วีระ อาภรณ์รัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้า สังวาลย์ ศุระศรางค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.cmdiocese.org/th/_

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นบาทหลวงประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่สืบต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับการอภิเษกเป็นประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[1] เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา[แก้]

(ซ้าย) พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
(ขวา) พระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
มุขนายกกิตติคุณมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่


  • ระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน

  • ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • พ.ศ. 2518 - 2524

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

  • พ.ศ. 2525 - 2527

- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม

  • พ.ศ. 2528 - 2531

- ปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชนและคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ประเทศอิตาลี

ตราประจำตำแหน่ง[แก้]

ตราประจำตำแหน่ง[2]

สีฟ้า หมายความถึง การแยกจากคุณค่าฝ่ายโลก เพื่อนำชีวิตมุ่งสู่พระเจ้า ดังนั้น คุณธรรมฝ่ายจิตช่วยยกเราจากสิ่งของฝ่ายโลก มุ่งสู่สิ่งถาวรในฟ้าสวรรค์

เปลวไฟส่องแสง สัญลักษณ์ถึง แสงสว่างจากพระเจ้า จากพระวาจา ซึ่งมีหนังสือพระคัมภีร์เป็นเครื่องหมาย และแฝงความคิดถึงสามเณราลัย และวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งพระสังฆราชรับการศึกษาอบรม และเป็นอาจารย์ นอกจากนั้นรัศมี 8 เส้น หมายถึง 8 จังหวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่

เปลวไฟและพระคัมภีร์ เป็นสีทอง ซึ่งเป็นสิ่งมีคุณค่า เป็นสัญลักษณ์หมายถึง ฤทธิ์กุศลประการแรกคือ ความเชื่อ อาศัย ความเชื่อเราจึงสามารถเข้าใจพละกำลังที่ช่วยนำเราว่ามาจากพระเจ้าและพระวาจา

อักษรอัลฟาและโอเมก้า สีแดง สีแห่งความรักที่พระบิดาทรงรักเรา

สีเงิน เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความโปร่งใส แห่งความจริงและความยุติธรรม ซึ่งเป็นพรสวรรค์พื้นฐานในงานอภิบาลของพระสังฆราช

ดวงดาว หมายถึง พระมารดาพรหมจารีมารีย์

แถบลายหมากรุก มาจากตราประจำตระกูลของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระสังฆราช

ภูเขาสีเขียว เป็นเครื่องหมายถึงลักษณะภูมิประเทศของสังฆมณฑลเชียงใหม่

อ้างอิง[แก้]

External links[แก้]