พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นโท
ประสูติ27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427
สิ้นพระชนม์27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 (27 ปี)
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454) เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติแต่จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ

พระประวัติ[แก้]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ (สกุลเดิม:อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์เจ้ากมุทมาลี กับพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญอีกสองพระองค์ คือ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสาทสมร และพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดสวาดิ ทั้งสามพระองค์ทรงได้รับพระราชทานโสกันต์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวัง พร้อมกันกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณาพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และหม่อมเจ้าอีก 10 องค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย[1]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี ทรงประชวรพระวัณโรคภายใน ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 27 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรเสด็จแทนพระองค์ สรงน้ำพระศพ เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลอง เชิญไปไว้ยังตำหนักวังพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์[2] พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2454[3] พระราชทานเพลิงพร้อมกับพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษีและพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์[4]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)[5]
  • พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 — 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454)

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ และโสกันต์เกษากันต์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 11 (ตอนที่ 53): หน้า 481. 31 มีนาคม 2437. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 38: หน้า 1968. 3 ธันวาคม 2454. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์ เก็บถาวร 2017-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 144
  4. "การพระศพ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี พระองค์เจ้ากมุทมาลี พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ ที่เมรุวัดสระเกษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29: หน้า 416. 19 พฤษภาคม 2454. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  5. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556