เจ้าขี้หุด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าขี้หุด
เจ้าแคว้นเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2304 – พ.ศ. 2306
ก่อนหน้า องค์จันทร์
ถัดไป โป่อภัยคามินี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต ไม่ปรากฏ
ศาสนา พุทธ

เจ้าขี้หุด เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่ช่วงปี พ.ศ. 2304 - 2306 เป็นอดีตภิกษุวัดดวงดี[1] ในช่วงเวลานั้นแคว้นเชียงใหม่เป็นอิสระจากการปกครองของพม่า หลังจากการครองราชย์ขององค์จันทร์ เจ้าปัดได้ยึดเมืองเชียงใหม่จากองค์จันทร์แต่กลับไม่ยอมครองเมืองอาจเป็นเพราะไม่มีอำนาจบารมีเพียงพอ(ยึดได้แต่ปกครองไม่ได้) ดังนั้นจึงไปขอให้พระภิกษุวัดดวงดี ลาสิกขาบทออกมาเป็นเจ้าเมืองแทนเจ้าปัด เรียกว่า เจ้าขี้หุด ในปี พ.ศ. 2304 แสดงให้เห็นว่าภิกษุองค์ดังกล่าวคงเป็นผู้ที่ราษฎรเลื่อมใสศรัทธาอยู่มาก[2] แต่หลังจากครองเมืองได้ไม่นาน พม่าก็ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ได้ในปี พ.ศ. 2306 และได้นำเชลยจากเชียงใหม่ไปเป็นจำนวนมาก[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:อมรินทร์, 2552. หน้า 304
  3. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี. เชียงใหม่:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2538. หน้า 103-104
ก่อนหน้า เจ้าขี้หุด ถัดไป
จันทราชา 2leftarrow.png เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่อิสระ
(พ.ศ. 2304 - 2306)
2rightarrow.png โป่อภัยคามินี