เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงคราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าศรีสองเมือง)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงคราม
เจ้านครเมืองน่าน
องค์ที่ 42
ครองราชย์พ.ศ. 2146 - พ.ศ. 2158 (17 ปี)
ก่อนหน้าเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์
ถัดไปเจ้าอุ่นเมือง
พระเจ้าเชียงใหม่
(ประเทศราชของหงสาวดี)
ครองราชย์พ.ศ. 2158 - พ.ศ. 2174 (16 ปี)
ก่อนหน้าพระช้อย (ครั้งที่ 2)
ถัดไปพญาหลวงทิพเนตร
พระนามเต็ม
เจ้าพระยาพลศึกซ้ายไชยสงคราม เจ้าเมืองน่าน
พระบิดาพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม
พระมารดาพระนางแสดพลัวเทวี

เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงคราม เป็นพระโอรสในพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม เจ้าเมืองน่าน ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าฟ้าสารวตีให้เป็นเจ้านครเมืองน่านระหว่างปี พ.ศ. 2146 - พ.ศ. 2158 เป็นระยะเวลา 17 ปี ต่อมารับตำแหน่งเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ในระหว่างปี พ.ศ. 2158 - พ.ศ. 2174 เป็นเวลา 17 ปี

พระประวัติ[แก้]

เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงคราม[1] เป็นพระโอรสในพระญาหน่อคำไชยเสถียรสงคราม เจ้าเมืองน่าน ทรงครองราชย์เวียเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2158-2174 ในกำกับของพม่าเป็นระยะเวลา 16 ปี เจ้าฟ้าสารวตีรับเป็นพระโอรสบุญธรรม และทรงเป็นเจ้าเมืองน่านมาก่อนที่พระองค์จะถูกตั้งให้เป็นพระเจ้าเชียงใหม่แทนที่พระช้อยซึ่งถูกประหารพระชนม์ชีพหลังจากกองทัพของพระเจ้าอะเนาะเพะลูนกษัตริย์พม่าตีเมืองเชียงใหม่แตก กองทัพพม่าเข้าควบคุมสถานการณ์ในเขตล้านนาจนถึงปี พ.ศ. 2159 จึงยกทัพกลับไป แต่กษัตริย์พม่ายังทรงประทับที่เชียงใหม่เพื่อทำการซ่อมแซมพระนคร จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2160 จึงเสด็จกลับหงสาวดี ในปี พ.ศ. 2171 พระเจ้าอะเนาะเพะลูนถูกลอบปลงพระชนม์และเกิดสงครามแย่งชิงบัลลังก์ขึ้น เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงครามทรงคิดนำล้านนากลับมามีเอกราชอีกครั้งโดยประกาศเอกราชจากพม่า หลังจากพระเจ้าตาลูนขึ้นครองบัลลังก์อาณาจักรพม่าในปีถัดมาพม่าบุกตีนครเชียงใหม่อีก พระองค์ก็ถูกจับกุมไปไว้ที่กรุงหงสาวดีในปี พ.ศ. 2174[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่านให้แสนหลวงราชสมภารแต่งไว้สำหรับบ้านเมือง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2461. 210 หน้า. หน้า 100-101.


ก่อนหน้า เจ้าพลศึกซ้ายไชยสงคราม ถัดไป
เจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ (ครั้งที่ 2) 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองนครน่าน
(พ.ศ. 2146-2158)
2rightarrow.png เจ้าอุ่นเมือง
พระช้อย (ครั้งที่ 2) 2leftarrow.png พระเจ้าเชียงใหม่
(พ.ศ. 2158-2174)
2rightarrow.png พญาหลวงทิพเนตร