พระที่นั่งอมรพิมานมณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระที่นั่งอมรพิมานมณี
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทพระที่นั่ง
เมืองกรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย
ผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอมรพิมานมณี เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว

ประวัติ[แก้]

พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ต่อจากเฉลียงพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารลงมาทางทิศใต้ เป็นพระวิมานสำหรับเข้าที่บรรทมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะ เรียกกันเป็นการภายในว่า "ในที่" ด้านหลังพระที่นั่งองค์นี้ติดกับ "สวนสวรรค์"

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]

  • ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม
  • กรมศิลปากรนำชมกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, พ.ศ. 2525. 332 หน้า. ISBN 974-7919-60-5