รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ฮั่น ปกครองจีนระหว่าง 206 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 220

พระนามแต่งตั้ง พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
รัชศก ปี
Convention: "Han" + posthumous name, excepting Liu Gong, Liu Hong, Ruzi Ying, the Prince of Changyi, the Marquess of Beixiang, and the Prince of Hongnong.
ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก 206 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 9
ไท่จู่ (Tai Zu) 太祖 หลิวปัง
(Liú Bāng)
劉邦 206 - 195 BC ไม่มี
ฮุ่ยตี้ (Hui Di) 惠帝 หลิวอิ๋ง
(Liú Yíng)
劉盈 194 - 188 BC ไม่มี
เซ่าตี้ (Shao Di) หรือ (เซ่าตี้กง) 少帝 หลิวกง
(Liú Gōng)
劉恭 188 - 184 BC ไม่มี
เซ่าตี้ (Shao Di) หรือ (เซ่าตี้ฮง) 少帝 หลิวหง
(Liú Hóng)
劉弘 184 - 180 BC ไม่มี
เหวินตี้ (Wen Di) 文帝 หลิวเหิง
(Liú Héng)
劉恆 179 - 157 BC Hòuyuán 後元 163 - 156 BC
จิงตี้ (Jing Di) 景帝 หลิวฉี่
(Liú Qǐ)
劉啟 156 - 141 BC Zhōngyuán 中元 149 - 143 BC
Hòuyuán 後元 143 - 141 BC
อู่ตี้ (Wu Di) 武帝 หลิวเช่อ
(Liú Chè)
劉徹 140 - 87 BC Jiànyuán 建元 140 - 135 BC
Yuánguāng 元光 134 - 129 BC
Yuánshuò 元朔 128 - 123 BC
Yuánshòu 元狩 122 - 117 BC
Yuándǐng 元鼎 116 - 111 BC
Yuánfēng 元封 110 - 105 BC
Tàichū 太初 104 - 101 BC
Tiānhàn 天漢 100 - 97 BC
Tàishǐ 太始 96 - 93 BC
Zhēnghé 征和 92 - 89 BC
Hòuyuán 後元 88 - 87 BC
เจาตี้ (Zhao Di) 昭帝 หลิวฝูหลิง
(Liú Fúlíng)
劉弗陵 86 - 74 BC Shǐyuán 始元 86 - 80 BC
Yuánfèng 元鳳 80 - 75 BC
Yuánpíng 元平 74 BC
ไห่ฮุนโหว (Marquis of Haihun) 昌邑王 or 海昏侯 หลิวเฮ่อ
(Liú Hè)
劉賀 74 BC Yuánpíng 元平 74 BC
เสวียนตี้ (Xuan Di) 宣帝 หลิวสวิน
(Liú Xún)
劉詢 73 - 49 BC Běnshǐ 本始 73 - 70 BC
Dìjié 地節 69 - 66 BC
Yuánkāng 元康 65 - 61 BC
Shénjué 神爵 61 - 58 BC
Wǔfèng 五鳳 57 - 54 BC
Gānlù 甘露 53 - 50 BC
Huánglóng 黃龍 49 BC
หยวนตี้ (Yuan Di) 元帝 หลิวซื่อ
(Liú Shì)
劉奭 48 - 33 BC Chūyuán 初元 48 - 44 BC
Yǒngguāng 永光 43 - 39 BC
Jiànzhāo 建昭 38 - 34 BC
Jìngníng 竟寧 33 BC
เฉิงตี้ (Cheng Di) 成帝 หลิวเอ้า
(Liú Ào)
劉驁 32 - 7 BC Jiànshǐ 建始 32 - 28 BC
Hépíng 河平 28 - 25 BC
Yángshuò 陽朔 24 - 21 BC
Hóngjiā 鴻嘉 20 - 17 BC
Yǒngshǐ 永始 16 - 13 BC
Yuányán 元延 12 - 9 BC
Suīhé 綏和 8 - 7 BC
ไอตี้ (Ai Di) 哀帝 หลิวซิน
(Liú Xīn)
劉欣 6 - 1 BC Jiànpíng 建平 6 - 3 BC
Yuánshòu 元壽 2 - 1 BC
ผิงตี้ (Ping Di) 平帝 หลิวคั่น
(Liú Kàn)
劉衎 1 BC - ค.ศ. 5 Yuánshǐ 元始 1 BC - ค.ศ. 5
หยูจื่ออิง (Ruzi Ying) 孺子嬰 หลิวอิง
