รยางค์บน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ต้นแขนของมนุษย์

ในกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ รยางค์บน (อังกฤษ: upper limb หรือ upper extremities) คือส่วนของร่างกายมนุษย์ที่เรียกโดยทั่วไปว่า แขน (arm) คือโครงสร้างตั้งแต่แขนจนถึงปลายนิ้ว รวมทั้งส่วนของต้นแขน (upper arm) ด้วย

โครงสร้างโดยทั่วไป[แก้]

รยางค์บนประกอบด้วยโครงสร้างต่อไปนี้

นักกายวิภาคศาสตร์จะเรียกส่วนของ arm หมายถึงบริเวณต้นแขนคือตั้งแต่ไหล่ไปจนถึงข้อศอก ซึ่งต่างจากในภาษาอังกฤษทั่วไปที่แปลว่า แขนตั้งแต่ไหล่จนถึงปลายนิ้ว นอกจากนี้ส่วนของ leg นั้นในทางกายวิภาคศาสตร์หมายถึงบริเวณตั้งแต่เข่าจนถึงข้อเท้า ต่างจากภาษาอังกฤษทั่วไปที่รวมตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้า

กระดูก[แก้]

รายชื่อต่อไปนี้คือรายชื่อกระดูกที่เป็นส่วนของรยางค์บน