วีระ อาภรณ์รัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์
วีระ อาภรณ์รัตน์
Bishop vira arpondratana.jpg
เกิด 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ถิ่นพำนัก สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
สัญชาติ ไทย
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.cmdiocese.org/th/_
ตราประจำตำแหน่ง

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นบาทหลวงประจำมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่สืบต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ได้รับการอภิเษกเป็นประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา[แก้]

  • ชั้นอนุบาล

- โรงเรียนพันธะศึกษา สามเสน

  • ระดับมัธยมศึกษา

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • ค.ศ. 1975 - 1981

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตและศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

  • ค.ศ. 1982 - 1984

- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูนครปฐม

  • ค.ศ. 1985 - 1988

- ปริญญาโท สาขาเทววิทยาด้านอภิบาลเยาวชนและคำสอน มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ประเทศอิตาลี

(ซ้าย) พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
มุขนายกมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่
(ขวา) พระคุณเจ้ายอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
มุขนายกกิตติคุณมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่