ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรถไฟแห่งประเทศไทย"

31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วง{{สรฟ|รังสิต}} - {{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}} ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้
*ทางสายเหนือ ถึง {{สรฟ|เชียงใหม่}} [[จังหวัดเชียงใหม่]] ระยะทาง 751 กิโลเมตร
*ทางสายใต้ ถึง [[จังหวัดนราธิวาส]] ( [[อำเภอสุไหงโก-ลก|]] [[สรฟ|สุไหงโก-ลก]] ) ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร และ {{สรฟ|ปาดังเบซาร์}} ระยะทาง 974 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันออก ถึง [[จังหวัดสระแก้ว]] ( [[อำเภออรัญประเทศ]] [[สรฟ|อรัญประเทศ]] ) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ [[จังหวัดระยอง]] ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต [[สรฟ|มาบตาพุด]] ระยะทาง 200 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ [[จังหวัดหนองคาย]] ระยะทาง 624 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันตก จาก {{สรฟ|ธนบุรี}} ถึง {{( [[อำเภอไทรโยค]] [[สรฟ|น้ำตก}}]] ) [[จังหวัดกาญจนบุรี]] ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง [[สรฟ|สุพรรณบุรี]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] ระยะทาง 157 กิโลเมตร
*ทางสายแม่กลอง ช่วง {{สรฟ|วงเวียนใหญ่}} - {{สรฟ|มหาชัย}} ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง {{สรฟ|บ้านแหลม}} - {{สรฟ|แม่กลอง}} ระยะทาง 34 กิโลเมตร
 
นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ {{สรฟ|ชุมทางคลองสิบเก้า}} - {{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}} - {{สรฟ|ชุมทางแก่งคอย}} - [[ศรีราชา]] - [[แหลมฉบัง]] - {{สรฟ|ชุมทางเขาชีจรรย์}} - [[มาบตาพุด]] เพื่อให้รับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม