เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть
Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti
เนื้อร้องเอมีเลียน บูคอฟ และอีวาน โบดาเรฟ, ค.ศ. 1945
ทำนองชเตฟัน นีเอกา และเอดูอาร์ด ลาซาเรฟ, ค.ศ. 1945
รับไปใช้ค.ศ. 1945
เลิกใช้ค.ศ. 1991
เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (ขับร้อง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตมอลเดเวีย (มอลโดวา: Имнул де Стат ал РСС Молдовенешть; โรมาเนีย: Imnul de Stat al RSS Moldoveneşti) เป็นเพลงชาติของประเทศมอลโดวาสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต

ประวัติ[แก้]

เรียบเรียงทำนองโดยชเตฟัน นีเอกา (Ştefan Neaga) และเอดูอาร์ด ลาซาเรฟ (Eduard Lazarev) ประพันธ์เนื้อร้องโดยเอมีเลียน บูคอฟ (Emilian Bukov) และอีวาน โบดาเรฟ (Ivan Bodarev)

บทร้อง[แก้]

ภาษามอลโดวา/ภาษาโรมาเนีย อักษรซีริลลิก ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล
Молдова Советикэ, плаюл ностру’н флоаре,
Алэтурь де алте републичь сурорь
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитор.
Дойна ынфрэцирий прослэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кондусэ де Партид.
Кауза луй Ленин - каузэ мэряцэ -
О ынфэптуеште попорул стрынс унит.
Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатор авынт!
Ши комунизмул - цел нестрэмутат -
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!
Moldova Sovietică, plaiul nostru-n floare,
Alături de alte republici surori
Păşeşte împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.
Doina înfrăţirii proslăveşte Ţara,
Cu înţelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin - cauză măreaţă -
O înfăptuieşte poporul strâns unit.
Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ţi fie creator avânt!
Şi comunismul - ţel nestrămutat -
Înalţă-l prin fapte pentru fericirea ta!
Soviet Moldova, our flowering land,
Beside other sister republics
Is walking together with the great Russia
Toward the serene future of the Union.
The doina of brotherhood is praising the Country
Wisely led by the Party
Lenin's cause - a great cause -
Is implemented by the united people.
Glory in ages, reborn land!
May work be for you a creator elan!
And the communism - unshaken goal -
You raise it through deeds for your happiness!

ดูเพิ่ม[แก้]

ธงชาติ

เพลงชาติมอลโดวาสมัยต่างๆ
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2460 - 2461)
มอลโดวา โซวิเอตติกา (พ.ศ. 2488 - 2534)
เด็ชเตอัปเตอ-เต โรมือเน! (พ.ศ. 2534 - 2537)
ลิมบา โนอัสเตร (พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]