สุลักษณ์ ศิวรักษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ส. ศิวรักษ์)
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ส. ศิวรักษ์ ในการบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก บางรัก

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เจ้าของนามปากกา ส. ศิวรักษ์ เป็นนักเขียนชาวไทย และนักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วไปจนได้รับสมญานามว่า ปัญญาชนสยาม[ต้องการอ้างอิง] มีชื่อเสียงอย่างมากในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอำนาจผู้ใด ได้รับรางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล ในปี พ.ศ. 2538[ต้องการอ้างอิง] มีผลงานการเขียนมากมายครอบคลุมหลายด้าน เช่นพุทธศาสนา สังคม การเมือง รูปแบบการปกครอง เป็นต้น โดยมีหนังสืออัตชีวประวัติของตนเองชื่อว่า ช่วงแห่งชีวิต

ประวัติ[แก้]

สุลักษณ์เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2475 ที่กรุงเทพมหานคร มีชื่อเล่นว่า แป๊ะ หรือ เหม่ เป็นบุตรคนเดียวของเฉลิม และสุพรรณ สมรสกับนิลฉวี มีบุตร 1 คน ธิดา 2 คน

การศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2495 จบชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก โดยเข้าเรียนครั้งแรกในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2486 แล้วต้องพักการเรียน เพราะภัยจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เกือบ 3 ปี ในระหว่างนี้ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดทองนพคุณ อันเป็นช่วงที่ได้รับประสบการณ์จากระบบการศึกษาของวัดในศาสนาพุทธ แล้วกลับมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในปี พ.ศ. 2489 จนสำเร็จการศึกษา
 • พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ และวรรณคดี จากวิทยาลัยเซนต์เดวิด เมืองแลมปีเตอร์ ในแคว้นเวลส์
 • พ.ศ. 2503 เนติบัณฑิตอังกฤษ จากสำนักเดอะมิดเดิ้ล เทมเปิล

ครอบครัว[แก้]

ครอบครัวของสุลักษณ์ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน บรรพบุรุษทั้งหมดเป็นชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งเดินทางเข้ามาตั้งรกรากและแต่งงานกับชาวไทยตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงรัชกาลที่ 5 แม้พื้นฐานครอบครัวจะได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนก็ตาม แต่ก็ได้ผสมผสานจนกลายเป็นครอบครัวคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นหลัก[ต้องการอ้างอิง] ส่วนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นตระกูลที่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่รับราชการในส่วนกลาง แต่ในช่วงที่สุลักษณ์เกิดนั้น เป็นช่วงที่ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ำเกือบถึงขีดสุด จึงแยกครอบครัวมาอยู่ที่ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ[ต้องการอ้างอิง] อันเป็นบ้านที่สุลักษณ์อาศัยอยู่ในปัจจุบัน หลังจากที่บิดาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2489 สุลักษณ์ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในช่วงมัธยมต้น ก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง และต่อมาจึงได้รับการอุปการะจากมารดา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

รางวัล[แก้]

ผลงาน[แก้]

สุลักษณ์นับเป็นนักเขียนที่มีผลงานหนังสือมากที่สุดในประเทศ รวมกว่า 200 เล่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมคำกล่าว หรือบทสัมภาษณ์ของเขาในที่สาธารณะ

