]", "[[Romanesque architecture|Romanesque]]".
years built The year(s) in which the church was built.
groundbreaking The date when the groundbreaking ceremony of the church was held, or the date that construction of the building began.
completed date The date when construction of the building was completed.
construction cost The total cost of construction.
closed date The dates when the church was closed and/or demolished.
demolished date
Specifications
capacity The number of people that the church can accommodate at any one time.
length The overall length, width, nave width, height, diameter and/or other dimensions of the church. If the building is on United States territory, put measurements in Imperial units (feet and inches) first, then in metres in parentheses. If the building is on territory that uses the metric system of measurement, place measurements in metres first, then in feet and inches in parentheses. (See "Wikipedia:Manual of Style (dates and numbers)#Which units to use" for more information.) This can be done using the {{convert}} template, like this: "{{convert|404|ft|m|abbr=on}}", "{{convert|120|m|ftin|abbr=on}}".

The name of any significant part of the church the dimensions of which are being stated should be indicated in parentheses after the measurement; for example, "{{convert|120|m|ftin|abbr=on}} (spire)", "{{convert|41.47|m|ftin|abbr=on}} (dome)". Alternatively, use the specific parameters for specifying the dimensions of spires and domes described below.

width
width nave
height
diameter
other dimensions
floor count The number of floors, levels or storeys.
floor area The floor area, for example, "{{convert|700|m2|sqft|abbr=on}}".
dome quantity The number of domes.
dome height outer The outer and inner height and diameter of any dome.
dome height inner
dome dia outer
dome dia inner
spire quantity The number of spires.
spire height The height of any spire.
materials The principal building materials used to construct the church.
bells The number of bells.
bells hung The arrangement in which the bells are hung.
bell weight The weight of the tenor bell. Use {{long ton}}.
Administration
parish The parish, benefice, deanery, archdeaconry, episcopal area (Methodist) / Area bishop (Anglican), archdiocese, metropolis, diocese, province, presbytery, synod, circuit or district that the church is located in, if any.
Parameter Example
Parish [[Egglescliffe]]; [[Olaf II of Norway|St Olave]] with [[Saint Giles|St Giles]]
Benefice [[Egglescliffe]]; [[Olaf II of Norway|St Olave]] with [[Saint Giles|St Giles]]
Deanery [[Stokesley]]
Archdeaconry [[Archdeaconry of the East Riding|East Riding]]
Archdiocese [[Roman Catholic Archdiocese of Southwark|Southwark]]
Episcopal area Kensington ([[Bishop of Kensington]])
Diocese [[Anglican Diocese of Toronto|Toronto]]
Province [[Province of Canterbury|Canterbury]]
Presbytery [[Presbytery of Aberdeen|Aberdeen]]
benefice
deanery
archdeaconry
episcopalarea
archdiocese
metropolitan
diocese
province
presbytery
synod
circuit
district
division If a system other than that indicated above is used for the church, these fields can be used to indicate the geographical division and subdivision that the church is located in, for example, "[[North Carolina Annual Conference]]", "[[Tennessee Baptist Convention]]".
subdivision
Clergy
archbishop The name(s) of the archbishop, bishop(s), auxiliary bishop(s), cardinal protector, abbot(s), prior(s), subpriors, vicar(s), exarch(s), provost-rector(s), provost(s), vice-provost(s), rector(s), dean(s), subdean(s), archpriest, precentor(s), succentor(s), chancellor(s), canon(s), canon pastor(s), prebendary(-ies), priest in charge, priest(s), assistant priest(s), honorary priest(s), curate(s), assistant curate(s), minister(s), assistant(s), senior pastor(s), pastor(s), chaplain(s), archdeacon(s), deacon(s), and/or deaconess(es) of the church, if applicable.

Separate several names with commas (","), or put each name on a separate line by typing "<br />" between the names, thus: "Rev. [[James Mills Thoburn]],<br />Rev. [[William Fitzjames Oldham]]".

bishop
auxiliary bishop
cardinal protector
abbot
prior
subprior
vicar
exarch
provost-rector
provost
viceprovost
rector
dean
subdean
archpriest
precentor
succentor
chancellor
canon
canonpastor
canonmissioner
canontreasurer
prebendary
priestincharge
priest
asstpriest
honpriest
curate
asstcurate
nonstipendiaryminister
minister
assistant
seniorpastor
pastor
chaplain
archdeacon
deacon
deaconess
Laity
reader The name(s) of the reader, student intern, director of music, organist(s), organ scholar(s), chapter clerk, lay member(s) of the chapter, churchwarden(s), verger(s), business manager, liturgy coordinator, religious education coordinator, Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) coordinator, and/or youth ministry coordinator of the church, if any.
student intern
organistdom
director
organist
organscholar
chapterclerk
laychapter
warden
verger
businessmgr
liturgycoord
reledu
rcia
youthmin
flowerguild The name of the flower guild, music group, parish administration and/or servers' guild of the church, if any.
musicgroup
parishadmin
serversguild
sacristan The sacristan of the church.
Bottom of infobox
logo The name of a file containing an image of the logo of the church. Do not include "File:" in front of the filename or enclose the file name in double square brackets.

