ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์ฉิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ฉิน ปกครองจีนระหว่าง 221 ปีก่อนคริสตกาล – 207 ปีก่อนคริสตกาล

พระนามแต่งตั้ง พระนามเดิม ปีครองราชย์
(คริสต์ศักราช)
Convention: "Qin" + posthumous name
เจาเซียง (昭襄 Zhāoxiāng) อิ๋ง เจ๋อ (嬴則 Yíng Zé) หรือ อิ๋ง จี้ (嬴稷 Yíng Jì) 306 - 250 BC
เซี่ยวเหวิน (孝文 Xiàowén) อิ๋ง จู้ (嬴柱 Yíng Zhù) 250 BC
จวางเซียง (莊襄 Zhuāngxiāng) อิ๋ง จื๋อฉู่ (嬴子楚 Yíng Zǐchǔ) 249 - 247 BC
สื่อ หวงตี้ (始皇帝 Shǐ Huángdì) อิ๋ง เจิ้ง (嬴政 Yíng Zhèng) 246 - 210 BC
เอ้อร์ซื่อ หวงตี้ (二世皇帝 Èrshì Huángdì) อิ๋ง หูไห้ (嬴胡亥 Yíng Húhài) 210 - 207 BC
ฉินหวัง จื่ออิง (秦王子嬰 Qínwáng Zǐyīng) อิ๋ง จื่ออิง (嬴子嬰 Yíng Zǐyīng) 207 BC