 • พิจารณากรมดำรงเมื่อพระชนม์ครบ 150 2555
 • สิ้นฤทธิ์ คึกฤทธิ์ (หรือ คึกฤทธิยาลัย) 2555
 • รากงอกก่อนตาย 2555
 • ลอกคราบเสด็จพ่อร.5 2554
 • มองไปข้างหลัง แลไปข้างหน้า เมื่อชราภาพครอบงำ 2554
 • อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย 2543
 • สถาบันพระมหากษัตริย์กับอนาคตของประเทศไทย 2539
 • แหวกแนวคิด 2538
 • ความเข้าใจในเรื่องพระพุทธเจ้า และมหาสาวิกาสมัยพุทธกาล 2534
 • อโปโลเกีย (โสกราตีสแก้คดี) 2534
 • ยูไทโฟร (วิธีการของโสกราตีส) 2534
 • ศิลปะแห่งการแปล 2534
 • ที่สุดแห่งยั่วให้แย้ง 2534
 • ที่สุดแห่งสังคมสยาม 2533
 • มนุษย์ที่แท้ มรรควิถีของจางจื๊อ 2533
 • สี่สัปดาห์ในออสเตรเลีย หรือไปออสเตรเลียกับพระยาอนุมานราชธน 2532
 • ควายไม่ฟังเสียงซอ 2532
 • ปาฐกถาเรื่อง แนวคิดทางปรัชญาไทย 2532
 • แนวคิดทางปรัชญาการเมืองซอ
 • อริสโตเติล 2532
 • คำประกาศความเป็นไท หรือลายไทกับปัญญาชนสยาม 2531
 • ซากผ่าขวาน 2531
 • คันฉ่องส่องวรรณกรรม 2531
 • ดังทางด่า 2531
 • ทิศทางใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน 2531
 • ลอกคราบวัฒนธรรมไทย (มาเข้าใจวัฒนธรรมกันดีกว่า) 2531
 • เสฐียรโกเศศตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2531
 • ภูฐาน สวรรค์บนดิน 2531
 • คันฉ่องส่องบุคคลร่วมสมัย 2531
 • ภาษาไทยกับคนรุ่นใหม่ 2530
 • ทหารกับการเมืองไทย 2530
 • ศาสนากับการพัฒนา 2530
 • บันทึกของคนเดินทาง 2530
 • สยามวิกฤต 2530
 • ต่างฟ้า ต่างฝัน 2529
 • ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง 2528
 • ลอกคราบสังคมไทยเพื่ออนาคต 2528
 • ลอกคราบสังคมเพื่อครู 2528
 • เรื่อง กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ตามทัศนะ ส. ศิวรักษ์ 2528
 • ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง รวมเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตก 2526
 • ศิลปะแห่งการแปล 2526
 • สัมภาษณ์ ม.จ.จงจิตรถนอม ดิศกุล 2529
 • ศิลปะแห่งการพูด 2526
 • ศาสนากับสังคมไทย 2525
 • สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพตามทัศนะของ ส. ศิวรักษ์ ในช่วง 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-พ.ศ. 2523 2525
 • รวมคำอภิปราย บทความและบทสัมภาษณ์ ส.ศิวรักษ์ ที่เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2525
 • อยู่อย่างไทย ในสมัยศตวรรษที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมปาฐกถา ส. ศิวรักษ์ ที่แสดงใน ร.ศ.199 2525
 • พูดไม่เข้าหูคน 2524
 • คันฉ่องส่องครู 2524
 • ผู้ใหญ่ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (ทั้งที่กะล่อนและไม่กะล่อน) 2524
 • โสกราตีส บุคคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญา 2523
 • บุคคลร่วมสมัยในทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2523
 • ห้าชีวประวัติในทัศนะ ส.ศิวรักษ์ 2523
 • ศาสนากับสังคมไทย 2523
 • อนาคตของไทยในสายตา ส. ศิวรักษ์ 2522
 • อนาคตและอุดมคติสำหรับไทย 2522
 • คันฉ่องส่องพระ 2522
 • คันฉ่องส่องศาสนา 2522
 • พระผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน พระธรรมเจดีย์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2522
 • ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน นายป๋วย อึ้งภากรณ์ ที่ข้าพเจ้ารู้จัก 2522
 • คุยกับกรมหมื่นพิทยลาภฯ 2520
 • ศาสนากับการพัฒนา 2519
 • นักปรัชญาการเมืองฝรั่ง 2519
 • คุณความดีสอนกันได้หรือไม่ - แปลจากเมโน 2518
 • จดหมายเหตุจากถนอมถึงคึกฤทธิ์ (ผ่านสัญญา และเสนีย์) 2518
 • ตายประชดป่าช้า 2516
 • กินน้ำเห็นปลิง 2516
 • อดีตของอนาคต 2516
 • ปรัชญาการศึกษา 2516
 • ปีแห่งการอ่านหนังสือของ ส. ศิวรักษ์ 2515
 • สมุดข้างหมอน 2514
 • จากยุววิทยา ถึงวิทยาสารปริทัศน์ 2514
 • ตามใจผู้เขียน 2514
 • วาระสุดท้ายของโสกราตีส 2514
 • โสกราตีสในคุก 2514
 • วิธีการของโสกราตีส 2514
 • คุยคนเดียว ของส. ศิวรักษ์ 2513
 • ปัญญาชนสยาม 2512
 • นอนต่างแดน 2512
 • สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศ 2512
 • ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ ของส. ศิวรักษ์ 2512
 • สัมภาษณ์เสฐียรโกเศศและพระยาอนุมานราชธนที่ข้าพเจ้ารู้สึก 2512
 • ไทยเขียนฝรั่ง 2511
 • แนะหนังสือสำหรับผู้หญิง ของ ส.ศิวรักษ์ 2513
 • สรรพสาระ ของ ส. ศิวรักษ์ 2511
 • ลายสือสยาม 2510
 • ความคิด-ความอ่าน และ นานาสังวาส ส.ศิวรักษ์ 2510
 • พระดีที่น่ารู้จัก 2510
 • ฝรั่งอ่านไทย และแบบอย่างการแปลหนังสือ กับเรื่องแปลต่าง ๆ 2510
 • ของดีจากธิเบต รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในธิเบต 2510
 • หนังสือสนุก 2508
 • จดหมายรักจากอเมริกา 2508
 • คันฉ่องส่อง ส.ศิวรักษ์ 2508
 • โสกราตีส บุคคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยบริบูรณ์ 2507
 • ทฤษฎีแห่งความรัก 2507
 • ช่วงแห่งชีวิตของ ส.ศิวรักษ์ แต่ก่อนเกิดจนจบการศึกษาจากเมืองอังกฤษ 2507
 • ศิวพจนาตถ์ 2506
 • เสด็จอังกฤษ 2505
 • มาพูดภาษาไทยกันดีกว่า 2504
 • สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ 2501

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]