Many of such images will be subject to copyright. Therefore, please comply with "Wikipedia:Non-free content" by ensuring that the image description page has an appropriate copyright tag and non-free use rationale. See "Wikipedia:Logos" for more information.

logosize The width of the logo in pixels (px). Do not add "px" after the number. If no number is stated, the width defaults to 100px.
logolink A hyperlink for the logo. This can either be a URL or the name of a Wikipedia article. Do not enclose the URL or article name in square brackets. If no link is specified or the parameter is omitted, the logo is linked to its image description page.
logoalt Alt text for the logo. For more information, see "Wikipedia:Alternative text for images".
embedded Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}

ตัวอย่าง[แก้]

name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
Wesley Methodist Church, from an old sepia-toned postcard.
OS grid referenceTQ 414 104
OS grid referenceTQ 414 104
ประเทศSingapore
นิกายMethodist
การเข้าร่วมรายสัปดาห์4,346 (as on 20–21 December 2008)
เว็บไซต์www.wesleymc.org
ประวัติ
ชื่อเดิมMethodist Episcopal Church
สถานะChurch
ก่อตั้ง6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1885 (1885-02-06)
ผู้ก่อตั้งRev. James Mills Thoburn, Rev. William Fitzjames Oldham, Marie Oldham, Julia Battie
วันอุทิศ4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1909 (1909-02-04)
สถาปัตยกรรม
สถานะการใช้งานActive
รูปแบบสถาปัตย์Gothic
งานฐานรากDecember 1907
แล้วเสร็จEnd 1908
โครงสร้าง
วัสดุBrick
การปกครอง
นักบวช
แผนกTrinity Annual Conference (TRAC)
ศิษยาภิบาลอาวุโสRev. Melvin Hwang (Pastor in Charge)
ศิษยาภิบาลRev. Alvin Chan, Rev. Lilian Ang, Rev. Philip Lim, Rev. Daniel Tan, Rev. Michael Tan, Rev. Wendy Watson, Rev. Khoo Kay Huat
ฆราวาส
Music group(s)Dawnbreakers, John Wesley Choir, Wesley Chorale, Wesley Singers, Wesley Heralds
{{กล่องข้อมูล อาสนวิหาร
| name       = Wesley Methodist Church
| native_name    = name in local language. If more than one, separate using {{tl|Plain list}}
| native_name_lang =
| image       = WesleyMethodistChurch-sepiapostcard.jpg
| caption      = Wesley Methodist Church, from an old [[Photographic print toning#Sepia toning|sepia-toned]] postcard.
| osgridref     = {{gbmappingsmall|TQ 414 104}}
| osgraw      = TQ 414 104<!-- NB. duplicated for this example only!! -->
| country      = [[Singapore]]
| website      = {{URL|www.wesleymc.org}}
| former name    = Methodist Episcopal Church
| founded date   = {{Start date|1885|2|6|df=yes}}
| founder      = Rev. Dr. and Mrs. [[James Mills Thoburn]], Rev. [[William Fitzjames Oldham]], Mrs. Marie Oldham, Miss Julia Battie
| dedicated date  = {{Start date|1909|02|04|df=y}}
| denomination   = [[Methodism|Methodist]]
| attendance    = 4,346 (as on 20–21 December 2008)
| status      = [[Church (building)|Church]]
| functional status = Active
| style       = [[Gothic architecture|Gothic]]
| groundbreaking  = December 1907
| completed date  = End 1908
| materials     = [[Brick]]
| division     = Trinity Annual Conference (TRAC)
| seniorpastor   = Rev. Melvin Hwang (Pastor in Charge)
| pastor      = Rev. Alvin Chan, Rev. Lilian Ang, Rev. Philip Lim, Rev. Daniel Tan, Rev. Michael Tan, Rev. Wendy Watson, Rev. Khoo Kay Huat
| musicgroup    = Dawnbreakers, John Wesley Choir, Wesley Chorale, Wesley Singers, Wesley Heralds
}}

Microformat[แก้]

button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


ข้อมูลแม่แบบ[แก้]

TemplateData documentation used by VisualEditor and other tools

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล อาสนวิหาร (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
namename church name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
fullnamefullname