(Liú Yīng)
劉嬰 6 - 8 Jùshè 居攝 ค.ศ. 6 - ตุลาคม ค.ศ. 8
Chūshǐ 初始 พฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 8
ราชวงศ์ซิน (ค.ศ. 9–23)
หวังหมั่ง (王莽) 9 - 23 Shǐjiànguó 始建國 ค.ศ. 9 - 13
Tiānfēng 天鳳 ค.ศ. 14 - 19
Dìhuáng 地皇 ค.ศ. 20 - 23
ฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น
เกิงสือตี้ (Geng Shi Di) 更始帝 หลิวเสวียน
(Liú Xuán)
劉玄 23 - 25 Gēngshǐ 更始 ค.ศ. 23 - 25
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ค.ศ. 25 – 220
กวงอู่ตี้ (Guang Wu Di) 光武帝 หลิวซิ่ว
(Liú Xiù)
劉秀 25 - 57 Jiànwǔ 建武 ค.ศ. 25 - 56
Jiànwǔzhongōyuán 建武中元 ค.ศ. 56 - 57
หมิงตี้ (Ming Di) 明帝 หลิวจวาง
(Liú Zhuāng)
劉莊 58 - 75 Yǒngpíng 永平 ค.ศ. 58 - 75
จางตี้ (Zhang Di) 章帝 หลิวต๋า
(Liú Dá)
劉炟 76 - 88 Jiànchū 建初 ค.ศ. 76 - 84
Yuánhé 元和 ค.ศ. 84 - 87
Zhānghé 章和 ค.ศ. 87 - 88
เหอตี้ (He Di) 和帝 หลิวจ้าว
(Liú Zhào)
劉肇 89 - 105 Yǒngyuán 永元 ค.ศ. 89 - 105
Yuánxīng 元興 ค.ศ. 105
ชางตี้ (Shang Di) 殤帝 หลิวหลง
(Liú Lóng)
劉隆 106 Yánpíng 延平 ค.ศ. 106
อันตี้ (An Di) 安帝 หลิวฮู่
(Liú Hù)
劉祜 106 - 125 Yǒngchū 永初 ค.ศ. 107 - 113
Yuánchū 元初 ค.ศ. 114 - 120
Yǒngníng 永寧 ค.ศ. 120 - 121
Jiànguāng 建光 ค.ศ. 121 - 122
Yánguāng 延光 ค.ศ. 122 - 125
เป่ย์เซียงโหว (Marquess of Beixiang) 少帝 or 北鄉侯 หลิวอี้
(Liú Yì)
劉懿 125 Yánguāng 延光 ค.ศ. 125
ชุนตี้ (Shun Di) 順帝 หลิวเป่า
(Liú Bǎo)
劉保 125 - 144 Yǒngjiàn 永建 ค.ศ. 126 - 132
Yángjiā 陽嘉 ค.ศ. 132 - 135
Yǒnghé 永和 ค.ศ. 136 - 141
Hàn'ān 漢安 ค.ศ. 142 - 144
Jiànkāng 建康 ค.ศ. 144
ฉงตี้ (Chong Di) 沖帝 หลิวปิ่ง
(Liú Bǐng)
劉炳 144 - 145 Yōngxī 永嘉 ค.ศ. 145
จื่อตี้ (Zhi Di) 質帝 หลิวจ่วน
(Liú Zuǎn)
劉纘 145 - 146 Běnchū 本初 ค.ศ. 146
ฮวนตี้ (Huan Di) 桓帝 หลิวจื้อ
(Liú Zhì)
劉志 146 - 168 Jiànhé 建和 ค.ศ. 147 - 149
Hépíng 和平 ค.ศ. 150
Yuánjiā 元嘉 ค.ศ. 151 - 153
Yǒngxīng 永興 ค.ศ. 153 - 154
Yǒngshòu 永壽 ค.ศ. 155 - 158
Yánxī 延熹 ค.ศ. 158 - 167
Yǒngkāng 永康 ค.ศ. 167
เลนเต้ (Ling Di) 靈帝 หลิวหง
(Liú Hóng)
劉宏 168 - 189 Jiànníng 建寧 ค.ศ. 168 - 172
Xīpíng 熹平 ค.ศ. 172 - 178
Guānghé 光和 ค.ศ. 178 - 184
Zhōngpíng 中平 ค.ศ. 184 - 189
หงหนงหวัง (Prince of Hongnong) หรือ หองจูเปียน 少帝 or 弘農王 หลิวเปี้ยน
(Liú Biàn)
劉辯 189 Guīngxī 光熹 ค.ศ. 189
Zhàoníng 昭寧 ค.ศ. 189
เหี้ยนเต้ (Xian Di) หรือ หองจูเหียบ 獻帝 หลิวเสีย
(Liú Xié)
劉協 189 - 220 Yǒnghàn 永漢 ค.ศ. 189
Chūpíng 初平 ค.ศ. 190 - 193
Xīngpíng 興平 ค.ศ. 194 - 195
Jiàn'ān 建安 ค.ศ. 196 - 220
Yánkāng 延康 ค.ศ. 220