วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน
SOAS looking east.jpg
คติพจน์Knowledge is Power (ความรู้คืออำนาจ)
ประเภทรัฐ
ที่อยู่
ลอนดอน สหราชอาณาจักร
เว็บไซต์www.soas.ac.uk

วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มีชื่อย่อที่เรียกกันในปัจจุบันคือ โซแอส (อังกฤษ: School of Oriental and African Studies, SOAS) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของโลกในภาพรวมด้านสาขาประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณคดี ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของบรรดาประเทศในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งสาขาวิชาเด่นๆมีดังนี้

โดยสาขา Development Studies เป็นอันดับ 4 ของโลก สาขา Politics & International Studies เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศอังกฤษ สาขา Theology, Divinity & Religious Studies เป็นอันดับที่ 5 ประเทศของอังกฤษ สาขา Modern Languages เป็นอันดับที่ 8 ประเทศของอังกฤษ สาขา Arts and Humanities เป็นอันดับ 9 ของประเทศอังกฤษ และสาขา Sociology เป็นอันดับ 10 ของประเทศอังกฤษ

ตามประวัติกล่าวว่าวิทยาลัยฯ เคยเป็นสถานที่ฝึกอบรมบรรดานายทหารชาวอังกฤษที่จะไปปกครองประเทศอาณานิคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงต้องสรรหานักวิชาการมาทำวิจัยด้านประวัติศาสตร์ การเมือง การเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเหล่านี้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางทหารของลัทธิจักรวรรดินิยม

แต่ในปัจจุบัน สถาบันดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นแหล่งค้นคว้าด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (Southeast Asian Studies) ที่สำคัญเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ในสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลัยปารีส ในฝรั่งเศส, มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ในออสเตรเลีย, มหาวิทยาลัยเกียวโต ในญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ในสิงคโปร์ เป็นต้น

วิทยาลัยฯ มีที่พักสำหรับนักศึกษาเป็นของตัวเอง เพราะเหตุที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของเอเชีย จึงมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียเข้าไปศึกษาเป็นจำนวนมาก ตัววิทยาลัยตั้งอยู่ที่รัสเซลล์สแควร์ ใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติ

วารสารทางวิชาการที่โดดเด่น[แก้]

วิทยาลัยฯ ได้ผลิตวารสารวิชาการที่กล่าวได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของสถาบันคือ Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS) วารสารนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีมาตรฐานทางวิชาการสูงสุด ในวารสารเล่มนี้ มีบทความทั้งเรื่อง การเมือง วรรณคดี ภาษา วัฒนธรรม และปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเอเชีย ทำให้วารสารนี้เป็นวารสารวิชาการที่น่าติดตามอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งของโลกในปัจจุบัน เช่นเดียวกับวารสารสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient) ซึ่งสร้างชื่อให้ฝรั่งเศสด้านบูรพคดีศึกษาเป็นอย่างมาก

วิทยาลัยฯ กับไทย[แก้]

วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่มีภาควิชาภาษาไทย มีการเรียนการสอนภาษาและวรรณคดีไทย รวมทั้งดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดสอนภาษาและวรรณคดีเขมร บาลี สันสกฤต ในอดีตมีนักสันสกฤตไทยหลายท่านมาศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยฯ แห่งนี้ เช่น ศ. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์, ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ปัจจุบันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) ประจำสถาบันนี้ด้วย และเสด็จมาร่วมทรงดนตรีไทยกับคณาจารย์ผู้ชำนาญดนตรีไทยและนักศึกษาที่ศึกษาดนตรีไทยของวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมตำรับตำราทางวิชาการ, วรรณคดีไทย, ภาษาไทย, นวนิยายไทย และประวัติศาสตร์ไทยไว้มากที่สุด ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายในอังกฤษ จัดเป็นแหล่งศึกษาวิชาไทยคดีศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ศิษย์เก่าชาวไทยที่มีชื่อเสียง เช่น พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก, ศ. ม.ล.จิรายุ นพวงศ์, ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล, ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล, ดร.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, ศ. ดร.มัทนี รัตนิน, ผศ. ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, รศ.ใจ อึ๊งภากรณ์, ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ, ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, รศ. ดร.กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด, ผศ. ดร.มนธิรา ราโท, รศ. ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา, รศ. ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์, ผศ. ดร.ลลิตา หาญวงษ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • The Thai Association in the UK (สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์) สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร