พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทพระที่นั่ง
เมืองกรุงเทพมหานคร
ประเทศประเทศไทย

พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระที่นั่งองค์1ในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้ว

ประวัติ[แก้]

พระที่นั่งองค์นี้อยู่ทางทิศเหนือของพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารตรง " ห้องน้ำเงิน " และอยู่ตรงข้ามกับพระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ มีดาดฟ้าคั่นกลาง และมีเฉลียงเดินติดต่อได้โดยผ่าน " ห้องน้ำเงิน " มีอัฒจันทร์ใหญ่เป็นทางลงร่วมกันได้ทางทิศตะวันออก

ห้องภายในพระที่นั่ง[แก้]

ชั้นบนเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชโอรสหรือพระราชธิดา ส่วนชั้นล่าง เป็นห้องนอนใหญ่ ที่บรรทมของหม่อมเจ้าชายและหญิงหลายองค์ และลูกหลานข้าราชการ ห้องนี้จึงเรียกกันว่า " ห้องหม่อมเจ้า "