เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search
Гимн Карело-Финской ССР
Oma Karjalais-suomalaiskansamme maa
ชื่ออื่นฟินแลนด์: Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan hymni
เนื้อร้องอาร์มัส แออิกิแอ (Armas Äikiä), ค.ศ. 1945
ทำนองคาร์ล เราติโอ (Karl Rautio), ค.ศ. 1945
รับไปใช้ค.ศ. 1950
เลิกใช้ค.ศ. 1956

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิช (ฟินแลนด์: Karjalais-suomalaisen sosialistisen neuvostotasavallan hymni) เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐคาเรลียาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[edit]

รัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคารีโล-ฟินนิชได้จัดให้มีการประกวดบทร้องเพลงชาติในปี ค.ศ. 1945 ผู้ชนะเลิศในการประกวด (ประพันธ์เนื้อร้องโดยอาร์มัส แออิกิแอ และเรียบเรียงทำนองโดยคาร์ล เราติโอ) ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อ ค.ศ. 1950 จนถึงปี ค.ศ. 1956 เมื่อสาธารณรัฐแห่งนี้ถูกผนวกกลับเข้าไปในสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย มีเพียงเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคาเรโล-ฟินนิชและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนียเท่านั้นที่ไม่กล่าวถึงชาวรัสเซียในเนื้อเพลง

บทร้อง[edit]

อักษรซีริลลิก ภาษาฟินแลนด์ คำแปล
Родная страна нашего Карело-Финского народа,
Свободная Северная Советская республика.
Наших родных лесов красота ночами отражается
На нашем Северном сиянии, пылающем на небе.
Советский Союз непобедим,
Это великого предка нашего народа земля вечная.
Путь eго - путь чести народов,
Он и народ Карелии приведет к победам.
Отечество Калевы, родина рун,
Которую Ленина-Сталина знамя ведет.
Над нашим народом трудолюбивым счастливым
свет народов братства звезды cияет.
Советский Союз непобедим,
Это великого предка нашего народа земля вечная.
Путь eго - путь чести народов,
Он и народ Карелии приведет к победам.
Нашу родину вновь создал труд нашего народа,
Эту страну мы защищаем как отцы в давние времена.
Наши военные лыжи мчатся, наш меч разит
Оружием мы отстоим Советское Сампо.
Советский Союз непобедим,
Это великого предка нашего народа земля вечная.
Путь eго - путь чести народов,
Он и народ Карелии приведет к победам.
Oma Karjalais-suomalaiskansamme maa,
Vapaa Pohjolan Neuvostojen tasavalta.
Kotimetsäimme kauneus öin kajastaa
Revontultemme taivaalta leimuavalta.
Neuvostoliitto on voittamaton,
Se kansamme suur-isänmaa ijät on.
Sen Tienä on Kansojen Kunniantie,
Se Karjalan Kansankin voittoihin vie.
Isänmaa Kalevan, kotimaa runojen,
Jota Leninin Stalinin lippu johtaa.
Yli kansamme uutteran onnellisen
Valo kansojen veljeystähdestä hohtaa.
Neuvostoliitto on voittamaton,
Se kansamme suur-isänmaa ijät on.
Sen Tienä on Kansojen Kunniantie,
Se Karjalan Kansankin voittoihin vie.
Kotimaamme loi uudeksi kansamme työ,
Tätä maata me puollamme kuin isät ammoin.
Sotasuksemme suihkavat kalpamme lyö.
Asemahdilla suojaamme Neuvosto-Sammon.
Neuvostoliitto on voittamaton,
Se kansamme suur-isänmaa ijät on.
Sen Tienä on Kansojen Kunniantie,
Se Karjalan Kansankin voittoihin vie.
Our land of the Karelian-Finnish peoples,
Free northern republic of Soviets!
Our forests' beauty by night is reflected
From our blazing skies of aurora borealis.
The Soviet Union is invincible,
It is the great fatherland of our people forever.
Its path is the glorious path of the People
It takes the people of Karelia, too, to the victories.
Kaleva's fatherland, runes’ native land,
That is led now by the banner of Lenin and Stalin.
The light of the people’s brotherhood star is shining
Over our industrious happy people.
The Soviet Union is invincible,
It is the great fatherland of our people forever.
Its path is the glorious path of the People
It takes the people of Karelia, too, to the victories.
Our people's labor revived our homeland,
We defend this land as our fathers used to do.
Our skies rustle, our swords strike.
With military strength, we protect the Soviet Sampo.
The Soviet Union is invincible,
It is the great fatherland of our people forever.
Its path is the glorious path of the People
It takes the people of Karelia, too, to the victories.

ดูเพิ่ม[edit]

แหล่งข้อมูลอื่น[edit]