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
other nameother name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
native_name_langnative_name_lang

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
imageimage img

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
image_sizeimage_size imagesize img size

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
altalt imagealt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
captioncaption img capt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin mappushpin map

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin label positionpushpin label position

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin map altpushpin map alt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reliefrelief

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pushpin mapsizepushpin mapsize

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
map captionmap caption

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
coordinatescoordinates

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
countrycountry

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
osgridrefosgridref

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
osgrawosgraw

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
locationlocation

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
denominationdenomination

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
previous denominationprevious denomination

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
traditiontradition

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
religious institutereligious institute religious order

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
churchmanshipchurchmanship

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
membershipmembership

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
attendanceattendance

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
websitewebsite

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
former nameformer name former names

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bull datebull date bull

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
founded datefounded date

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
founderfounder

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dedicationdedication

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dedicated datededicated date

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
earlydedicationearlydedication

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
otherdedicationotherdedication

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
consecrated dateconsecrated date consecration year

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cultcult

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
relicsrelics

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
eventsevents

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
past bishoppast bishop

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
peoplepeople

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
statusstatus

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
functional statusfunctional status

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
heritage designationheritage designation

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
designated datedesignated date designated

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
previous cathedralsprevious cathedrals

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
architectarchitect

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
architectural typearchitectural type

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
stylestyle

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
years builtyears built

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
groundbreakinggroundbreaking

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
completed datecompleted date year completed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
construction costconstruction cost

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
closed dateclosed date

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
demolished datedemolished date

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
capacitycapacity

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
lengthlength

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
length navelength nave

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
length choirlength choir

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
widthwidth

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
width navewidth nave

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
width transeptswidth transepts

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
heightheight height max

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
height naveheight nave

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
height choirheight choir

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
diameterdiameter

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
other dimensionsother dimensions

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
floor countfloor count

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
floor areafloor area

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dome quantitydome quantity

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dome height outerdome height outer

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dome height innerdome height inner

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dome dia outerdome dia outer

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
dome dia innerdome dia inner

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
tower quantitytower quantity

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
tower heighttower height

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spire quantityspire quantity

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
spire heightspire height

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
materialsmaterials

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bellsbells

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bells hungbells hung

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bell weightbell weight

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parishparish

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
beneficebenefice

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deanerydeanery

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
archdeaconryarchdeaconry

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
episcopalareaepiscopalarea

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
archdiocesearchdiocese

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
metropolismetropolis

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
diocesediocese

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
diocese startdiocese start

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
provinceprovince

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
presbyterypresbytery

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
synodsynod

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
circuitcircuit

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
districtdistrict

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
divisiondivision

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
subdivisionsubdivision

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
archbishoparchbishop

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
bishopbishop

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
auxiliary bishopauxiliary bishop

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
cardinal protectorcardinal protector

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
abbotabbot

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
priorprior

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
subpriorsubprior

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
vicarvicar

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
exarchexarch

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
provost-rectorprovost-rector

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
provostprovost

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
viceprovostviceprovost

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
rectorrector

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deandean

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
subdeansubdean

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
archpriestarchpriest

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
precentorprecentor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
succentorsuccentor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chancellorchancellor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
canonchancellorcanonchancellor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
canoncanon

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
canonpastorcanonpastor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
canonmissionercanonmissioner

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
canontreasurercanontreasurer

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
prebendaryprebendary

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
priestinchargepriestincharge

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
priestpriest

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
asstpriestasstpriest

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
honpriesthonpriest

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
curatecurate

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
asstcurateasstcurate

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
nonstipendiaryministernonstipendiaryminister

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
ministerminister

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
assistantassistant

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
seniorpastorseniorpastor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
pastorpastor

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chaplainchaplain

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
archdeaconarchdeacon

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deacondeacon

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
deaconessdeaconess

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
readerreader

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
student internstudent intern

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
organistdomorganistdom

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
directordirector

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
organistorganist

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
organscholarorganscholar organschol

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
chapterclerkchapterclerk

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
laychapterlaychapter

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
sessionclerksessionclerk

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
treasurertreasurer

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
wardenwarden

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
vergerverger

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
businessmgrbusinessmgr

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
liturgycoordliturgycoord

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
reledureledu

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
rciarcia

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
youthminyouthmin

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
flowerguildflowerguild

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
musicgroupmusicgroup

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
parishadminparishadmin

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
serversguildserversguild

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
sacristansacristan

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logologo

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logosizelogosize

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logolinklogolink

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
logoaltlogoalt

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
embeddedembedded embed

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
mapframe-zoommapframe-zoom

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
language(s)language(s)

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]