ข้ามไปเนื้อหา

วีระ อาภรณ์รัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
เริ่มดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าสังวาลย์ ศุระศรางค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • ยอห์น บัปติสต์ หวล อาภรณ์รัตน์ (บิดา)
  • เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
เว็บไซต์http://www.cmdiocese.org/th/_

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นบาทหลวงประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่สืบต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับการอภิเษกโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552[1] เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และผู้แทนสันตะสำนักรับผิดชอบสูงสุดบริหารงานเขตมิสซังกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2024

ประวัติการศึกษา[แก้]

  • ระดับประถมศึกษา

- โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน

  • ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • พ.ศ. 2518 - 2524

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

  • พ.ศ. 2525 - 2527

- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม

  • พ.ศ. 2528 - 2531

- ปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชนและคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ประเทศอิตาลี

อ้างอิง[แก้]

  1. "Agenzia Fides". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-14. สืบค้นเมื่อ 2017-02-06.

External links[แก้]