พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาวันดี
ประสูติพ.ศ. 2399
สิ้นพระชนม์22 เมษายน ค.ศ. 2468

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (พ.ศ. 2399 – 22 เมษายน พ.ศ. 2468) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาวันดี มีพระโสทรขนิษฐา 1 พระองค์ คือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสอางองค์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2468 เวลา 6.20 นาฬิกา ณ พระตำหนักในพระบรมมหาราชวัง ด้วยพระโรควัณโรคภายใน สิริพระชันษา 69 ปี

พระเกียรติยศ[แก้]

พระอิสริยยศ[แก้]

  • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (พ.ศ. 2399 – สมัยรัชกาลที่ 5)[1]
  • พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (สมัยรัชกาลที่ 5 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454)
  • พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิมพับสรสร้อย (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 – 22 เมษายน พ.ศ. 2468)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 เมษายน 2556
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม 20, ตอน 35, 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446, หน้า 615
  3. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน, เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 570