เขตมิสซังจันทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขตมิสซังจันทบุรี
Diocese of Chanthaburi
Dioecesis Chanthaburiensis
แผนที่มุขมณฑล

เขตมิสซังจันทบุรี[3] เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทยในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มี "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล" หรือโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีเป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ มุขนายกซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี

สำนักมิสซังคาทอลิกจันทบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 21/3 ม. 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มุขนายกมิสซังจันทบุรี[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีมุขนายกจำนวน 4 องค์

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1945 ค.ศ. 1952
2 ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ผู้แทนพระสันตะปาปา
มุขนายกประจำมุขมณฑล
ค.ศ. 1953
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1970
3 ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1971 ค.ศ.2009
4 ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 2009 ยังอยู่ในตำแหน่ง

อ้างอิง[แก้]