รายพระนามพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เซี่ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์เซี่ย ปกครองจีนระหว่าง 2100-1600 ปีก่อนคริสตกาล

พระนาม1
ลำดับ ครองราชย์นาน
(ปี)2
จีน พินอิน มายส์เหสล์
01 45 อวี่ (Yǔ) also Yu the Great (大禹; Dàyǔ)
02 10 ฉี่ (Qǐ)  
03 29 太康 ไท่คัง (Tàikāng)  
04 13 仲康 จ้งคัง (Zhòngkāng)  
05 28 เซียง (Xiāng)  
06 21 少康 เซ่าคัง (Shàokāng)  
07 17 จู้ (Zhù)  
08 26 ไหวย (Huái)  
09 18 หมาง (Máng)  
10 16 เซี่ย (Xiè)  
11 59 不降 ปู้เจี้ยง (Bùjiàng)  
12 21 จียง (Jiōng)  
13 21 จิ่น (Jǐn) Guoyu: jǐn or jìn, putonghua: jǐn
14 31 孔甲 ขงเจี่ย (Kǒngjiǎ)  
15 11 เกา (Gāo)  
16 11 ฟา (Fā)  
17 52 เจี๋ย (Jié) also Lu Gui (履癸 lǚ guǐ)
1 The reign name is sometimes preceded by the name of the dynasty, Xia (夏), for example Xia Yu (夏禹).
2 Possible length of reign, in years.