มหาวิทยาลัยแอสตัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยแอสตัน
Aston University
ตราสัญลักษณ์แอสตัน.png
คติพจน์อังกฤษ: Forward
ไทย: จงก้าวไปข้างหน้า
สถาปนา22 เมษายน พ.ศ. 2509 ได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูงแอสตัน
พ.ศ. 2438 วิทยาลัยเทคนิคนครเบอร์มิงแฮม
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
ที่ตั้งเบอร์มิงแฮม, เวสต์มิดแลนด์, สหราชอาณาจักร
ประเทศสหราชอาณาจักร
สีประจำสถาบันดำ-แดง
                   
                   
เครือข่ายACU
EUA
AACSB
เว็บไซต์http://www.aston.ac.uk/
Aston University Logo.png

มหาวิทยาลัยแอสตัน (Aston University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งที่ตำบลแอสตัน ซึ่งเป็นชุมชนใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2438 ในฐานะวิทยาลัยเทคนิคนครเบอร์มิงแฮม ต่อมาได้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูงเมื่อ พ.ศ. 2499[1] และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองทรงตราพระราชบัญญัติให้เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2509[2]

มหาวิทยาลัยแอสตันเปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคม-ภาษาศาสตร์ และมีชื่อเสียงในด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานมหาวิทยาลัยแอสตัน

มหาวิทยาลัยแอสตัน ก่อกำเนิดขึ้นจากวิทยาลัยเทคนิคนครเบอร์มิงแฮม (Birmingham Metropolitan Technical College) ซึ่งแยกตัวออกจากสถาบันศึกษาเบอร์มิงแฮมและมิดแลนด์ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2418) เมื่อปี พ.ศ. 2438 ทำการสอนในสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ โลหวิทยา และวิศวกรรมไฟฟ้า[3] อนึ่งชื่อ มิดแลนด์ มาจากชื่อของจังหวัดเวสต์มิดแลนด์[ม 1]ซึ่งเมืองเบอร์มิงแฮมมีฐานะเป็นอำเภอสังกัดอยู่ กิจการของวิทยาลัยดำเนินเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2494 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเบอร์มิงแฮม ต่อมา วิทยาลัยจึงได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูงแอสตัน[ม 2] ตามชื่อของตำบลที่ตั้งและสบคลองในพื้นที่ของวิทยาลัย มีการสร้างอาคารในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2492 - 2498 เพื่อรองรับการขยายตัวของวิทยาลัย[3] ครั้นแล้ว สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสถาบัน เมื่อปี พ.ศ. 2499[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้มีพระราชบัญญัติให้แปรสภาพบรรดาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดให้เป็นมหาวิทยาลัย ในจำนวนนี้ได้รวมถึงมหาวิทยาลัยแอสตันด้วย โดยในพระราชบัญญัติได้เขียนชื่อมหาวิทยาลัยไว้ว่า มหาวิทยาลัยแอสตัน ณ เบอร์มิงแฮม (University of Aston at Birmingham) คติพจน์ของมหาวิทยาลัยคือ จงก้าวไปข้างหน้า[5] ซึ่งเป็นคติพจน์เดียวกับคติพจน์ของเทศบาลนครเบอร์มิงแฮม

เมื่อ พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ รับให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่ต้องการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมของตน[6]

ที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งกลางใจเมือง เรียกว่า "วิทยาเขตกอสตากรีน" (Gosta Green Campus) ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเบอร์มิงแฮมนิวสตรีต และสถานีรถไฟเบอร์มิงแฮมมัวร์สตรีต พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีคลองดิกเบท (Digbeth Canal) และคลองเบอร์มิงแฮมแอนด์เฟซเลย์ (Birmingham and Fazeley Canal) ไหลผ่านและบรรจบกันเป็นสามแยก บริเวณสบคลองนั้นเรียกว่า สามแยกแอสตัน (Aston Junction) ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาหลายอย่าง รวมถึงห้องสมุด-ศูนย์คอมพิวเตอร์รวมกันอยู่ภายในบริเวณเดียวกันอีกด้วย

ส่วนงาน[แก้]

มหาวิทยาลัยแอสตันแบ่งส่วนงานทางวิชาการออกเป็นสำนักวิชาและวิทยาลัย 4 แห่ง แต่ละแห่งดูแลสาขาวิชาแตกต่างกันดังนี้

