ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมสารสนเทศ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
! style="background: Darkred; color: white; "| ระดับปริญญาเอก
|-
| valign = "top" | '''[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]'''
* [http://www.ite.kmitl.ac.th/ ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ]
| valign = "top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตร* [[วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต'''สารสนเทศ]] หลักสูตร 4 ปี
* [[วิศวกรรมสารสนเทศ]] 4หลักสูตร 3 ปี(เทียบโอน) '''ปัจจุบันไม่เปิดรับนักศึกษาแล้ว'''
| valign = "top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตร* [[วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต'''สารสนเทศ]] หลักสูตร 2 ปี
** แผน ก แบบ ก1
* สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
** แผน ก แบบ ก2
| valign = "top" |
| valign = "top" |'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต'''
-
|* -
 
|}
11

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์