ข้ามไปเนื้อหา

ศาลาสหทัยสมาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาลาสหทัยสมาคม
ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทอาคาร
ที่ตั้งพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย ไทย
เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง
เลขอ้างอิง0005574

ศาลาสหทัยสมาคม เป็นสถานที่พระราชอาคันตุกะซึ่งเสด็จฯ หรือเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จัดงานเลี้ยงถวายเป็นการตอบแทน และโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ได้รับพระมหากรุณาเป็นนาคหลวงทำพิธีปลงผม ก่อนเข้าพระราชพิธีอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถาปัตยกรรมแบบอาร์กโค้งของฝรั่งเศส

ประวัติ

[แก้]

ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เดิมชื่อหอคองคอเดีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นสโมสรสำหรับทหารมหาดเล็กและประชุมการงานต่างๆเป็นครั้งคราวตามแบบอย่างสโมสรทหารที่เมืองปัตตาเวียซึ่งเรียกชื่อย่างเดียวกัน ศาลานี้ตั้งอยู่ริมทางเสด็จพระราชดำเนินสู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านหลังใกล้ประตูพิมานไชยศรี

ในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ใช้หอคอยคอเดีย เป็นมิวเซียมจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่เป็นฝีมือช่างชั้นดีของชาวสยามให้ประชาชนชมในโอกาสงานเฉลิมพระชนมพรรษา 21 พรรษา เรียกว่า งานเอกซฮิบิเชน แสดงสิ่งของทั้งของหลวง ของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และราษฎร ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายการจัดแสดงนี้ไปยังพระราชวังบวรสถานมงคลในปี พ.ศ. 2430

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรคัดสรรเครื่องราชภัณฑ์มาจัดแสดงที่ศาลาสหทัยสมาคมอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า ราชพิพิธภัณฑ์ เปิดแสดงเป็นครั้งแรกในวันชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ภายหลังได้ยกเลิกไป

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้ศาลาสหทัยสมาคมเป็นที่ตั้งพระศพและศพ ศาลาแห่งนี้มีเกียรติรองจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แม้ว่าศาลานี้จะอยู่ในพระบรมมหาราชวัง

และศาลาสหทัยสมาคมแห่งนี้เคยใช้ในการลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งยังทรงประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราชอีกด้วย