องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย
ชื่อย่อพสท. (FGAT)
คําขวัญพึ่งพระวิญญาณ ประสานเป็นหนึ่ง เข้าถึงชีวิต คือชีวิต พสท.
ก่อตั้งพ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สํานักงานใหญ่195 ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
ประธาน
อาจารย์ชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล
เว็บไซต์The Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (อังกฤษ: The Full Gospel Assemblies of Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเผยแผ่คำสอนของคณะเพนเทคอสต์ ในกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ชาวไทย

ประวัติ[แก้]

คำว่า “คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์” นั้น เป็นคำที่เริ่มใช้ในสหรัฐอเมริกา มีความหมายถึงคริสตจักรที่เน้นการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเครือข่ายที่เรียกว่าคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ ยังมีในเครือข่ายเพนเทคอสต์แคนาดา อเมริกา และสแกนดิเนเวีย เป็นต้น

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากการเริ่มงานของคณะ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นองค์การ Fida International ซึ่งเป็นองค์การมิสชั่นของคริสตจักรเพนเทคอสต์ในประเทศฟินแลนด์ องค์การ Finnish Free Foreign Mission ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย แล้วได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการต่าง ๆ ส่วนสถาบันที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรในเครือข่าย ได้แก่ พระคริสตธรรมพระกิตติคุณสมบูรณ์ และ มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์

ต่อมาในปี ค.ศ. 1975 มิชชันนารีและผู้นำคนไทย ในคณะ Finnish Free Foreign Mission ได้ประชุมเพื่อปรึกษากันในเรื่องความเป็นไปได้และแนวทางในการก่อตั้ง “คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย” พวกเขาได้เขียนธรรมนูญของคณะขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1993 ต่อมาในปี ค.ศ. 2008 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย

การแบ่งเขตการงาน[แก้]

ตามสถิติ ค.ศ. 1995 องค์การนี้มีคริสตจักร 62 แห่งและสมาชิก 4,154 คนใน 21 จังหวัด ปัจจุบันองค์การนี้มี 140 แห่งในประเทศไทยและมีสมาชิกประมาณ 7,000 คน

  • เขต 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • เขต 2 เชียงราย, พะเยา
  • เขต 3 ลำปาง, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์
  • เขต 4 เชียงใหม่
  • เขต 5 แม่ฮ่องสอน
  • เขต 6 พิษณุโลก
  • เขต 7 เพชรบูรณ์
  • เขต 8 สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, มหาสารคาม, ชัยภูมิ, เลย
  • เขต 9 ชลบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครศรีธรรมราช, พังงา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]