หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
เกิด8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
คู่สมรสพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตรหม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์
หม่อมหลวงพลอยนภัส ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
บิดามารดาหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) เป็นบุตรหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ

 • หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน คือ
  • เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน คือ
  • เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์
 • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
  • เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา


การศึกษา[แก้]

- เข้ารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ในปี 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550

หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561

ตำแหน่งงานปัจจุบัน[แก้]

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด, กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด


ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557, กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549,

กิจกรรมอื่น ๆ[แก้]

ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 - พฤศจิกายน 2557และ 2560 จนถึงปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 จนถึง 2560, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]