หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญของภูมิภาค [1]

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima
ที่ทำการ
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 16 พฤศจิกายน 2557
ผู้บริหารหลัก ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา, ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด, รักษาการผู้อำนวยการหอดูดาว
ต้นสังกัด สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เว็บไซต์
www.narit.or.th

ประวัติ[แก้]

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552  มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จำนวน 5 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา ขอนแก่น และพิษณุโลก เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ให้ประชาชนในทุกภูมิภาคมีโอกาสในการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างทั่วถึง และทัดเทียมกัน

2 มิถุนายน 2552  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  “การจัดตั้งและดำเนินงานหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน” นครราชสีมา ระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14 ตุลาคม 2552 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงววงศิลาฤกษ์หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

16 พฤศจิกายน 2557 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ที่ตั้ง[แก้]

  • พื้นที่ 25 ไร่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


อาคาร[แก้]

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค แต่ละแห่งประกอบด้วย

1) อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ[แก้]

·      ส่วนท้องฟ้าจำลอง - มีโดมฉายดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ความจุ 44 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องฉายดาวระบบฟูลโดมดิจิทัล ความละเอียด 25 ล้านพิเซล รองรับการฉายภาพที่มีลักษณะหลากหลายและฉายสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์มาตรฐานโลก ฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และเรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น

·      ส่วนจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ - นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบ Interactive จำนวน 14 โซน

2) อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสองชั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ[แก้]

  • ส่วนของโดมไฟเบอร์กลาสทรงเปลือกหอย ( Clamshell dome) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ฟุต สามารถเปิดออกได้ 180 องศา ทำให้เห็นท้องฟ้าได้โดยรอบ ภายในโดมทรงเปลือกหอยนี้ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์หลักชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร
  • ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาเลื่อนทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.5 เมตร ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 ตัว กล้องโทรทรรศน์ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว และกล้องดูดวงอาทิตย์อีก 1 ตัว โดยควบคุมการปิด-เปิด หลังคาเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า[2]

3) พื้นที่การเรียนรู้ภายนอกอาคาร[แก้]

การให้บริการ[แก้]

·      บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์

·      ให้บริการสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

·      จัดค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

·      สนับสนุนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

·      จัดอบรมครูดาราศาสตร์

·      จัดกิจกรรมดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้าอ้างอิง[แก้]

  1. http://www.narit.or.th/index.php/nma
  2. http://www.narit.or.th/index.php/nma/astronomy-equipment กล้องโทรทรรศน์ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

แหล่งข้อเพิ่มเติม[แก้]