กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
(Extensor pollicis brevis muscle)
Gray1231.png
ด้านหน้าของรยางค์บนข้างขวา (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ด้านบนซ้ายของภาพ)
Musculusextensorpollicisbrevis.png
พื้นผิวด้านหลังของปลายแขน แสดงกล้ามเนื้อชั้นลึก (กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ)
ละติน musculus extensor pollicis brevis
Gray's subject #125 455
จุดเกาะต้น กระดูกเรเดียส
จุดเกาะปลาย กระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ
หลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
เส้นประสาท เส้นประสาทโพสทีเรียร์อินเตอร์ออสเซียส
หน้าที่ เหยียดนิ้วหัวแม่มือที่ข้อต่อระหว่างฝ่ามือกับนิ้วมือ
กล้ามเนื้อต้าน กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส ลองกัส, กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ พอลิซิส เบรวิส
Dorlands/
Elsevier
m_22/12548946

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิส (อังกฤษ: Extensor pollicis brevis) เป็นกล้ามเนื้อที่ทอดตัวอยู่ด้านใกล้กลางของกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus)

จุดเกาะต้นและจุดเกาะปลาย[แก้]

จุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อนี้มาจากพื้นผิวด้านหลังของส่วนกลางของกระดูกเรเดียส และจากเอ็นเยื่อระหว่างกระดูก (interosseous membrane)

กล้ามเนื้อนี้ทอดตัวคล้ายกับกล้ามเนื้อแอบดักเตอร์ พอลิซิส ลองกัส (Abductor pollicis longus) โดยเอ็นกล้ามเนื้อนี้จะผ่านร่องเดียวกันที่อยู่ด้านข้างของปลายล่างกระดูกเรเดียส และเข้าเกาะปลายที่กระดูกนิ้วมือท่อนแรกของนิ้วหัวแม่มือ

หน้าที่[แก้]

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส เบรวิสทำหน้าที่เหยียดกระดูกนิ้วมือท่อนต้นของนิ้วหัวแม่มือ

ความแปรผัน[แก้]

ในบางคนอาจไม่มีกล้ามเนื้อนี้ หรือเอ็นอาจไปรวมกับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ พอลิซิส ลองกัส (Extensor pollicis longus)

ภาพอื่นๆ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]