พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระศรีปริยัติธาดา
(ทองสา ฐานิสฺสโร)
พระคุณท่าน ท่านเจ้าคุณทองสา
เกิด5 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
อุปสมบท5 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
วัดวัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก, ป.ธ.9, พธ.บ.(ศาสนา), ศษ.บ.(ประถมศึกษา), ศศ.ม.(สันสฤกต)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่1
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร)[1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ รูปที่1

ชาติกาล[แก้]

 • พระศรีปริยัติธาดา (ทองสา ฐานิสฺสโร) [2]นามเดิมชื่อนายทองสา นามสกุลชาติดำดี
 • เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2508 ปีมะเส็ง
 • นามบิดา นายรอด นามสกุล ชาติดำดี
 • นามมารดา นางจัน นามสกุลชาติดำดี
 • ณ บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 8 บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การบรรพชา และอุปสมบท[แก้]

 • บรรพชา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2523 ณ วัดหนองจิก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตำบลหนองโดน) โดยมี พระครูนิวิฐธรรมาทร เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พระครูนิวิฐธรรมาทร เป็นพระอุปัชฌาย์ วัดหนองจิก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พระครูสิริปัญญาธร วัดเวฬุวนาราม ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมี พระครูปิยธรรมทัศน์ วัดโพธิ์ย่อย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า" ฐานิสฺสโร "

การศึกษาแผนกธรรม-บาลี และสายสามัญศึกษา[แก้]

งานปกครองคณะสงฆ์[แก้]

 • พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2545 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2546-2551 ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ
 • พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์สามัญ
 • พ.ศ. 2551 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (5 กรกฎาคม 2551)

งานด้านการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2526-2527 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดพายัพ จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2530-2534 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2531 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมและบาลีสนามหลวง
 • พ.ศ. 2534-2537 เป็นครูใหญ่และครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำสำนักศ่าสนศึกษาวัดโพธิ์ย่อย
 • พ.ศ. 2535-2537 เป็นพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2538-2541 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2539-2541 เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ สำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2542-2551 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำสำนักเรียนวัดบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

รางวัลที่เคยได้รับ[แก้]

 • พ.ศ. 2546 ได้รับโล่ห์เกียรติคุณเจ้าคณะอำเภอดีเด่น ในการรณรงค์ให้พระสงฆ์ในอำเภอเลิกสูบบุหรี่มากที่สุด จากโครงการ "วัดปลอดบุหรี่" จากเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์


สมณศักดิ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]