พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ากมุทมาลี
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชั้นโท
ราชวงศ์จักรี
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ
ประสูติ27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427
กรุงเทพมหานคร ประเทศสยาม
สิ้นพระชนม์27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 (27 ปี)
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ศาสนาพุทธ

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 — 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454) เป็นพระราชธิดาลำดับที่ 28 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ

พระประวัติ[แก้]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี ประสูติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาหม่อมราชวงศ์เชื้อ (สกุลเดิม:อิศรางกูร ณ อยุธยา)

เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์เจ้ากมุทมาลี กับพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญอีกสองพระองค์ คือ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสาทสมร และพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดสวาดิ ทั้งสามพระองค์ทรงได้รับพระราชทานโสกันต์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรทมหาราชวัง พร้อมกันกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณาพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และหม่อมเจ้าอีก 10 องค์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย[1]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี ทรงประชวรพระวัณโรคภายใน ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454 สิ้นพระชนม์ สิริพระชันษา 27 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากรเสด็จแทนพระองค์ สรงน้ำพระศพ เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลอง เชิญไปไว้ยังตำหนักวังพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์[2] พระราชทานเพลิงพระศพ ณ เมรุวัดสระเกศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2454[3] พระราชทานเพลิงพร้อมกับพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษีและพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์[4]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (27 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)[5]
  • พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 — 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2454)

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ และโสกันต์เกษากันต์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 11 (ตอนที่ 53): หน้า 481. 31 มีนาคม 2437. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562.
  2. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 38: หน้า 1968. 3 ธันวาคม 2454. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562.
  3. กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 144
  4. "การพระศพ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี พระองค์เจ้ากมุทมาลี พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ ที่เมรุวัดสระเกษ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 29: หน้า 416. 19 พฤษภาคม 2454. สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2562.
  5. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556