เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
เกิด เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2439
เสียชีวิต 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527 (87 ปี)
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
• เจ้าหนานเชา ณ เชียงใหม่
บุตรฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
• เจ้าลัญจ์ชัย ณ เชียงใหม่
บิดามารดา เจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่)
หม่อมมา ณ เชียงใหม่

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ (7 ธันวาคม พ.ศ. 2439 — 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527) เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือท่านหนึ่ง ทั้งเคยเป็นอดีตหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ เป็นพระธิดาในเจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่) กับหม่อมมา ณ เชียงใหม่ มีเจ้าพี่เจ้าน้องต่างมารดาอีกสี่คน บิดาของเจ้าลดาคำเป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวในเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 ในวัยเยาว์ได้ตามเสด็จเจ้าดารารัศมี พระราชชายาที่มีศักดิ์เป็นเจ้าย่ามาพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเจ้าดารารัศมี พระราชชายาได้ทรงอุปถัมภ์เจ้าลดาคำให้ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสร่วมกับเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่[1]

เจ้าลดาคำ เสกสมรสครั้งแรกกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระธิดาสององค์ได้แก่

  1. ท่านผู้หญิง ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 — 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) เสกสมรสและหย่ากับหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ ต่อมาได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับณรงค์ วงศ์ทองศรี มีพระบุตรจากการสมรสครั้งแรก 1 คน และจากการสมรสครั้งที่สอง 3 คน
  2. หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (21 มีนาคม พ.ศ. 2467 — 29 มีนาคม พ.ศ. 2551) เสกสมรสกับหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล มีโอรสธิดาสองคน

หลังการหย่าร้างกับกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินแล้ว ก็ได้สมรสใหม่กับเจ้าหนานเชา ณ เชียงใหม่ มีโอรสเพียงคนเดียวคือ

  1. เจ้าลัญจ์ชัย ณ เชียงใหม่ ภายหลังได้สมรสและมีโอรสหนึ่งคนและธิดาสองคน

เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ พิราลัยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2527 สิริอายุ 87 ปี

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนานอินแปง. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี. กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2546
  2. ข้อมูลสังเขปหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล - สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