ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาซีเยอรมนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เชิงอรรถ ==
{{notes
| notes =
{{efn
| name = annexed
| รวมดินแดนที่ถูกผนวก/รวมเข้า (incorporate) โดยพฤตินัยด้วย
}}
{{efn
| name = statistics
| ในปี 1939 ก่อนประเทศเยอรมนีได้มาซึ่งการควบคุมสองภูมิภาคสุดท้ายซึ่งเคยอยู่ในการควบคุมของเยอรมนีก่อน[[สนธิสัญญาแวร์ซาย]] ได้แก่ อาลซัส-ลอแรน ดันซฺกและฉนวนโปแลนด์ เยอรมนีมีพื้นที่ 633,786 ตารางกิโลเมตร ดู {{harvnb|Statistisches Jahrbuch|2006}}
}}
}}
 
== อ้างอิง ==
<div style="overflow:scroll;height:300px;">
ผู้ใช้นิรนาม