หมวดหมู่:Dialects of languages with ISO codes

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายการในหมวดหมู่นี้เพิ่มโดยการป้อนค่าในเขตข้อมูล [isoexception] เป็น "ภาษาถิ่น" ในกล่องข้อมูลภาษา หมวดหมู่นี้มีไว้สำหรับภาษาถิ่นและวิธภาษาอื่น ๆ ของภาษาที่มีรหัส ISO 639-3 แต่วิธภาษาถูกจัดประเภทใหม่เป็นภาษาที่แยกจากกัน และไม่สามารถคาดได้ว่าจะมีรหัส ISO จึงไม่สามารถแสดงรายการดังกล่าวในหมวดหมู่การบำรุงรักษา ISO ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทความที่มีรหัส ISO แต่ไม่มีการระบุถึง