เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos himnas
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย
Госуда́рственный гимн Лито́вской ССР
Lithuanian SSR Anthem Sheet Music.svg
เนื้อร้องอันตานาส เวนโคลวา, พ.ศ. 2488
ทำนองบาลายส์ ดวาริโอนาส และ โจนาส สเวดาส, พ.ศ. 2488
รับไปใช้ค.ศ. 1950
เลิกใช้ค.ศ. 1988
ตัวอย่างเสียง

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย (ลิทัวเนีย: Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos himnas) เป็นเพลงชาติของลิทัวเนียสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต.

ประวัติ[แก้]

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1950 จนถึงปี ค.ศ. 1988 เรียบเรียงทำนองโดย บาลายส์ ดวาริโอนาส (Balys Dvarionas) และ โจนาส สเวดาส (Jonas Švedas), ประพันธ์เนื้อร้องโดย อันตานาส เวนโคลวา (Antanas Venclova). ภายหลังการอสัญกรรมของโจเซฟ สตาลิน วาคัส เรมิริส (Vacys Reimeris) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องในบทที่ 2 (คำว่า "สตาลิน" เปลี่ยนเป็น "พรรคคอมมิวนิสต์") ในปี ค.ศ. 1978 ตามรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2520 ในมาตรา 169. ก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จึงได้มีการประกาศใช้เพลงชาติฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีชื่อว่า ทาอูทิชคา กีเอสมิ (Tautiška giesmė) ภายหลังจากการประกาศเอกราช ได้มีการรับรองเพลงดังกล่าว ให้มีสถานะเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1992.

เนื้อร้อง[แก้]

คำแปล

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Priedainis:
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Partija* veda į laimę ir galią,[1]
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Priedainis

Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Priedainis[2][3]

Советской навечно по воле народа
Ты стала, моя дорогая Литва.
Здесь Вильнюс, здесь Неман, Балтийское море,
Цветут наши нивы, растут города.

Припев:
В Союзе братском обрели мы
Средь равных равные права.
Живи в веках и будь счастливой,
Моя Советская Литва!

Нам русский народ помогал в битве грозной,
Нам Ленин открыл лучезарную даль.
Союз нерушимый наш Партией* создан,
И дружба народов прочнее, чем сталь.

Припев

Никто нам не страшен - могуча Отчизна!
И небу быть мирным и чистым всегда.
Приблизим трудом торжество коммунизма,
Свети над планетою, счастья звезда.

Припев

[4]

Soviet Lithuania was created by the people,
Who long fought for the freedom and truth.
Where Vilnius, where Nemunas, where the Baltic Sea,
Let our cities, fertile fields to prosper.

ท่อนประสานเสียง:
In the glorious Soviet Union,
Among equals, equal and free,
Live forever and be happy,
Dear Soviet Lithuania!

Lenin lit us the path to freedom,
The great Russian people helped in the struggle.
The party* leads us to happiness and good,[5]
The friendship of our nations is as firm as steel.

ท่อนประสานเสียง:

Our homeland is mighty, we fear no dangers,
Let the skies be peaceful and pure.
With our work we'll create a great tomorrow,
And the dawn of Communism will light the Earth.

ท่อนประสานเสียง:

อ้างอิง[แก้]

  1. The original lyrics by Antanas Venclova contained the line "Mus Stalinas veda į laimę ir galią" (modified by Vacys Reimeris as part of the Soviet de-Stalinization campaign).
  2. "Anthem of the Lithuanian Ssr testo". Testi Canzoni. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-27. สืบค้นเมื่อ 2020-04-22.
  3. "Sovietinė tautų draugystė mitas – Rusija buvo okupantė ir diskriminavo". tv3.lt. 2014-11-24.
  4. Советская Литва / Б. Абрайтене, Т. Адомонис, А. Алексеюнас и др. Гл. ред. Й. Винкус.- Вильнюс: Мокслас, 1982. Вклейка между с. 80-81.
  5. บทร้องสมัยสตาลิน ประพันธ์โดย อันตานาส เวนโคลวา เนื้อร้องในบทที่ 2 "สตาลินชี้นำเราสู่ความสุขด้วยแสงสว่าง" (แก้ไขโดย Vacys Reimeris เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายโต้อภิวัฒน์สตาลิน).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]