ภาษาโบโฮลาโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาษาโบโฮลาโน
ภาษาแม่ใน ฟิลิปปินส์
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3

ภาษาโบโฮลาโน เป็นสำเนียงของภาษาซีบัวโนใช้พูดบนเกาะโบโฮล ประเทศฟิลิปปินส์บางครั้งก็จัดเป็นภาษาใหม่ต่างหาก การออกเสยงต่างจากภาษาซีบัวโนเล็กน้อย "y" ในภาษาซีบัวโนเป็น "j" ("iya" เป็น "ija") และ "k" กลายเป็น "h" ("ako" เป็น "aho") สำเนียงที่ใช้พูดในบริเวณชายฝั่งของโบโฮลต่างจากภาษาซีบัวโนมากที่สุด