รายพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์โจว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ราชวงศ์โจว ปกครองจีนระหว่าง กลางศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล ถึง 256 ปีก่อนคริสตกาล

พระนามเดิม พระนามเรียกขาน ปีครองราชย์ (คริสต์ศักราช)1 พระนามที่รู้จักโดยทั่วไป
พินอิน จีน พินอิน จีน
ราชวงศ์โจวตะวันตก (1046 - 771 BC)
Ji Fa 姬發 Wuwang 武王 1046 - 1043 BC1 Zhou Wuwang (พระเจ้าโจวอู่หวัง)
Ji Song 姬誦 Chengwang 成王 1042 - 1021 BC1 Zhou Chengwang (พระเจ้าโจวเฉิงหวัง)
Ji Zhao 姬釗 Kangwang 康王 1020 - 996 BC1 Zhou Kangwang (พระเจ้าโจวคังหวัง)
Ji Xia 姬瑕 Zhaowang 昭王 995 - 977 BC1 Zhou Zhaowang (พระเจ้าโจวเจ้าหวัง)
Ji Man 姬滿 Muwang 穆王 976 - 922 BC1 Zhou Muwang (พระเจ้าโจวมู่หวัง)
Ji Yihu 姬繄扈 Gongwang 共王 922 - 900 BC1 Zhou Gongwang (พระเจ้าโจวกงหวัง)
Ji Jian 姬囏 Yiwang 懿王 899 - 892 BC1 Zhou Yiwang (King Yi of Zhou)
Ji Pifang 姬辟方 Xiaowang 孝王 891 - 886 BC1 Zhou Xiaowang (King Xiao of Zhou)
Ji Xie 姬燮 Yiwang 夷王 885 - 878 BC1 Zhou Yiwang (King Yi of Zhou)
Ji Hu 姬胡 Liwang 厲王 877 - 841 BC1 Zhou Liwang (King Li of Zhou)
Gonghe 共和 (regency) 841 - 828 BC Gonghe
Ji Jing 姬靜 Xuanwang 宣王 827 - 782 BC Zhou Xuanwang (King Xuan of Zhou)
Ji Gongsheng 姬宮湦 Youwang 幽王 781 - 771 BC Zhou Youwang (พระเจ้าโจวอิวหวัง)
ราชวงศ์โจวตะวันออก (770 - 256 BC)
ยุคชุนชิว (770 - 476 BC)
Ji Yijiu 姬宜臼 Pingwang 平王 770 - 720 BC Zhou Pingwang (พระเจ้าโจวผิงหวัง)
Ji Lin 姬林 Huanwang 桓王 719 - 697 BC Zhou Huanwang (พระเจ้าโจวฮวนหวัง)
Ji Tuo 姬佗 Zhuangwang 莊王 696 - 682 BC Zhou Zhuangwang (King Zhuang of Zhou)
Ji Huqi 姬胡齊 Xiwang 釐王 681 - 677 BC Zhou Xiwang (King Xi of Zhou)
Ji Lang 姬閬 Huiwang 惠王 676 - 652 BC Zhou Huiwang (King Hui I of Zhou)
Ji Zheng 姬鄭 Xiangwang 襄王 651 - 619 BC Zhou Xiangwang (King Xiang of Zhou)
Ji Renchen 姬壬臣 Qingwang 頃王 618 - 613 BC Zhou Qingwang (King Qing of Zhou)
Ji Ban 姬班 Kuangwang 匡王 612 - 607 BC Zhou Kuangwang (King Kuang of Zhou)
Ji Yu 姬瑜 Dingwang 定王 606 - 586 BC Zhou Dingwang (King Ding of Zhou)
Ji Yi 姬夷 Jianwang 簡王 585 - 572 BC Zhou Jianwang (King Jian of Zhou)
Ji Xiexin 姬泄心 Lingwang 靈王 571 - 545 BC Zhou Lingwang (King Ling of Zhou)
Ji Gui 姬貴 Jingwang 景王 544 - 521 BC Zhou Jingwang (King Jing of Zhou)
Ji Meng 姬猛 Daowang 悼王 520 BC Zhou Daowang (King Dao of Zhou)
Ji Gai 姬丐 Jingwang 敬王 519 - 476 BC Zhou Jingwang (King Jing of Zhou)
ยุคเลียดก๊ก (475 - 221 BC)
Ji Ren 姬仁 Yuanwang 元王 475 - 469 BC Zhou Yuanwang (King Yuan of Zhou)
Ji Jie 姬介 Zhendingwang 貞定王 468 - 442 BC Zhou Zhendingwang (King Zhending of Zhou)
Ji Quji 姬去疾 Aiwang 哀王 441 BC Zhou Aiwang (King Ai of Zhou)
Ji Shu 姬叔 Siwang 思王 441 BC Zhou Siwang (King Si of Zhou)
Ji Wei 姬嵬 Kaowang 考王 440 - 426 BC Zhou Kaowang (King Kao of Zhou)
Ji Wu 姬午 Weiliewang 威烈王 425 - 402 BC Zhou Weiliewang (King Weilie of Zhou)
Ji Jiao 姬驕 Anwang 安王 401 - 376 BC Zhou Anwang (King An of Zhou)
Ji Xi 姬喜 Liewang 烈王 375 - 369 BC Zhou Liewang (King Lie of Zhou)
Ji Bian 姬扁 Xianwang 顯王 368 - 321 BC Zhou Xianwang (King Xian of Zhou)
Ji Ding 姬定 Shenjingwang 慎靚王 320 - 315 BC Zhou Shenjingwang (King Shenjing of Zhou)
Ji Yan 姬延 Nanwang 赧王 314 - 256 BC Zhou Nanwang (King Nan of Zhou)
    Huiwang 惠王 255 - 249 BC Zhou Huiwang² (King Hui II of Zhou)
1 The first generally accepted date in Chinese history is 841 BC, the beginning of the Gonghe regency. All dates prior to this are the subject of often vigorous dispute. The dates provided here are those put forward by The Xia Shang Zhou Chronology Project, the work of scholars sponsored by the Chinese government which reported in 2000. They are given only as a guide.
2 Nobles of the Ji family proclaimed King Hui as King Nan's successor after their capital, Luoyang, fell to Qin forces in 256 BC. However Zhou resistance did not last long in the face of the Qin advance and so King Nan is widely considered to have been the last king of the Zhou dynasty.
จักรพรรดิตามราชวงศ์จีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ - ราชวงศ์เซี่ย - ราชวงศ์ซาง - ราชวงศ์โจว - ราชวงศ์ฉิน - ราชวงศ์ฮั่น - ราชวงศ์จิ้น - ราชวงศ์เหนือ-ใต้ - ราชวงศ์สุย - ราชวงศ์ถัง
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร - ราชวงศ์เหลียว - ราชวงศ์ซ่ง - ราชวงศ์จิน - ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก - ราชวงศ์หยวน - ราชวงศ์หมิง - ราชวงศ์ชิง