พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ เป็นพระที่นั่งตึก2ชั้นศิลปกรรมแบบยุโรปโดยพระที่นั่งองค์นี้สร้างเชื่อมต่อกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางด้านทิศตะวันออก โดยมีชื่อเรียกว่าห้องโต๊ะ ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญๆต่างๆและใช้สำหรับพระราชทานเลี้ยงรับรอง

ประวัติ[แก้]

เป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องกับท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ด้านตะวันออก ใช้เป็นห้องสำหรับพระราชทานเลี้ยง พระที่นั่งองค์นี้อยู่ต่อกับท้องพระโรงกลางของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางทิศตะวันออกพระที่นั่งองค์นี้มีความหมายว่า “ เป็นที่ประทับเมื่อขึ้นครองราชย์ “พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นห้องสำหรับพระราชทานเลี้ยงในงานต่างๆจึงเรียกว่า“ห้องโต๊ะ“เพดานห้องทำเป็นลายมงคล8ประการคือ สังข์ , จักร , ตะบอง , บ่อน้ำ , ลูกโค , กรอบหน้า , ธง และ ขอ ต่อมาพระที่นั่งองค์นี้ชำรุดทรุดโทรมมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 จึงโปรดเกล้า ฯ ให้รื้อลงและสร้างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์องค์ใหม่ขึ้นแทน แต่ยังจัดเป็นห้องพระราชทานเลี้ยงเช่นเดิม

อ้างอิง[แก้]

บรรณานุกรม[แก้]