พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา
พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นโท
พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา.jpg
พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา (ด้านหลัง) กับพระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ (ด้านหน้า)
ราชวงศ์จักรี
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาต่วน
ประสูติ11 มกราคม พ.ศ. 2416
สิ้นพระชนม์12 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 (44 ปี)

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา (11 มกราคม พ.ศ. 2416 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2460) เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติแต่จอมมารดาต่วน

พระประวัติ[แก้]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2416[1] เป็นพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญประสูติแต่จอมมารดาต่วน

พ.ศ. 2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา ทรงได้เข้าเป็นสามัญสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณในพระบรมมหาราชวัง และทรงประทานเงินบำรุงปีละ 20 บาทเป็นประจำทุกปี ปรากฏความใน วชิรญาณวิเศษ ว่า[2]

"...คราวประชุมครั้งที่ ๓ พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี อุปนายก ทรงนำ พระเจ้าบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าดวงประภา ภาคินีสมาชิก ทรงรับรอง ๑๔ พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญญพรรณ์ เปนภาคินีสมาชิก ๑๕ พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าอับศรศรีราชกานดา เปนภาคินีสมาชิก ได้ลงชื่อส่งเงินแล้ว วันที่ ๒ พฤศจิกายน ร,ศก ๑๑๑ ท่านสมาชิกทั้งปวงจงทราบว่า บรรดาท่านที่ได้กล่าวนามแลพระนามมาแล้วนี้ นับว่าเปนสมาชิกของหอพระสมุดวชิรญาณ ตั้งแต่วันที่ได้มาลงนามแลพระนาม ซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น เปนต้นไป..."

และ[3]

"...ตั้งแต่วันที่ ๕ จนถึงวันที่ ๑๑ มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ในระหว่าง ๗ วันนี้ ท่านสมาชิกได้มายังหอพระสมุดวชิรญาณ ๒๒ ท่าน ได้ลงชื่อ ๓๙ ครั้ง แลหนังสือที่ได้ให้ยืม ๔๕ ครั้ง แลสมาชิกได้นำเงินค่าเกมบิลเลียดมาส่ง ๕ ท่าน รวมเปนเงิน ๙๕ บาท ๑๖ อัฐ สมาชิกได้นำเงินบำรุงหอพระสมุดวชิรญาณจำนวนปีที่ ๑๓ มาส่งยังหอพระสมุดวชิรญาณ เปนเงินรายละ ๒๐ บาท ดังจะมีรายพระนามแลนามแจ้งต่อไปนี้ คือ... พระบวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าอับศรศรีราชกานดา ๑..."

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอับสรศรีราชกานดา สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 พระชันษา 45 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2463[1]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 141. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-06-28. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= (help)
  2. วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๘ แผ่นที่ ๕ วันพฤหัศบดีที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๑ ราคาแผ่นละ ๓๒ อัฐ[ลิงก์เสีย]
  3. วชิรญาณวิเศษ เล่ม ๙ แผ่นที่ ๑๒ วันพฤหัศบดี ที่ ๑๘ เดือน มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ ราคาแผ่นละ ๓๒ อัฐ[ลิงก์เสีย]