ข้ามไปเนื้อหา

ภูมิภาคของประเทศเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์เวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามได้จัดกลุ่มจังหวัดต่างๆ ไว้เป็น 8 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง, ชายฝั่งตอนกลางเหนือ, ชายฝั่งตอนกลางใต้, ที่สูงตอนกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ภูมิภาคเหล่านี้ไม่ได้ถูกนิยมนำมาใช้ในการแบ่งภูมิภาค แต่ก็ยังมีการแบ่งภูมิภาคในรูปแบบอื่น ๆ

รายชื่อภูมิภาคและอนุภูมิภาค[แก้]

ภาคเหนือของเวียดนาม[แก้]

██ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Tây Bắc Bộ; เต็ยบั๊กโบะ)
██ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Đông Bắc Bộ; ดงบั๊กโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Đồng Bằng Sông Hồng; ด่งบั่งซงห่ง)

ภาคกลางของเวียดนาม[แก้]

██ ชายฝั่งตอนกลางเหนือ (Bắc Trung Bộ; บั๊กจุงโบะ)
██ ชายฝั่งตอนกลางใต้ (Nam Trung Bộ; นามจุงโบะ)
██ ที่สูงตอนกลาง (Tây Nguyên; เต็ยเงวียน)

ภาคใต้ของเวียดนาม[แก้]

██ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Đông Nam Bộ; ดงนามโบะ)
██ ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Đồng Bằng Sông Cửu Long; ด่งบั่งซงกื๋วล็อง)

รายชื่อของจังหวัดแบ่งตามภูมิภาค[แก้]

จังหวัด เมืองหลัก ประชากร พื้นที่
กม.
ภาคเหนือ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง (Đồng Bằng Sông Hồng; ด่งบั่งซงห่ง) 1
บั๊กนิญ บั๊กนิญ 957,700 804
ห่านาม ฝูลี้ 800,400 849
ห่าเต็ย ห่าด่ง 2,432,000 2,192
หายเซือง หายเซือง 1,670,800 1,648
ฮึงเอียน ฮึงเอียน 1,091,000 928
นามดิ่ญ นามดิ่ญ 1,916,400 1,637
นิญบิ่ญ นิญบิ่ญ 891,800 1,382
ท้ายบิ่ญ ท้ายบิ่ญ 1,814,700 1,542
หวิญฟุก หวิญเอียน 1,115,700 1,371
ฮานอย (เทศบาลนคร) 2,154,900 921
ไฮฟอง (เทศบาลนคร) 1,711,100 1,503
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Đông Bắc Bộ; ดงบั๊กโบะ)
บั๊กซาง บั๊กซาง 1,522,000 3,822
บั๊กกั่น บั๊กกั่น 283,000 4,795
กาวบั่ง กาวบั่ง 501,800 6,691
ห่าซาง ห่าซาง 625,700 7,884
หลั่งเซิน หลั่งเซิน 715,300 8,305
ฟู้เถาะ เหวียตจี่ 1,288,400 3,519
กว๋างนิญ หะล็อง 1,029,900 5,899
ท้ายเงวียน ท้ายเงวียน 1.046.000 3.563
เอียนบ๊าย เอียนบ๊าย 699,900 6,883
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (Tây Bắc Bộ; เต็ยบั๊กโบะ)
เดี่ยนเบียน เดียนเบียนฟู 440,300 8,544
ฮหว่าบิ่ญ ฮหว่าบิ่ญ 774,100 4,663
ลายเจิว ลายเจิว 227,600 7,365
เซินลา เซินลา 922,200 14,055
เตวียนกวาง เตวียนกวาง 692,500 5,868
หล่าวกาย หล่าวกาย 616,500 8,057
ภาคกลาง
ที่สูงตอนกลาง (Tây Nguyên; เต็ยเงวียน)
ดั๊กลัก บวนมาถ็วต 1,667,000 13,062
ดั๊กนง ซาเหงีย 363,000 6,514
ซาลาย เปล็ยกู 1,048,000 15,496
กอนตูม กอนตูม 330,700 9,615
เลิมด่ง ด่าหลัต 1,049,900 9,765
ชายฝั่งตอนกลางเหนือ (Bắc Trung Bộ; บั๊กจุงโบะ)
ห่าติ๋ญ ห่าติ๋ญ 1,284,900 6,056
เหงะอาน วิญ 2,913,600 16,487
กว๋างบิ่ญ ด่งเฮ้ย 812,600 8,025
กว๋างจิ ดงห่า 588,600 4,746
ทัญฮว้า ทัญฮว้า 3,509,600 11,106
เถื่อเทียนเว้ เว้ 1,078,900 5,009
ชายฝั่งตอนกลางใต้ (Nam Trung Bộ; นามจุงโบะ)
บิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 1,481,000 6,076
คั้ญฮหว่า ญาจาง 1,066,300 5,197
ฟู้เอียน ตวีฮหว่า 811,400 5,045
กว๋างนาม ตามกี่ 1,402,700 10,408
กว๋างหงาย กว๋างหงาย 1,206,400 5,135
บิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 1,079,700 7,828
นิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 531,700 3,360
ดานัง (เทศบาลนคร) 715,000 1,256
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Đông Nam Bộ; ดงนามโบะ)
บ่าเสียะ-หวุงเต่า หวุงเต่า 839,000 1,975
บิ่ญเซือง ถูเสิ่วหมต 768,100 2,696
บิ่ญเฟื้อก ด่งสว่าย 708,100 6,856
ด่งนาย เบียนฮหว่า 2,067,200 5,895
เต็ยนิญ เต็ยนิญ 989,800 4,028
โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) 5,378,100 2,095
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Đồng Bằng Sông Cửu Long; ด่งบั่งซงกื๋วล็อง) 2
อานซาง ล็องเซวียน 2,099,400 3,406
บักเลียว บักเลียว 756,800 2,521
เบ๊นแจ เบ๊นแจ 1,308,200 2,287
ก่าเมา ก่าเมา 1,158,000 5,192
ด่งท้าป กาวหลัญ 1,592,600 3,238
เหิ่วซาง หวิทัญ 766,000 1,608
เกียนซาง สักซ้า 1,542,800 6,269
ล็องอาน เตินอาน 1,384,000 4,492
ซ้อกจัง ซ้อกจัง 1,213,400 3,223
เตี่ยนซาง หมีทอ 1,635,700 2,367
จ่าวิญ จ่าวิญ 989,000 2,226
หวิญล็อง หวิญล็อง 1,023,400 1,475
เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) 1,112,000 1,390
  • 1 หรือเรียกว่ามหานครฮานอย (Hà Nội Kinh; ห่าโหน่ยกิญ)
  • 2 หรือเรียกว่าเวียดนามตะวันตกเฉียงใต้ (Tây Nam Bo Việt Nam; เต็ยนามโบะเหวียตนาม)

ดูเพิ่ม[แก้]