กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส
(Flexor carpi radialis muscle)
Flexor-carpi-radialis.png
กล้ามเนื้อในชั้นตื้นในด้านหน้าของปลายแขนข้างซ้าย (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส และเอ็นกล้ามเนื้อนี้ แสดงด้วยสีน้ำเงิน)
Gray1231.png
ด้านหน้าของรยางค์บนข้างขวา (กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิสอยู่ด้านบนซ้าย)
รายละเอียด
จุดยึดปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (medial epicondyle of humerus) (เอ็นกล้ามเนื้อคอมมอนเฟลกเซอร์ (common flexor tendon))
จุดเกาะฐานของกระดูกฝ่ามือ (metacarpal bone) ชิ้นที่ 2 และ 3
หลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery)
ประสาทเส้นประสาทมีเดียน (Median nerve)
การกระทำงอ (Flexion) และกางออก (Abduction) ที่ข้อมือ
ตัวต้านกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เบรวิส (Extensor carpi radialis brevis muscle) , กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ลองกัส (extensor carpi radialis longus)
ตัวระบุ
ภาษาละตินmusculus flexor carpi radialis
TA98A04.6.02.028
TA22481
FMA38459
ศัพท์ทางกายวิภาคของกล้ามเนื้อ

ในทางกายวิภาคศาสตร์ กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส (อังกฤษ: Flexor carpi radialis muscle; FCR) เป็นกล้ามเนื้อในปลายแขนของมนุษย์ ทำหน้าที่งอและกางมือออก

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย[แก้]

กล้ามเนื้อนี้เริ่มจากปุ่มมีเดียล อีพิคอนไดล์ของกระดูกต้นแขน (medial epicondyle of humerus) (เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส) และเกาะกับด้านหน้าของฐานกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 2 (2nd metacarpal)

กล้ามเนื้อนี้วิ่งในแนวด้านข้างของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (flexor digitorum superficialis) และเอ็นของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิสสามารถเห็นได้จากด้านหน้าของปลายแขนตอนปลายๆ ใกล้ข้อมือ

ที่บริเวณปลายแขนบริเวณปลายๆ ใกล้ข้อมือ ทางขวาก่อนถึงข้อมือ จะเห็นเอ็นกล้ามเนื้อ 2-3 อัน ได้แก่ เอ็นกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิสอยู่ทางด้านข้างมากที่สุด (ใกล้กับนิ้วโป้งมากที่สุด) (ส่วนเอ็นที่อยู่ใกล้กลางที่สุดคือเอ็นกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส ส่วนอันตรงกลาง (ถ้ามี) คือเอ็นกล้ามเนื้อปาล์มาริส ลองกัส)

เส้นประสาทและหลอดเลือดแดง[แก้]

กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิสเลี้ยงโดยเส้นประสาทมีเดียน (median nerve) เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อในกลุ่มกล้ามเนื้องอของมือส่วนใหญ่ และได้รับเลือดมาเลี้ยงจากหลอดเลือดแดงอัลนา (ulnar artery)

การออกกำลังกาย[แก้]

เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อกลุ่มงออื่นๆ ในปลายแขน กล้ามเนื้อนี้สามารถฝึกความแข็งแรงได้จากการออกกำลังการต้านการงอ โดยใช้ wrist roller และ wrist curls ร่วมกับดัมบ์เบลล์ (dumbbell)

ดูเพิ่ม[แก้]

ภาพอื่นๆ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]