ส่วนปลายของกระดูกอัลนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ส่วนปลายของกระดูกอัลนา
(Lower extremity of ulna)
ภาคตัดตามยาวของข้อมือ แสดงการวางตัวของกระดูกข้อมือ
ตัวระบุ
FMA33754
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ส่วนปลายของกระดูกอัลนา เป็นส่วนของกระดูกอัลนาที่มีลักษณะเล็ก ซึ่งมีปุ่มนูน 2 อัน อันแรกอยู่ทางด้านข้างมีขนาดใหญ่กว่า รูปร่างกลม เป็นข้อต่อกับกระดูกอื่น เรียกว่า ปุ่มหัวกระดูกอัลนา (head of the ulna) อีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านใกล้กลาง ไม่เป็นพื้นผิวข้อต่อ เรียกว่าสไตลอยด์ โพรเซส (styloid process)

ปุ่มหัวกระดูกอัลนาแยกออกจากสไตลอยด์ โพรเซสโดยรอยเว้าซึ่งเป็นจุดเกาะของยอดของแผ่นรองข้อต่อรูปสามเหลี่ยม (triangular articular disk) และทางด้านหลังโดยร่องตื้นๆ สำหรับเอ็นกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส (extensor carpi ulnaris)

ภาพอื่นๆ[แก้]