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาระบบและการจัดการวิศวกรรม
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพ
  • สาขาวิชาโสตสัมผัสวิทยา (audiology)
  • สาขาวิชาชีววิทยา
  • สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
  • สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สำนักวิชาภาษาและสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาสมัยใหม่และการแปล
  • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ และยุโรปศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาสังคมวิทยาและนโยบายสาธารณะ
 • วิทยาลัยบริหารธุรกิจแอสตัน
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และยุทธศาสตร์
  • สาขาวิชาการเงินและการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  • สาขาวิชาจิตวิทยาองค์กร

วิชาการ[แก้]

มหาวิทยาลัยแอสตันเปิดสอนในหลายสาขาวิชา โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก European Quality Improvement System สมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Association of MBAs) และมูลนิธีพัฒนาการจัดการยุโรป (European Foundation for Management Development)[7] นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังทำอันดับได้ดีมากจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในด้านบริหารธุรกิจทั่วสหราชอาณาจักร[8]

ในสาขาวิชาอื่น มหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 47 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอายุน้อยกว่าห้าสิบปี[9] พร้อมทั้งได้อันดับที่ 12 จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเมื่อครั้งมีการประเมินศักยภาพการวิจัย[10]

หอพักนักศึกษา[แก้]

หอพักเลคไซด์
หอพักเก่าของมหาวิทยาลัยที่ถูกทุบทำลายแล้ว

นอกเหนือจากการทำกิจกรรมกับสโมสรนักศึกษาแล้ว นักศึกษาที่มีความจำเป็นเช่นเป็นนักศึกษาต่างชาติหรือมาจากต่างเมืองไกล ๆ อาจพักในหอพักของมหาวิทยาลัยซึ่งในอดีตมีแบบใช้ห้องน้ำรวม แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นห้องแบบมีห้องน้ำในตัวทั้งหมด หอพักของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากกลางใจเมืองและอาคารเรียน

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยสร้างหอพักสามแห่งคือ หอดาลตัน ลอเรนซ์ และสแตฟฟอร์ด ซึ่งทั้งหมดเป็นหอพักแบบใช้ห้องน้ำ-ห้องครัวรวมกัน สำหรับหอสแตฟฟอร์ดนั้น แต่ละชั้นได้แบ่งออกเป็นสองตอน แต่ละตอนมีห้องพัก 9 ห้อง ใช้ห้องน้ำและห้องครัวรวมกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักเลคไซด์เพิ่มเติม และได้ทุบทำลายหอพักเก่าทั้งสามทิ้งเพื่อสร้างอาคารสูงสำหรับเป็นหอพักนักศึกษา-อาจารย์ ตั้งชื่อว่าหอแฮเรียตมาร์ติโน (Harriet Martineau) และหอแมรีสเติร์จ (Mary Sturge)[11][12]

หมายเหตุ[แก้]

 1. หรือเคาน์ตี (county) ซึ่งในอังกฤษมีสถานะเทียบเท่าจังหวัดอันมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจำ นิยมเรียกโดยทั่วไปว่าแคว้น โปรดดู เคาน์ตีในสหราชอาณาจักร ประกอบ
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูง (College of Advanced Technology) ในสหราชอาณาจักรเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน มีอยู่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2496 - 2509 วิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นสูงในสหราชอาณาจักรมีดังนี้ คือ แอสตัน ลัฟเบอระ (Loughborough) นอร์แทมป์ตันลอนดอน เชลซี บรูเนล บริสตอล คาร์ดิฟฟ์ ซอลฟอร์ด และแบรดฟอร์ด ปัจจุบันทั้งหมดได้กลายสภาพเป็นมหาวิทยาลัย ยกเว้นวิทยาลัยฯเชลซีที่ถูกยุบเข้ากับราชวิทยาลัยลอนดอน

อ้างอิง[แก้]

 1. College optometrists.org
 2. Complete University Guide
 3. 3.0 3.1 "History and Traditions". Aston University. 2008. Archived from the original on 19 December 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-12-31.
 4. "1950s". Aston.ac.uk. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 5. "History and traditions". Aston.ac.uk. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 6. "1980s". Aston.ac.uk. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 7. "The pope as a turnaround CEO". The Economist.
 8. "Business school rankings from the Financial Times - Aston Business School". Rankings.ft.com. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 9. "QS World University Rankings 2013". Top Universities. 2013-08-27. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 10. [1][ลิงก์เสีย]
 11. [2][ลิงก์เสีย]
 12. "Attachment". aston.ac.uk. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]